Poistenie bývania Domov in kryje aj doteraz neexistujúce riziká


			Poistenie bývania Domov in kryje aj doteraz neexistujúce riziká
11.7.2019 Produkty, Poistný trh
Navýšené limity v rámci jednotlivých balíčkov, nové poistné riziká a Žolík, ktorý v prípade škody klientovi zabezpečí rovnaký rozsah poistnej ochrany ako ponúka konkurencia. To je DOMOV IN, nové poistenie domácnosti, stavieb a zodpovednosti na jednej zmluve.
Poistenie DOMOV IN kryje všetky bežné riziká, ktoré sa v súvislosti s bývaním môžu objaviť. Celý majetok je chránený v rámci jednej zmluvy. DOMOV IN obsahuje poistenie domácnosti, nehnuteľností vo variantoch MINI, KLASIK, MAXI a poistenie občianskej zodpovednosti za škodu v rozsahu STANDARD, PLUS a EXTRA. Tieto varianty je možné ľubovoľne kombinovať podľa potrieb klienta. Asistenčné služby, vrátane právnej pomoci, sú v rámci všetkých balíčkov zdarma. Mieru spoluúčasti si poistený volí sám, rovnako ako frekvenciu platieb. DOMOV IN je  možné uzavrieť na pobočkách AXA, u externých partnerov a online.

Žolík je zárukou maximálneho a vždy aktuálneho rozsahu poistnej ochrany

 
Zásadnou novinkou je takzvaný "Žolík" zahrnutý v cene balíka MAXI pri poistení nehnuteľnosti a poistení domácnosti. V prípade škody má klient kryté nielen riziká, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve, ale aj súčasné a nové riziká, ktoré ponúka svojim klientom konkurencia, a to až do stanoveného limitu.
 
,,Domov In so Žolíkom pokrýva nielen súčasné, bežné poistné nebezpečenstvá, ktoré má klient poistené v zmluve. Pretože chceme byť pre našich klientov partnerom na každodennej báze, ponúkame im riešenie, ktoré ich ochráni aj v prípade nových rizík, ktoré sa na poistnom trhu objavia napríklad v súvislosti s rozvojom technológií. Domov In so Žolíkom našim klientom zaručuje najaktuálnejší rozsah poistenia, a to aj s ohľadom na ponuku konkurencie,“ hovorí Helena Radovanská, riaditeľka poistno-technického útvaru skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Nové krytie pre maznáčikov a ochrana bicyklov proti odcudzeniu po novom kdekoľvek na SR

 
Poistenie nehnuteľnosti i domácnosti, ktoré možno dohodnúť vo variantoch MINI, KLASIK a MAXI, bolo rozšírené o nové poistné riziká, ako sú napríklad havárie rozvodov, energií a odpadov, úhrada nákladov po úraze domácich maznáčikov alebo krádež bicykla kdekoľvek na území Slovenskej republiky. Plošne boli navýšené stanovené limity plnenia u poistených vecí a poistných nebezpečenstiev. Predĺženú záruku na domáce spotrebiče možno získať automaticky zdarma v rámci balíčkov KLASIK a MAXI.

Vedľajšie stavby aj poistenie zodpovednosti za škodu zdarma a v rozšírenom rozsahu

 
Pri poistení nehnuteľnosti sú v rámci balíčkov KLASIK a MAXI po novom automaticky do limitu poistené všetky vedľajšie stavby. Vďaka tomu už nie je potrebné tieto stavby dopoistiť alebo ich menovite uvádzať v poistnej zmluve. Poistenie občianskej zodpovednosti AXA, ktoré možno uzavrieť vo variantoch STANDARD, PLUS a EXTRA, po novom pokrýva škody súvisiace s prenájmom, a to aj v prípade vzájomných škôd medzi nájomcom a prenajímateľom. V rámci balíčkov PLUS a EXTRA je poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti úplne zadarmo.
 
Asistenčné služby s dvojnásobným limitom a rozšírené pripoistenie internetových rizík
Limity pre technickú a právnu domácu asistenciu, ktoré sú automatickou súčasťou všetkých variantov poistenia zadarmo, boli zdvojnásobené až do výšky 330 eur. Pripoistenie internetových rizík SAFE ONLINE kryje okrem zneužitia platobného nástroja alebo škôd pri nákupe tovaru alebo služieb na internete aj poškodenie dobrej povesti alebo zneužitia osobných údajov.
 
Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články