Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti


			Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti
17.5.2019 Tlačové správy

Ak ste študent, alebo budúci absolvent, po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu vám automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

Podmienkou vzniku nároku na túto dávku je podľa Petra Višvádera, hovorcu Sociálnej poisťovne,  trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Absolvent školy – študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie a ak sám neplatí poistné (na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti), nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne.

Žiak, ktorý má trvalý pobyt v SR, má však možnosť od 16. roku veku dobrovoľne sa poistiť (viac na webovej stránke v časti Dobrovoľne poistená osoba – Balíky dobrovoľného poistenia). V takom prípade by po splnení ostatných podmienok (doba trvania poistenia, riadne a včas zaplatené poistné) mohol získať nárok na niektorú z dávok, teda aj dávky v nezamestnanosti. Na tento typ poistenia však nie je možné prihlásiť sa spätne.

Ak študent popri škole pracoval, resp. pracuje na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti a má pravidelný príjem, získava postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie, ale aj na poistenie v nezamestnanosti, ktorú zaňho plní jeho zamestnávateľ. Na priznanie dávky v nezamestnanosti však zároveň musí spĺňať aj ostatné stanovené podmienky (byť po ukončení štúdia evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce a mať poistenie aspoň 730 dní počas štyroch rokov pred zaradením do evidencie).

Ak však študent popri škole pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, platí poistné len na dôchodkové poistenie (nie aj na ďalšie typy poistenia), a preto mu pri tomto type dohody nemôže vzniknúť ani nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články