Aj kvôli malému dlhu v Sociálnej poisťovni nemusíte dostať úver z banky


			Aj kvôli malému dlhu v Sociálnej poisťovni nemusíte dostať úver z banky
20.6.2019 Tlačové správy

Nepodceňujte svoje dlhy voči Sociálnej poisťovni. Aj v prípade, že nie ste uvedení v zozname jej dlžníkov, dlh môže stále existovať a spôsobiť vám v praxi nemálo problémov. 

Aj keď sa neobjavíte medzi dlžníkmi na webovej stránke Sociálnej poisťovne (pretože máte dlh nižší ako 3,32 eura), táto pohľadávka, aj keď je nízka, nezanikla a dlh stále existuje. Práve z tohto dôvodu môžu mať problémy získať napríklad úver v banke. Ide najmä o živnostníkov a ostatné SZČO a tiež o zamestnávateľov – fyzické osoby. Sociálna poisťovňa totiž bankovým inštitúciám poskytuje kompletné informácie o solventnosti žiadateľov o úver, teda aj o ich relatívne nízkom dlhu voči Sociálnej poisťovni (menej ako 3,32 eura).

Sociálna poisťovňa podľa slov Petra Višvádera vedie podľa zákona o sociálnom poistení na svojej webovej stránke verejný elektronický zoznam dlžníkov, ktorý sa aktualizuje štyrikrát mesačne a sú v ňom všetky právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 3,32 eur. „Zároveň je Sociálna poisťovňa povinná efektívne vymáhať pohľadávky a predpisovať dlžníkom na úhradu len tie pohľadávky, ktoré presahujú výšku 5 eur. Čiže aj dlžník s nízkou sumou dlhu stále zostáva dlžníkom, hoci už nemusí byť zverejnený vo verejnom zozname dlžníkov. Dlžné čiastky mu v prípade ďalšej platobnej nedisciplinovanosti môžu časom narastať, až presiahnu hranicu 3,32 eur, resp. 5 eur a opätovne sa tak zaradí do zoznamu dlžníkov, resp. do procesu vymáhania pohľadávky.“

Sociálna poisťovňa sa zároveň v praxi stretáva aj so situáciou, že problém so získaním úveru v banke majú zamestnanci, pretože ich zamestnávateľ neoznámil poisťovni vymeriavací základ, teda hrubú mzdu zamestnanca, ktorú banka potrebuje vedieť pri rozhodovaní o udelení úveru. V takýchto prípadoch to znamená pre zamestnanca časovú komplikáciu, pretože Sociálna poisťovňa na základe jeho podnetu potom musí dodatočne vyzývať zamestnávateľa na doručenie potrebných údajov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články