Od júla vznikla odvodová povinnosť takmer 24 tisíc živnostníkom


			Od júla vznikla odvodová povinnosť takmer 24 tisíc živnostníkom
17.7.2019 Produkty

Sociálna poisťovňa zasiela od začiatku júla živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene výšky odvodovej povinnosti.

Odvodová povinnosť konkrétnej osoby sa odvodzuje od daňových priznaní za rok 2018. Rozposlaných bolo vyše 180 tisíc zásielok, z čoho 170 792 listov a elektronicky, do e-schránok 9 967 informácií.
 
Z celkového množstva bolo 23 392 oznámení o vzniku poistenia SZČO, 9 625 o zániku poistenia SZČO a 147 742 o zmene alebo ponechaní pôvodnej výšky odvodovej povinnosti.
 
Nové odvody za mesiac júl 2019 je potrebné zaplatiť do 8. augusta 2019. Živnostníci tak majú dostatok času na to, aby si v príslušnej pobočke prekonzultovali prípadné nezrovnalosti. Ak živnostník oznámenie zo Sociálnej poisťovne nedostal (a nejde o živnostníka, ktorému poistenie netrvalo doposiaľ a ani nevzniká alebo má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), treba sa obrátiť na príslušnú pobočku.
 
V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa slovami hovorcu Petra Višvádera upozorňuje na to, aby si tí, ktorí majú trvalý príkaz na platenie poistného, nezabudli vo svojej banke zmeniť výšku odvodov a uvádzať k platbe aj správne identifikačné údaje. 
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články