Jana Zelinková menovaná na pozíciu Chief Risk Officer skupiny AXA CZ & SK 


			Jana Zelinková menovaná na pozíciu Chief Risk Officer skupiny AXA CZ & SK 

Od marca 2019 bola na pozíciu Chief Risk Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko (AXA CZ & SK) menovaná Jana Zelinková. Vybrané kompetencie súvisiace s menovaním podliehajú schváleniu regulátorom.

 

,,Som rád, že Jana Zelinková posilnila vedenie skupiny AXA v Českej republike a na Slovensku. Jana má bohaté skúsenosti s riadením rizík v nadnárodných spoločnostiach. Som presvedčený, že nám pomôže naďalej zvýšiť kvalitu riadenia rizík, ktorá je nevyhnutná pre zaistenie stability nášho podnikania a udržateľnosť našich hospodárskych výsledkov.

Jej rola je dôležitá pri presadzovaní ambicióznych plánov rozvoja a posilnenie pozícií v trhových segmentoch, na ktoré sa v Českej republike a na Slovensku zameriavame,“ povedal Robert Gauci, Chief Executive Officer AXA CZ & SK.

Pred svojim nástupom do skupiny AXA zbierala Jana Zelinková viac než desať rokov skúsenosti v Českej poisťovni a v skupine Generali, kde pracovala ako senior manažérka v oblasti riadenia rizík a ako vedúca tímu pre ekonomickú solventnosť. Predtým pôsobila viac ako štyri roky v KPMG v tíme poistných matematikov. Od roku 2007 je certifikovanou aktuárkou a členkou českej a medzinárodnej spoločnosti akutárov.

,,Teším sa na nové výzvy, ktoré ma v skupine AXA čakajú. Je to skvelá príležitosť ako naplno zúročiť predchádzajúce skúsenosti a prispieť k posilneniu pozície značky AXA na českom a slovenskom trhu. Rada by som nadviazala na svojich predchodcov a tiež by som rada rozvíjala moderné metódy riadenia rizík za maximálneho využitia digitalizácie a ďalších inovatívnych technológií,“ dodala Jana Zelinková.

 

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články