ERGO predáva dcéru v Rusku. AXA opúšťa Ukrajinu


			ERGO predáva dcéru v Rusku. AXA opúšťa Ukrajinu

Veľké poisťovne nielen kupujú iné poisťovne alebo podiely v nich, ale tiež niekedy svoje dcérske aj spoločnosti predávajú. Aktuálnym príkladom sú predaje realizované významnou nemeckou poisťovňou ERGO Group v Rusku, ktorá patrí zaisťovni Munich Re, a globálnou poisťovňou AXA Group na Ukrajine.

ERGO Group predáva svoju dcérsku životnú poisťovňu v Rusku ERGO Russia Life ruskej poisťovni Rosgosstrakh, ktorá má v ruskom poisťovníctve bohatú históriu a je tamojším lídrom trhu neživotného poistenia.

Zástupcovia oboch spoločností – ERGO a Rosgosstrakh – už podpísali kúpnu zmluvu. Tento predaj, ako je to u týchto transakcií obvyklé, podlieha úradným povoleniam. O kúpnej cene neboli zmluvnými stranami oznámené žiadne informácie. 

Na základe zmluvnej dohody získa Rosgosstrakh 100 % na poisťovni ERGO Life, a prevezme tak celý podnik vrátane zamestnancov, poistného kmeňa a IT systémov. Zmena vlastníka životnej poisťovne ERGO Life Russia nemá žiadny vplyv na záväzky voči jej existujúcim klientom. 

Poisťovňa Rosgosstrakh sa začiatkom tohto roka rozhodla na základe svojej stratégie vytýčenej do roku 2021 vrátiť sa čo najskôr na trh životného poistenia. Nákupom ERGO Russia Life môže tento zámer docieliť podstatne rýchlejšie a poskytovať služby svojim klientom v Rusku ponukou poistných produktov cez banky skupiny Otkritie Group a svoje vlastné predajné kanály.  

Tiež poisťovňa ERGO je spokojná, pretože podľa jej vyjadrenia našla v poisťovni Rosgosstrakh vhodného investora, ktorý má pôsobivú históriu a znalosť ruského poistného trhu. Podľa ERGO jej životné poistenie v Rusku perfektne vyhovuje poisťovni Rosgosstrakh, lebo jej otvára cestu pre opätovný vstup na ruský trh životného poistenia.

Pokiaľ ide o samotnú poisťovňu ERGO, tak zmluvné dohody jej vraj umožňujú ďalej dôsledne implementovať optimalizačnú stratégiu v oblasti medzinárodných podnikateľských aktivít. ERGO preskúmava zahraničnú angažovanosť sústavne, pričom hodnotí v príslušných regiónoch jej dôležitosť, pozíciu (na trhu) a trhové aktivity. V prípade tých dcérskych spoločností, ktoré nevyhovujú definovaným minimálnym požiadavkám, začne ERGO International uvažovať o predaji. 

V októbri vydala AXA vyhlásenie, že uzavrela dohodu so spoločnosťou Fairfax Financial Holdings Limited („Fairfax") týkajúci sa predaja poisťovacích činností AXA na Ukrajine, čo znamená, že opúšťa ukrajinský poistný trh. Na základe tejto dohody získa Fairfax 100 % v neživotnej poisťovni AXA Insurance a v životnej poisťovni AXA Life. Dokončenie celej tejto transakcie podlieha obvyklým podmienkam, teda je nevyhnutný tiež súhlas regulátora.

Fairfax uskutočňuje túto transakciu cez svoju dcérsku spoločnosť FFHL Group Limited („FFHL"). Tá zasa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností prevádzkuje činnosť v neživotnom poistení a vybraných oblastiach zaistenia. FFHL má sídlo v Toronte (Kanada). [1] Podľa tlačového vyhlásenia AXA je poisťovňa AXA Insurance spoločným podnikom AXA (podiel 50 %) a Ukrsibbank. V tlačovom vyhlásení nie je však uvedené, ako sa táto transakcia dotkla spomínanej banky. 

[1] https://www.axa.com/en/newsroom/press-releases/axa-to-sell-its-operations-in-ukraine.

Zdroj: oPojistení.cz, ERGO Group; AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS