Libor Stodola: AXA bude vždy o krok pred trhovým štandardom


			Libor Stodola: AXA bude vždy o krok pred trhovým štandardom
18.2.2019 Poistný trh

Skupina AXA Česká republika a Slovensko zavedla v poslední době pro své zaměstnance mnoho novinek, které přispěly ke snížení fluktuace a vyšší spokojenosti. O tom, po čem dnes zaměstnanci touží, jaké jsou trendy v personalistice a kde bere inspiraci, jsme si povídali s Liborem Stodolou ze skupiny AXA Česká republika a Slovensko, který na přelomu roku přesul z pozice personálního ředitele do role Chief Operations Officer.

Jaký je z vašeho pohledu AXA zaměstnavatel?

Jako personální ředitel nemohu na vaši otázku odpovědět jinak než výborný. Jsme sice součástí globální skupiny, ale i přesto máme velkou samostatnost v rozhodování. To nám dává možnost měnit věci poměrně rychle a firma tím dostává zajímavou dynamiku. Když chceme něco změnit, naše reakční doba je řádově v týdnech.

Navíc můžeme všechno adresovat lokálně z Prahy, Bratislavy nebo Brna, kde má většina našich kolegyň a kolegů pracoviště. Investujeme do nových věcí a nových řešení, takže určitě bych naši společnost zařadil mezi zaměstnavatele, kde se uplatní lidé s inovativním myšlením. Co považuji za samozřejmost ze strany zaměstnavatele je respekt a důvěra, bez které to nejde. 

Kolik máte zaměstnanců?

Celkem máme v České republice a na Slovensku 530 zaměstnanců. I když to vypadá jako velké číslo, tak v podstatě ve firmě každý každého zná, tykání a přístup „otevřených dveří“ jsou běžné a víme za kým zajít. Máme tak mnohem osobnější přístup než v klasických velkých korporacích.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojistný trh meziročně narostl o 6 miliard korun!


Často se stává, že práce pro velkou korporaci je o respektování mnoha pravidel, a to třeba i v oblasti pravidel pro práci v kanceláři. Jak je na tom AXA?

V posledních letech jsme se snažili zapracovat na tom, abychom našim zaměstnancům poskytli větší svobodu v tom, jak si zorganizují svoji práci. Investovali jsme do různých technologických řešení pro práci odkudkoliv. Například v rámci našeho oddělení podpůrných služeb má řada našich kolegyň nastavený režim práce z domova, odkud se pomocí klientských stanic bez problémů připojí do centrálního systému, kde mohou kontrolovat a zadávat smlouvy a tak dále. Z jakéhokoliv místa dnes naši zaměstnanci vyřídí 99 % své agendy.

To se dostáváme k často probíranému tématu, kterému se říká work-life balance. Jak to s ním mají vaši zaměstnanci?

Myslím, že možnost pracovat z domova této “rovnováze” hodně napomáhá. Kromě toho podporujeme naše lidi v řadě zájmových aktivit. V rámci společnosti existuje hned několik komunit, které se věnují určitým činnostem. Máme tu například šachisty, běžce, jogíny nebo třeba turisty. Těm pak buď poskytujeme prostor nebo je podporujeme finančně. Například turistům přispíváme na cesty. A vlastně nejen jim, ale i jejich rodinným příslušníkům. A stále se nám tu množí návrhy na založení dalších volnočasových skupin, takže tuto iniciativu chceme dále rozvíjet.

Po jakých benefitech je u vás obecně největší poptávka a které benefity považujete ze nejvíce konkurenceschopné?

Z pohledu aktivního užívání zatím stále převládají výhody, které jsou už dnes vlastně standard. Ať už jde o stravenky nebo kafeterii, kde si může každý vybrat z různých typů benefitů v částce 5000 korun za rok. Naše hlavní benefity jsou však spojeny s naší misí. Prevence a ochrana zdraví včetně finančního zajištění pro různé životní situace. Třeba příspěvek na životní pojištění nebo důchodové pojištění ve výši 3 % z celkového hrubého ročního příjmu považuji za vysoce nadstandardní. Nedávno jsme spustili jeden ne úplně obvyklý benefit, na který ale už po velmi krátké době máme řadu pozitivních referencí.


Mohlo by vás zajímat: Revize Solventnosti II standardního modelu 2018


O co jde?

