Nadačný fond AXA otvára grant na podporu mladých inovátorov


			Nadačný fond AXA otvára grant na podporu mladých inovátorov
14.2.2019 Tlačové správy

AXA Nadačný fond a Nadácia Pontis, ako správca fondu, už po ôsmy raz otvára grantovú výzvu pre študentov a mladých inovátorov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu so zameraním na prevenciu.

Grant je určený najmä študentom, no prvýkrát AXA podporí aj pedagógov, ktorí mladé talenty vedú po odbornej stránke. Tento rok porota v programe rozdelí celkovo 30 tisíc eur. Svoj projekt budú môcť študenti prihlásiť do 13. marca 2019 prostredníctvom stránky www.axafond.sk.

Grantová výzva je určená pre študentov vo veku 15 – 26 rokov, ktorí sa venujú vede a výskumu so zameraním na prevenciu a túžia na sebe pracovať. Príspevok od nadačného fondu môžu inovátori použiť na náklady spojené s výskumom, vedeckým projektom či vyvíjaním produktu alebo na rozvíjanie nadania žiaka alebo prípravu na súťaže a konferencie. Maximálna výška grantu, o ktorú môže študent žiadať, je 3000 eur.

,,Počas minulého roka sme ocenili dvadsiatku perspektívnych projektov a mladých inovátorov. Mnohé z nich nás príjemne prekvapili svojou prepracovanosťou a reálnou víziou. Tento rok sme okrem ústrednej témy, ktorou sú inovácie v oblasti vedy živej a neživej prírody, rozšírili aj o tému prevencie zdravia. Je to pre nás kľúčová téma aj v našej komunikačnej kampani,“ hovorí Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA CZ & SK.

Novinkou v tomto ročníku grantovej výzvy je aj podpora pedagógov, ktorí sú odbornými garantmi prihlásených projektov. „Rozhodli sme sa finančne podporiť aj učiteľov z víťazných projektov a venujeme im čiastku na ďalšie vzdelávanie sa. Pedagógovia sú často tými, ktorí dokážu mladých ľudí nadchnúť pre vedu a venujú sa im aj na úkor svojho voľného času,“ hovorí Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA CZ & SK.

,,Jednou z kľúčových tém, ktorej sa v Nadácii Pontis venujeme, je šírenie inovatívneho vzdelávania, ktorého súčasťou je aj podpora talentov. Považujeme ju za veľmi dôležitú, a to nielen z hľadiska dopadu na život mladých inovátorov a vedcov, ale aj z hľadiska celkového napredovania našej krajiny,“ uviedla Katarína Teglassyová, projektová manažérka Axa Nadačného fondu.

Grantová výzva je otvorená do 13. marca 2019. Všetky informácie a podmienky registrácie projektov sú zverejnené na stránke www.axafond.sk. O grantovej výzve sa žiadatelia dozvedia aj na web stránke Nadácie Pontis.

Skupina AXA je svetovým lídrom v oblasti poistenia a správy majetku. Viac než 160 000 zamestnancov sa stará o 105 miliónov klientov v 64 krajinách celého sveta. V Medzinárodných štandardoch účtovného výkazníctva (IFRS) boli výnosy skupiny za rok 2017 ocenené na čiastku 98,5 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6 miliard EUR. K 31. decembru 2017 mala spoločnosť AXA pod správou aktíva vo výške 1439 miliardy EUR. Americká depozitná podielová spoločnosť AXA je rovnako uvedená na platforme OTC QX pod označením AXAHY.

Skupina AXA je zahrnutá do najvýznamnejších medzinárodných indexov SRI, ako sú Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakladajúcim členom Finančnej iniciatívy OSN (UNEP FI), Princípov udržateľného poistenia OSN (PSI) a signatárom Zásad zodpovedných investícií OSN.

AXA v Českej republike a na Slovensku pôsobí prostredníctvom penzijnej spoločnosti (na Slovensku následne cez doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť), životnej poisťovne, poisťovne (so zameraním na neživotné poistenie), a investičnej spoločnosti. Má viac než 1,35 miliónov aktívnych klientov, 515 zamestnancov a viac než 4,4 miliardy eur aktív pod správou. 

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články