DDS AXA dosiahla za minulý rok čistý zisk 1,02 mil. eur


			DDS AXA dosiahla za minulý rok čistý zisk 1,02 mil. eur

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) AXA dosiahla za minulý rok čistý zisk takmer 1,02 milióna eur. Medziročne ide o nárast o 412 tisíc eur.

Celkové výnosy spoločnosti za vlaňajšok predstavovali 4,3 milióna eur a celkové náklady takmer 3 milióny eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení spoločnosti DDS AXA za rok 2017.

Výnosy spoločnosť dosiahla výlučne vo forme poplatkov od klientov, ktoré predstavovali 4,3 milióna eur. Celkové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä z ostatných prevádzkových nákladov vo výške 2,2 milióna eur, z nákladov na odplaty a provízie na úrovni 589 tisíc eur a z personálnych nákladov v sume 183 tisíc eur.

Aktíva správcu penzijných úspor vo výške 8,11 milióna eur tvoril ku koncu decembra minulého roka len obežný majetok. Vlastné imanie firmy predstavovalo 7,26 milióna eur, z toho 3,62 milióna eur tvorilo základné imanie. Záväzky spoločnosť vykázala vo výške 856 tisíc eur.

DDS AXA vznikla transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne Credit Suisse Life & Pensions vo februári 2006. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna, a.s. Praha. S hodnotou majetku v spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch v sume takmer 273 miliónov eur je najmenšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na Slovensku.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články