Axa poslala výpis z účtu k 3. pilieru klientom výnimočne aj poštou


			Axa poslala výpis z účtu k 3. pilieru klientom výnimočne aj poštou

Podľa novej platnej legislatívy už posielajú všetky dôchodkové spoločnosti výpisy k účtu doplnkového dôchodkového sporenia svojim klientom len elektronicky. Túto povinnosť mali do 31. januára.

Keďže mnoho Slovákov pri uzatvorení zmluvy neuviedlo mailovú adresu, prípadne ju nezaktualizovalo, skupina AXA im ich zaslala výnimočne aj v papierovej forme. Týmto proklientským krokom zároveň opäť vyzýva svojich klientov, aby si skontrolovali svoje údaje v zmluve a doplnili svoj kontaktný email. Podobné zmeny sa čoskoro dotknú aj 2. piliera.

Úprava legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2019, sa vzťahuje na výpisy z doplnkového dôchodkového sporenia za rok 2018. Skupina AXA sa rozhodla urobiť tento rok výnimku a klientom, ktorí si neaktualizovali svoje údaje, zaslala tento rok ešte výpis v papierovej forme. ,

,Pre správne doručovanie elektronických výpisov z 3. piliera je dôležité, aby si klienti skontrolovali a najmä zaktualizovali údaje, ktoré zadali pri zakladaní zmluvy. Mnohí klienti žiadnu e-mailovú adresu neuviedli, prípadne je neplatná alebo dlhodobo nepoužívaná. Preto chceme našich klientov požiadať, aby si našli pár minút a venovali ich kontrole údajov v zmluve,“ hovorí Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA pre Slovensko a Českú republiku.

Klienti tak môžu urobiť viacerými spôsobmi. Najjednoduchší spôsob je nahlásiť tieto zmeny na AXA linku (02 – 2929 2929). ,,Skontrolovať si svoje údaje v zmluve môžu klienti aj prostredníctvom svojho prístupu na osobný účet Moja AXA, ktorý má zriadený každý klient,“ vysvetľuje Pavel Trávnik, vedúci úseku administratívy fondov pre Slovensko a Českú republiku. Kontrolu alebo samotnú zmenu údajov môžu vykonať priamo tu.

V minulých dňoch zasielali dôchodkové spoločnosti svojim klientom aj výpisy z 2. dôchodkového piliera, ktorého sa bude týkať podobná zmena. Klienti si ich ešte často zamieňajú, a preto je možné, že sa spoliehajú na papierovú podobu výpisu, prípadne zmeny nezaregistrovali.

,,Ak ste vstúpili do druhého piliera, vaše odvody odchádzajú do Sociálnej poisťovne a tá ich následne rozdelí. Časť si ponechá a vypláca z nich súčasné dôchodky, druhú časť posiela dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), s ktorou máte uzavretú zmluvu. Je to dobrovoľný pilier, avšak ak ste tam raz vstúpili, vystúpiť už nemôžete,“ vysvetľuje rozdiel medzi 2. a 3. pilierom Maroš Ovčarik z portálu Finančnýkompas.sk.

,,Tretí pilier je najčastejšie spojený s tým, že časť príspevku si platí zamestnanec sám a druhú časť mu prispieva zamestnávateľ. Tento pilier je úplne dobrovoľný, okrem ľudí, ktorí vykonávajú rizikové práce,“ hovorí Maroš Ovčarik.

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články