AXA kapitálovo vstúpila do spoločnosti Adiquit


			AXA kapitálovo vstúpila do spoločnosti Adiquit
20.12.2019 Akvizície a fúzie

Skupina AXA Česká republika a Slovensko získala minoritný podiel v českej spoločnosti Adiquit, ktorá stojí za vznikom rovnomennej digitálnej platformy na odvykanie od fajčenia.

Cieľom investície je ďalší rozvoj spoločnosti Adiquit, ktorá podniká v spoločensky zodpovednej oblasti. Krok skupiny AXA Česká republika a Slovensko je v súlade s globálnou stratégiou skupiny AXA, ktorá už v minulosti deklarovala postupné ukončenie investícií a poistnej ochrany v tabakovom priemysle.

Spoločnosť AXA životná poisťovňa a.s. zo skupiny AXA Česká republika a Slovensko začiatkom decembra tohto roka kapitálovo vstúpila do českej spoločnosti Adiquit, s.r.o. a získala v nej minoritný podiel. Skupina AXA Česká republika a Slovensko nebude priamo zasahovať do riadenia spoločnosti Adiquit. Spolupráca bude prebiehať formou pravidelných stretnutí k vyhodnocovaniu obchodných plánov a konzultácií ďalšieho rozvoja firmy.

Cieľom investície skupiny AXA Česká republika a Slovensko je najmä podpora spoločensky zodpovedného podnikania. Spoločnosť Adiquit, za ktorou stoja odborníci na odvykanie od závislostí, sa zaoberá procesom odvykania od fajčenia pomocou rovnomennej digitálnej platformy. Tá fajčiarov sprevádza krok za krokom. Skupina AXA Česká republika a Slovensko a spoločnosť Adiquit spolupracujú už dlhodobejšie na rozvoji platformy zdravého životného štýlu AXA Health Keeper. Budúci rok obe spoločnosti počítajú s ďalším prehĺbením spolupráce najmä v oblasti komunikácie.

„Naše partnerstvo so spoločnosťou Adiquit je ďalším krokom k naplneniu našej vízie posunúť sa z role platiteľa škôd našich klientov do role partnera našich klientov, ktorým poskytneme omnoho širší servis a služby než len poistné produkty. Adiquit nám výrazne pomôže s posilnením prevencie ako neoddeliteľnej súčasti našich riešení. Filozofia spoločnosti Adiquit je veľmi podobná tej našej – pomáhať ľuďom žiť lepší život pomocou inovácií a technológií. Sme radi, že môžeme takto spoločensky zodpovednému projektu pomôcť ďalej rásť,“ hovorí generálny riaditeľ skupiny AXA Slovensko a Česká republika Robert Gauci.

Ten v súvislosti s novou transakciou pripomína taktiež nedávne rozhodnutie skupiny AXA podpísať na pôde OSN „Záväzok finančníctva bez tabaku“, v rámci ktorého skupina AXA deklarovala nulovú finančnú podporu tabakového priemyslu v oblasti poisťovníctva a investícií.

Podľa exkluzívneho prieskumu skupiny AXA Česká republika a Slovensko fajčí v súčasnosti približne tretina dospelých Čechov a Slovákov. Väčšine tých, ktorí sa chcú tohto zlozvyku zbaviť, sa to bohužiaľ nedarí.

„Na základe mojej praxe adiktológa môžem povedať, že závislosť na tabaku patrí medzi najsilnejšie závislosti. Deväť z desiatich fajčiarov, ktorí skúšajú prestať fajčiť bez pomoci, neuspejú. Práve preto sme sa s kolegami rozhodli vyvinúť mobilnú aplikáciu Adiquit založenú na terapeutických a vedecky overených metódach. Štúdie dokázali, že úspešnosť odvykania s Adiquit je až šesťkrát vyššia, než keď sa človek o to snaží sám. Spojenie s AXA nám navyše pomôže dostať Adiquit ešte medzi viac ľudí,“ komentuje kapitálový vstup skupiny AXA Česká republika a Slovensko jeden zo zakladateľov Adiquitu Adam Kulhánek.

Boj s chuťou na cigaretu je jednou zo základných tém digitálnej platformy AXA Health Keeper, ktorá motivuje širokú verejnosť k zdravému životnému štýlu. Jej používatelia majú k aplikácii Adiquit zvýhodnený prístup.

„Dôležitým krokom k zdravšiemu „ja“ je aj zbavenie sa závislosti na fajčení. Adiquit účinným spôsobom pomáha fajčiarom prestať a vydržať vo svojom odhodlaní. V AXA chceme byť skutočnými partnermi našich klientov, preto sa dlhodobo snažíme ísť za hranice poistenia a nadväzovať partnerstvá tam, kde to dáva zmysel,“ uzatvára Frederic Boulanger, Chief Marketing & Digital Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články