Skupina AXA Česká republika a Slovensko mení pozície v manažmente


			Skupina AXA Česká republika a Slovensko mení pozície v manažmente

Peter Socha je zástupcom generálneho riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko. Novým prevádzkovým riaditeľom sa stal Libor Stodola. Za riaditeľa marketingu bol vymenovaný Frederic Boulanger.

  • Za Deputy CEO a Chief Distribution Officer (CDO) skupiny AXA v Českej republike a na Slovensku (AXA CZ & SK) je s účinnosťou od januára 2019 vymenovaný Peter Socha. Vo svojej funkcii bude zodpovedný za interné a externé distribučné cesty, kontaktné centrum a správu aktív skupiny AXA CZ & SK.
  • Libor Stodola je s platnosťou od januára 2019 menovaný do funkcie Chief Operating Officer (COO) skupiny AXA CZ & SK, kde v posledných piatich rokoch riadil ľudské zdroje a komunikáciu. V novej úlohe bude mať zodpovednosť za podporné služby a firemné procesy skupiny AXA CZ & SK.
  • Frederic Boulanger je s účinnosťou od januára 2019 menovaný za Chief Marketing & Data Officer (CMDO) skupiny AXA CZ & SK. Do novej role sa presúva z pozície Chief P&C Offices skupiny AXA CZ & SK, ktorú zastával od roku 2014. Bude zodpovedný za marketing, data, digitalizáciu a inovácie skupiny AXA na českom a slovenskom trhu.

Peter Socha zástupcom generálneho riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko

,,Peter počas svojho pôsobenia v rámci skupiny AXA preukázal výborné profesijné a ľudské kvality. Som presvedčený, že spoločne so svojimi kolegami a obchodnými partnermi významne prispeje k ďalšiemu rozvoju skupiny AXA a podporí našu strategickú víziu stať sa skutočným partnerom našich klientov na každodennej báze. Spoločne s distribučnými sieťami sa zameria najmä na inovácie a kvalitu služieb, aby sme našu produktovú a servisnú ponuku posunuli ešte bližšie skutočným potrebám našich klientov,“ hovorí Robert Gauci, CEO skupiny AXA CZ & SK.

Socha Peter_AXA

Peter Socha pracuje v skupine AXA od roku 2005 na rôznych manažérskych pozíciách. V roku 2010 sa stal členom predstavenstva a COO skupiny AXA CZ & SK zodpovedným za prevádzku a IT a riaditeľom útvaru životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Ďalšie manažérske zručnosti získal v AXA ako finančný riaditeľ pre Slovensko. Pred svojím nástupom do skupiny AXA zastával manažérske pozície v Prvej dôchodkovej sporiteľni, d.s.s.,a.s., Doplnkovej poisťovni CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS a ďalších finančných inštitúciách.

Peter Socha vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Je uznávaným odborníkom na oblasť dôchodkového zabezpečenia. Viac ako desať rokov pôsobí v prezídiu asociácií pre II. a III. pilier dôchodkového systému na Slovensku.

,,Teším sa na ďalšiu spoluprácu so súčasnými i novými kolegami z interných a externých distribučných sietí. Spoločne budeme pracovať na naplnení vízie, že naše poslanie nekončí vyplácaním poistného plnenia. Našou úlohou je ísť oveľa ďalej, dať sa skutočným partnerom našich klientov a umožniť im viesť lepší život,“ doplnil Peter Socha.

Novým prevádzkovým riaditeľom je Libor Stodola

,,Som rád, že sa Libor presúva na pozíciu, ktorá veľmi významne rozhoduje o úspechu nášho podnikania. Jeho cieľom bude zjednodušovať interné procesy, pokračovať v digitalizácii a raste efektivity. Dokonalosť chodu poisťovne je základom našej stratégie. Som presvedčený, že Libor využije pre ďalší rozvoj nášho podnikania na českom a slovenskom trhu svoje dlhoročné profesijné a manažérske skúsenosti i preukázanú orientáciu na zákazníka,“ hovorí Robert Gauci, Chief Executive Officer skupiny AXA CZ & SK.

Stodola Libor_AXA

Pred svojím nástupom do skupiny AXA zbieral Libor viac ako 10 rokov skúsenosti s riadením ziskovosti a efektivity procesov v bankovníctve. Vyštudoval ekonómiu na Poľnohospodárskej univerzite v Prahe. Svoje profesijné vzdelanie ďalej rozvíjal na BIBS, IMD Business School a Hult International Business School. Je držiteľom titulu MBA, hovorí plynule anglicky.

,,Teším sa na nové výzvy, ktoré táto rola prináša, rovnako ako na spoluprácu s kolegami a obchodnými partnermi. Spoločne so svojim tímom som pripravený naďalej prispievať ku zvýšeniu produktivity a pritom udržať vysokú kvalitu služieb vrátane investícií do našich ľudí. Jedine tak môžeme naplniť našu misiu, stať sa skutočným partnerom našich klientov,“ doplnil Libor Stodola.

Za riaditeľa marketingu bol vymenovaný Frederic Boulanger

,,Teší ma, že Frederic je súčasťou nášho manažérskeho tímu. Neustále nás nabíja svojou neutíchajúcou energiou a strategickou víziou, ako naplno využívať príležitosti prichádzajúce v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. V novej roli môže stavať na osemnásťročných skúsenostiach v rámci skupiny AXA a významne prispieť k posilneniu našej pozície na trhu,“ komentoval vymenovanie Robert Gauci, Chief Executive Officer skupiny AXA CZ & SK.

Boulanger Frederic_AXA

Frederic Boulanger pochádza z Francúzska. Po získaní doktorátu z matematiky a štatistiky na univerzite MINES ParisTech pokračoval vo svojom vzdelávaní na Centre d´Études Actuarielles Paris so špecializáciou na poistnú matematiku. Pracovné skúsenosti začal zbierať od roku 1990 v parížskej pobočke poisťovne AGF. Tu zastával rôzne expertné a manažérske pozície. Ďalšou zastávkou v jeho kariére bola poisťovňa Allianz France. V roku 2000 nastúpil do skupiny AXA, kde pôsobí na rôznych manažérskych pozíciách dodnes.

,,Teším sa na nové zameranie a zodpovednosť. Budem môcť nadviazať na svoju predchádzajúcu prácu a ešte viac sa sústrediť na proklientský prístup. Na to, aby sme sa pre našich klientov stali skutočným partnerom a pomáhali im žiť lepší život. Vďaka inováciám, dátam a tiež prevencii, ktorá je jednou z nosných tém nášho komunikačného mixu,“ uzatvára Frederic Boulanger.

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články