Jedná se o program ELA - Employee Life Assistant. Jde o externí službu, která pomáhá našim zaměstnancům v různých složitých životních situacích. A vlastně nejen jim, ale také jejich nejbližším. Chceme být totiž partnerem nejen pro naše klienty, ale také pro naše zaměstnance. 

Jaké životní situace máte na mysli?

Jedná se například expertní služby lékaře, právníka, finanční poradenství a třeba i psychologa nebo psychoterapeuta. Vše je samozřejmě zcela anonymní a úplně zdarma.

Jak to vypadá v praxi?

Představte si, že řešíte například prodej nemovitosti a potřebujete prokonzultovat smlouvu. Můžete se samozřejmě obrátit na realitního makléře, zaplatíte za něj ale určitý poplatek. Pokud jste náš zaměstnanec, tak zavoláte na telefonní linku nebo napíšete email a v rámci služby ELA vám bude přidělen expert na danou oblast. Následuje první telefonický kontakt s tímto odborníkem, který s vámi celou situaci projde a poradí s dalším postupem. Naprostou většinu těchto podnětů přitom v pohodě vyřešíte ať už telefonicky nebo emailem. Počet interakcí mezi službou ELA a konkrétním zaměstnancem pak není omezen.


Mohlo by vás zajímat: Investiční příběhy roku 2018. Kam nasměrovat pozornost letos?


Vy jste nedávno v Česku i na Slovensku spustili reklamní kampaň, ve které nabádáte lidi, aby žili zdravě. Zaměřujete se na prevenci i u vašich zaměstnanců?

Před spuštěním jsme si nechali udělat průzkum týkající se zdravého životního stylu v rámci populace. Stejný anonymní průzkum jsme realizovali interně, protože nás zajímalo, jak jsou na tom naši zaměstnanci. A ukázalo se, že například podíl kuřáků je u nás nižší než v populaci. Také víc sportujeme a celkově žijeme zdravěji. I proto jsme se pustili do pilotního projektu zdravých snídaní pro naše zaměstnance. Podle ohlasů to vypadá, že v něm budeme pokračovat.

Kde vůbec čerpáte inspiraci k zavádění takových novinek?

Já bych řekl, že máme hned několik kanálů. Za prvé se díváme, jak to dělají ostatní. Dále se inspirujeme v rámci naší skupiny, protože i ta má nějakou představu. Důležitým zdrojem informací jsou přímo naši zaměstnanci. Ti nám dávají průběžně zpětnou vazbu prostřednictvím celé řady průzkumů, kde se mohou vyjádřit. A nakonec je to samozřejmě náš interní personální tým, který přihlíží k tomu, kam chceme personální politiku dále směřovat. Naši značku bychom z pohledu zaměstnavatele chtěli dlouhodobě profilovat na již zmiňované rovnováze mezi prací a soukromým životem – work-life balance, a na podpoře zdravého životného stylu jako prevence. 

Co máte v plánu v nejbližší době?

Řadu aktivit jsme spustili v roce 2018, a proto budeme letos především monitorovat, jak všechno funguje. Když je o nějaký benefit zájem, tak máme možnost ho dále podporovat a rozšiřovat. Jako například již zmiňovaný program ELA. Velký potenciál pak vidíme v komunitách. Například už teď mohu říct, že jsme se na žádost našich zaměstnanců rozhodli podpořit běžecký seriál. Chceme také na všech našich pobočkách zavést fyzio-balance cvičení. V naší práci jsme 8 hodin denně uvázáni ke stolu a židli, což naší páteři moc neprospívá. Pravidelné půlhodinové cvičení může být výraznou pomocí a zejména prevencí, před dopady „sedavého zaměstnání“ na náš pohybový aparát.


Mohlo by vás zajímat: Jaké byly nejčastější škody u pojištění majetku v roce 2018?


Když už mluvíme o tělesném cvičení, jak naopak řešíte duševní zdraví vašich zaměstnanců? To je téma, o kterém se teď začíná hodně mluvit. 

Mluvili jsme o józe, která kromě fyzického cvičení zahrnuje i to “duševno”. Letos jsme zorganizovali také několik relaxačních cvičení. Na úrovni top managementu a zaměstnanců se pak zaměřujeme na “resilience” cvičení, v rámci kterého se učíme, jak zvládat stres. A pokud se jedná o závažnější věci, pak tu máme již zmiňovaný ELA program, díky kterému mají naši zaměstnanci konzultace s psychologem nebo psychoterapeutem zdarma. Zatím u nás stále převládá poptávka po ”fyzičnu” než “duševnu, ale i na to jsme připraveni.

