Nemeckým ženám chýba pri finančných otázkach sebavedomie. Alebo...


			Nemeckým ženám chýba pri finančných otázkach sebavedomie. Alebo...
8.4.2019 Zahraničie, Produkty

Ženy nerozumejú peniazom a investíciám... myslia si ženy. To je silne zjednodušený výsledok jednej nedávnej štúdie. Je za tým chýbajúce sebadôvera, alebo si ženy dokážu len ľahšie než muži priznať svoje medzery?

Týmto prieskumom sa zaoberala analýza spoločnosti AXA. Výsledkom je záver, že ženám vo finančných otázkach naozaj sebavedomie chýba. Ale kde sú korene tejto skromnosti?

„Sledujeme, že nemecká populácia celkovo vykazuje nedostatky vo vedomostiach ohľadom peňazí a investícií, pričom ale ženy v tomto smere majú zvlášť náročnú pozíciu. Avšak sú to práve ženy, ktoré počas staroby musia bojovať s nedostatočným zabezpečením. Takže by sa naopak mali postaviť k otázke výnosných investícií včas čelom," zhrnula výsledky analýzy Monika Tautorus, produktová manažérka v oblasti služieb finančného zabezpečenia v spoločnosti Axa Nemecko. V rámci štúdie pre ňu viedla agentúra YouGov Fokus skupiny, ktoré boli dopytované na tému „Investičné správanie sa Nemcov v období 2018/2019". Vyhodnotenie prebehlo následne podľa parametrov charakteristických pre rôzne pohlavia.

Ak ide o vyhodnotenie všeobecných finančných otázok, chýba podľa ankety ženám v Nemecku sebavedomie. Tak napríklad dvojnásobný podiel žien (28 %) než mužov (14 %) si netrúfne odpovedať na otázku, s akou investíciou by si človek mal budovať dlhodobo najlepšie imanie. Pri téme inflácie je tiež výrazne viac žien ako mužov, ktoré nechcú uviesť žiadny údaj ohľadom aktuálnej miery: kým prierezovo v nemeckej populácii neodpovie 55 % dospelých respondentov. Ženy sa neodvážia odhadnúť mieru inflácie viac ako dve tretiny (68 %), ale pri mužoch „len" necelá polovica (42 %).  

Ženy majú nižšiu sebadôveru

Je samozrejme chvályhodné, keď pozná človek svoje vlastné hranice a realisticky ich odhadne. Predsa sa však zdá, že ženy majú vo finančnej oblasti podstatne menšie sebadôveru. „Ženy sú často lepšie informované ako muži," oponuje Hans-Peter Bosch, dlhoročný investičný poradca zo spoločnosti DBFP Deutsche Beratungsgesellchaft für Finanzplanung (Nemecká poradenská spoločnosť pre finančné plánovanie) vo svojom nedávnom úvodníku, zaoberajúcim sa rozdielmi medzi pohlaviami v otázkach investícií a produktov.

A svoje tvrdenie dopĺňa: „Tá najväčšia láskavosť, ktorú môžeme ženám v našej dnešnej modernej spoločnosti urobiť, je nerobiť pri poradenstve rozdiely." Inými slovami: ženy poznajú oblasť zabezpečenia na starobu rovnako dobre ako muži a netreba preto s nimi zaobchádzať odlišne.

Ako to teda je? Pohlavie vykazuje vo finančných otázkach naozaj rozdiely, ako je odhalila štúdia YouGov. Príkladom je otázka zameraná na budúce oblasti investícií. Ženy volili obnoviteľné zdroje energie (37 %) ako číslo jedna medzi najzaujímavejšími možnosťami uloženia prostriedkov. Muži sa rozhodovali pre umelú inteligenciu (40 %).

Investície na burze vníma ako „vysoko atraktívne" 50 % mužov, ale len 34 % žien. Rozdiely sa objavia aj v otázke odhadu vývoja úrokovej miery: tretina mužov, ale len každá piata žena očakáva, že úroky pôjdu v najbližších dvoch rokoch zase hore. Naopak 10 % žien sa domnieva, že úroky budú ešte ďalej padať dole. A zoznam takýchto odlišností by mohol pokračovať. 

Mlčať je zlato

Ktoré pohlavie bolo vo svojich odhadoch bližšie skutočnosti, to ukáže až budúcnosť. Ale to, že sa muži a ženy líšia vo svojich prognózach, nevypovedá nič o skutočných vedomostiach vo finančných otázkach. Rad expertov dokonca nevidí žiadne rozdiely medzi pohlaviami. Oveľa vyššiu vypovedaciu hodnotu má v štúdii spoločností YouGov a Axa poznanie, že ženy vo finančných otázkach radšej mlčia, pokiaľ sa v téme subjektívne alebo skutočne nevyznajú. A to je správanie, aké je mužom skôr cudzie. A ukazuje sa, že mlčanie žien pri mnohých finančných otáznikov predstavuje skôr zdravú sebareflexiu než veľkú neznalosť... 

Zdroj: be.invalue.de

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články