Dávka v nezamestnanosti v I. polroku 2019 medziročne vzrástla o 22 eur


			Dávka v nezamestnanosti v I. polroku 2019 medziročne vzrástla o 22 eur

V prvom polroku 2019 poberalo dávku v nezamestnanosti od Sociálnej poisťovne priemerne mesačne viac ako 35 tisíc poistencov (presne 35 163) a jej priemerná mesačná výška dosiahla 420,93 eura.

Oproti minulému roku sa celkový počet vyplatených dávok v nezamestnanosti za prvých šesť mesiacov roka zvýšil o takmer 25 tisíc. Kým za prvý polrok tohto roka poisťovňa vyplatila 239 146 dávok, od januára do konca júna 2018 ich poskytla 214 858.
 
Zvýšila sa aj priemerná výška tejto dávky, a to o vyše 22 eur. V prvom polroku 2018 dosahovala v priemere 398,80 eura, tento polrok to bolo 420,93 eura.
 
Dávka v nezamestnanosti slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti a po splnení zákonných podmienok je vyplácaná zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti.
 
Nárok na ňu má uchádzač o zamestnanie, ktorý bol najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov poistený v nezamestnanosti. 
Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články