Jak vycházíte vstříc mladým rodinám?

To je jedna z věcí, na kterou jsme opravdu hrdí. AXA má celosvětově nastavenou podpůrnou politiku, která garantuje nastávajícím maminkám významné dorovnání příjmů nad zákonem dané minimum po odchodu na mateřskou dovolenou. Nezapomínáme ani na novopečené tatínky. Těm poskytujeme 4týdenní dovolenou nad rámec běžné dovolené, aby si mohli užít vzácné a krásné okamžiky s právě narozeným potomkem.

Maminky, které pečují o děti, jsou podle mých osobních zkušeností ti nejloajálnější a nejpracovitější zaměstnanci. My se snažíme, a jde nám to snad čím dál lépe, aby to u nás měly jednodušší. Například v rámci administrace nebo účtárny máme smlouvy na externí výpomoc s matkami na rodičovské dovolené. Česko i Slovensko jsou podle mě stále daleko za tím, jak lze efektivně pracovat s matkami. Manažeři nejsou v těchto zemích obecně moc ochotní akceptovat zkrácené pracovní úvazky a flexibilitu.


Mohlo by vás zajímat: Stále nejasný Brexit: Mantinely a šance pro pojistitele


To vypadá, že jste do personalistiky museli v poslední době hodně investovat. Začíná se to už nějak vyplácet? Myšleno z pohledu fluktuace. 

V prvních deseti měsících loňského roku se nám podařilo snížit fluktuaci o 2,5 až 3 procenta. A to není zrovna málo. Samozřejmě, přál bych si, aby byla ještě nižší. V pojišťovnictví se běžně pohybuje někde okolo 14 procent.

Na co se dnes nejčastěji ptají lidé, kteří se u vás ucházejí o zaměstnání? Mají nějaké konkrétní požadavky?

Nedávno jsem četl zajímavou studii, která říkala, že nežijeme dobu zaměstnavatele, ale dobu zaměstnance. Zaměstnanec je ten, který si vybírá. Kritérií je hned několik. V první řadě jde o to, jak danou firmu vnímá. Musíte mít příběh a ten naštěstí AXA má. I náš balíček benefitů je podle reakcí, které dostáváme, velmi konkurenceschopný. Třetí věc jsou kolegové a pracovní prostředí. A čtvrtý je plat. My se snažíme pracovat na všem, i když samozřejmě nejde dělat vždy všechno na sto procent.

Existuje nějaká firma, která by pro vás byla v rámci přístupu k zaměstnancům vzorem a snažili jste se jí přiblížit?

To záleží vždy na každé oblasti. Můj tým strávil hodně času s lidmi z velkých technologických a poradenských společností jako Microsoft, Google nebo IBM. Co se týká finančních benefitů, tam se pochopitelně poměřujeme s našimi konkurenty. Existují různé anonymní studie trhu, které sledujeme. Možná nejsme ve všem nejlepší, ale ve všem se vždy snažíme být o krok před tržním standardem, abychom naplnili naši misi, být partnerem nejen pro klienty, ale také pro naše zaměstnance.

Na přelomu roku jste se přesunul z pozice personálního ředitele do role Chief Operations Officer. Co pro Vás tato změna znamená a s jakými vizemi do nové role přicházíte?

V minulosti jsem pracoval na pozicích, které měly svojí naplní velmi blízko k provozu. Nyní jsem navíc bohatší o 7 letou zkušenost z personalistiky a lidských zdrojů. Základem každého dobře fungujícího provozu jsou kvalitní lidé a dobře nastavené procesy. A přesně na těchto dvou věcech bych rád stavěl. V poslední době jsme hodně investovali do digitalizace. Spustili jsme aktivity postavené na robotizaci a mnoho dalšího. Abychom byli schopni posunout se dále, vnímáme potřebu vrátit se na začátek a ve vybraných oblastech před nasazením robotiky a dalších automatizačních nástrojů procesy zjednodušit z pohledu klienta a náročnosti zpracovaní. To by se ve výsledku mělo pozitivně odrazit v rychlosti a kvalitě poskytovaných služeb. 

Děkuji Vám za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články