AXA chce kooperovať so spoločnosťami Amazon a Google


			AXA chce kooperovať so spoločnosťami Amazon a Google

Výkonný riaditeľ AXA Thomas Buberl počíta s tým, že Amazon a Google „prídu" tiež do Európy. Nemeckým novinám Süddeutsche Zeitung (SZ) potvrdil, že s týmito technologickými spoločnosťami už prebiehajú rokovania. 

Thomas Buberl sa pre SZ vyjadril vcelku jasne v tom zmysle, že spomenutí technologickí giganti do Európy dorazia a vstúpia aj do poisťovacieho sektora. Podľa jeho názoru sa ale nestanú poisťovateľmi. Môžu byť činní v mnohých oblastiach, a to od („zušľachťovania" klientskych dát až po cenovú tvorbu. Ich angažovanosť si vraj možno predstaviť aj v oblasti riadenia škôd. 

Môžu tiež prevádzkovať pomerne jednoduché odvetvia poistenia či typy poistenia, ako sú poistenie domácnosti alebo poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla. Čím viac je však poisťovacia činnosť náročná na znalosti, tým komplikovanejší by bol ich vstup.

Dáta sú podľa Buberla pre budúcu hospodársku súťaž veľmi dôležité. Preto sa usiluje o spoluprácu s inými odbormi, aby zväčšil vlastný dátový pool. Zatiaľ vraj neexistujú žiadne konkrétne projekty, ale existujú značné možnosti. Ako príklad Buberl uviedol telekomunikačné dáta. Zaznamenané údaje o pohybe by vraj mohli poskytnúť informácie o tom, či „niekto" vedie „dobrý a kvalitatívne vysoko hodnotný" život. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS