Tesla vs. AXA. Kto zamieša trhom s povinným ručením?


			Tesla vs. AXA. Kto zamieša trhom s povinným ručením?

Tesla nedávno oznámila, že chce vstúpiť na poistný trh s vlastnou ponukou poistenia. Dôvodom vraj je, že to môže robiť lepšie ako poisťovací priemysel.

Tesla Motors je americká automobilka a energetická spoločnosť sídliaca v Palo Alto v Kalifornii, v oblasti Silicon Valley. Tesla navrhuje, vyrába a predáva elektromobily, domáce úložisko elektrickej energie Powerwall, komerčné úložisko Powerpack a solárne strešné tašky.  

Zámer Tesly Motors potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Elon Musk pri prezentácii výsledkov za 1. štvrťrok 2019. Mimochodom, jeho spoločnosť skončila v čistej strate vo výške 702 mil. USD. K zahájeniu poisťovacej činnosti by malo dôjsť už v máji 2019.

Cenovo by malo byť poistenie od spoločnosti Tesla konkurencieschopné, pretože vraj možno využiť jej väčšie znalosti o charakteristikách jej vlastných automobilov, pričom sa vyzdvihujú také témy ako je autopilot a bezpečnostné funkcie. Tesla disponuje prakticky v reálnom čase všetkými podstatnými údajmi o vozidle a jazdnom štýle, čo, samozrejme, ovplyvňuje kalkuláciu poistného. Výsledkom by bol telematická tarifa. Nová poistná ochrana by mala byť dostupná v Severnej Amerike, pričom Tesla už realizovala svoju ponuku v Austrálii a Ázii. Bude vraj ale naďalej spolupracovať s poisťovateľmi.  

V poslednej dobe sa vraj Tesla dozvedela o sťažnostiach klientov, že poistné v prípade poistenia jej vozidiel je príliš vysoké. V tejto skutočnosti bude asi spočívať ten hlavný dôvod, prečo Tesla prichádza s vlastnou novou ponukou. Elon Musk zdôraznil, že bude presvedčivá.

Poistenie elektromobilov nie je však jednoduché a bez problémov, ako možno dokumentovať na príklade z Hongkongu. V roku 2011 bolo registrovaných 69 áut na elektrický pohon a ku koncu augusta 2017 ich už jazdilo po uliciach tohto mesta 11 247. 90 % z nich bolo značky Tesla. Možno hovoriť o boome, na ktorý reagovali príslušní poisťovatelia špeciálnymi poistnými zmluvami na poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, ktoré sa ale nevypláca. 

Tesla ponúka pod marketingovým názvom „InsureMyTesla" špeciálne pre vozidlá Tesla vyvinuté poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, a to v súčinnosti s veľkými poisťovacími podnikmi. V Austrálii je jej partnerom poisťovňa QBE Insurance a v Hongkongu zase AXA. Pokiaľ ide o Hongkong, tak na značné rozšírenie elektromobilov mali vplyv zavedené daňové úľavy pre tento typ vozidiel. Pre spoločnosť AXA sa javilo výhradné partnerstvo s Tesla v oblasti poistenia zodpovednosti z prevádzky vozidla ako veľmi lukratívne.  

Avšak čoskoro sa ukázalo, že Tesla určitej časti vozidiel, ktoré boli poškodené pri dopravnej nehode, neopravuje, ale ich nahradzuje novými dielmi. To je však značne nákladné, pretože autodiely sa najviac dovážajú z USA. AXA vyčíslila, že priemerná škoda na skle stojí pri Tesle dvakrát viac než u porovnateľnej značky. V októbri 2018 dostali podľa správ čínskych médií mnohí poistenci list, v ktorom bolo oznámené trojnásobné zvýšenie poistného.

Orgán dohľadu nad poisťovníctvom k tomu uviedol, že má s poisťovňou dohodu a že je klientom poskytnutá štvormesačná lehota, aby vykonali zmenu poisťovateľa. V tejto súvislosti zazneli informácie, že v budúcnosti chce Tesla v Hongkongu spolupracovať s iným poisťovateľom, a to s Liberty Mutual. Napríklad v Nemecku je však AXA naďalej výhradným partnerom spoločnosti Tesla. 

Telematika je napríklad definovaná takto: telematika (slovo vzniklo kombináciou slov telekomunikácie a informatika) je technologický odbor zaoberajúci sa kombináciou prenosu a spracovania dát so zobrazovacími a inými masovokomunikačnými systémy a prostriedkami.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS