Robert Gauci, AXA: „Podporujeme mladých v ich úsilí vylepšiť svet“


			Robert Gauci, AXA: „Podporujeme mladých v ich úsilí vylepšiť svet“
11.5.2018 Poistný trh

Veda je na dosah pre dvadsiatku mladých inovátorov, ktorí so svojimi projektami uspeli v siedmom ročníku grantového programu AXA Inovátor 2018 s podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!“ „Mladá generácia nás učí jednu vec – je stále dôležitejšie ako veci robíte – nie to, čo robíte. Teší nás, že jej môžeme pomáhať so zanietením a skvelými nápadmi, ako vylepšiť svet,“ prezrádza Robert Gauci, generálny riaditeľ českej a slovenskej spoločnosti AXA.

AXA podporuje mladých inovátorov, pretože inovácie sú súčasťou vašej DNA. V čom vidíte prínos mladej generácie pre aktivity vašej poisťovne?
V minulosti bolo poisťovníctvo iba o vyplácaní plnenia z poistných udalostí. Čiže, prijímalo sa poistné a keď sa niečo stalo, poisťovňa vyplatila plnenie z poistnej udalosti. Toto však nie je svet budúcnosti. Ľudia potrebujú riešenia svojich problémov, potrebujú žiť lepší život, mať skutočných partnerov, ktorí im v tom vedia pomôcť; byť aktívnymi účastníkmi v celom ekosystéme svojho života. Takže, aby sme boli ako AXA poisťovňa dôveryhodní pri prinášaní riešení zákazníkom, musíme spájať široký okruh riešení. Nejde iba o financie alebo o poistenie, ide o technológiu, o inovácie, o poskytovanie celej škály riešení, ktoré pomáhajú ľuďom mať sa lepšie a mať väčší pokoj v duši. Toto je naše poslanie a DNA zároveň.

Aké konkrétne formy podpory ponúka AXANadačný fond pre mladých študentov stredných a vysokých škôl z pohľadu rozvoja ich talentu?
Je to jednoduché. Ide o financovanie, o podporu projektov, ktoré sú v úplnom súlade s naším poslaním. Zoberme si to konkrétne – mnohé odvážne projekty mladých inovátorov, ocenené už po siedmykrát z AXA Nadačného fondu – sa zameriavali na prechádzanie niektorých zdravotných problémov a na zvýšenie kvality života onkopacientov. V projektoch sa spomínalo nahradenie syntetických chemoterapeutík prírodnými látkami alebo istý spôsob saparácie oleja z láskavcových semienok. Reálne to v konečnom dôsledku znamená menej onkologických ochorení a v neposlednom rade i lepší život pre ľudí.

My, ako AXA poisťovňa, sme plne odhodlaní podporovať tento druh inovácií, pretože, ako som už skôr spomínal, pomáhajú ľuďom žiť lepší život. Navyše, tiež pomáhajú poisťovníctvu platiť nižšie plnenia z poistných udalostí, takže je v záujme každého, aby bol súčasťou tohto celého ekosystému. Toto je hlavný dôvod, prečo financujeme i podporujeme mladé talenty, aby boli vo svojom výskume úspešní.

Ktoré z projektov mladých inovátorov vás v tomto ročníku najviac zaujali? A našli ste v nich nejaké návrhy v oblasti poistenia alebo iných vašich aktivít?
Bolo by nespravodlivé povedať, že niektoré projekty boli zaujímavejšie ako ostatné. Všetky sú zaujímavé vo svojej vlastnej oblasti. Úprimne povedané, zaujal ma každý jeden z nich. Vybrali sme dvadsať projektov zo štyridsiatich, ktoré boli navrhnuté. Tie boli podľa nášho názoru najviac v súlade s poslaním našej spoločnosti. Poslanie poisťovní sa v posledných rokoch jednoducho zmenilo, posunulo sa od vyplácania plnenia z poistných udalostí k predchádzaniu vzniku rizík. A pri väčšine projektov mladých inovátorov môžeme určiť konkrétnu a špecifickú oblasť, ktorá sa môže uplatniť aj v našej firme.

Často sa hovorí o miléniovej generácii, generácii Y. Aké sú ich silné a slabé stránky z pohľadu kariérneho rastu?
Mladá generácia nás učí jednu vec – je stále dôležitejšie ako veci robíte – nie to, čo robíte. Táto filozofia je nám veľmi blízka. Pre nás je dôležitá jednoduchosť vzájomnej interakcie, jednoznačnosť toho, čo si vzájomne dávame a ako fungujeme. Od generácie Y sa každý deň učíme byť rýchlymi v reakciách, výkonnejšími a efektívnejšími. Chceme robiť veci praktickým spôsobom.

Ja osobne si myslím, že miléniová generácia stavia tradičnejší spôsob konania pred veľmi dobrú a zaujímavú výzvu. Najzaujímavejším prvkom, ktorý sme zaradili do nášho podnikania, je možnosť získať viac multiprístupov k našej AXA poisťovni, nevynímajúc ani sociálne siete. Ako spoločensky činná poisťovacia spoločnosť, musíme byť dostupní jednoducho, kdekoľvek a akokoľvek. A to je napríklad aj pre náš zákaznícky servis veľmi dobré ponaučenie, ktoré sme zaviedli vo všetkých procesoch. Zjednodušovanie systému je našou dlhodobou prioritou.

Sledujete aktivity víťazov vášho grantového programu z predchádzajúcich rokov? Boli úspešní v podnikateľskom alebo pracovnom svete alebo aký je ich kariérny úspech?
Odpoveď je áno. A budeme ich podporovať stále viac. Napríklad, po jednom roku máme systematickú kontrolu, aký pokrok dosiahli v porovnaní s pôvodným projektom. A týmto spôsobom sme v kontakte so všetkými vlaňajšími víťazmi. Veríme, že je dôležité byť v pravidelnejšom úzkom spojení s ocenenými výhercami fondu AXA. Je naším poslaním a povinnosťou nielen poskytovať im financie na ich zaujímavé projekty, ale tiež byť k nim nablízku každodenným podporovaním ich projektov.

Plánujete rozvíjať ďalšie aktivity v budúcnosti na podporu generácie Y? Aké vízie máte v tejto oblasti?
Je v našej DNA podporovať mladých inovátorov dlhodobo v oblasti inovácií a vedy. Napríklad v susednom Česku máme uzatvorené strategické partnerstvo so StartupYard. Ide o startup inkubátor podporujúci startupy, ktorý rozvíja a podporuje nové nápady i obchodné príležitosti. Teší nás, že môžeme pomáhať mladej generácii so zanietením a skvelými nápadmi, ako vylepšiť svet. V tomto sa bude v ďalších rokoch naša povinnosť neustále prehlbovať, pretože chceme byť blízko k tejto vízii vylepšovania sveta.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články