Ako sa platí poistné pri súbehu živnosti a zamestnania? 


			Ako sa platí poistné pri súbehu živnosti a zamestnania? 
19.7.2019 Poistný trh, Produkty

Ak ste zamestnancom a zároveň samostatne zárobkovo činnou osobou, dochádza k súbehu  poistného. Čím sa treba riadiť v takýchto prípadoch?

Ak máte ako poistenec v Sociálnej poisťovni uzatvorených viac poistení – ako SZČO a súčasne aj ako zamestnanec, poistné platíte vždy prednostne z vymeriavacieho základu (hrubý príjem), ktorý dosahujete ako zamestnanec.
 
„Ak súčet oboch vymeriavacích základov nepresahuje maximálny mesačný vymeriavací základ (6 678 €), platí poistné v plnej výške aj ako zamestnanec, aj ako SZČO. Keď je súčet oboch vymeriavacích základov vyšší ako maximálny mesačný vymeriavací základ, ako zamestnanec platí poistné v plnej výške a ako SZČO platí poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a vymeriavacím základom zo zamestnania," odporúča Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne. 
 
V prípade, že je hrubý príjem zamestnanca rovnaký ako maximálny vymeriavací základ alebo je vyšší, ako SZČO už neplatí poistné na povinné nemocenské, starobné ani invalidné poistenie. Poistné do rezervného fondu solidarity však SZČO platí vždy a z celého jej vymeriavacieho základu (najviac z maximálneho vymeriavacieho základu).
 
Ak SZČO pri súbehu so zamestnaním zaplatila poistné vo vyššej sume, ako bolo potrebné, môže príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne písomne požiadať o spracovanie súbehu a následné vrátenie preplatku. 
Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články