Nadačný Fond AXA podporí 13 inovátorských projektov sumou 30-tisíc eur


			Nadačný Fond AXA podporí 13 inovátorských projektov sumou 30-tisíc eur

Grantovú výzvy otvorila skupina AXA Slovensko a Česká republika a Nadácia Pontis, ako správca fondu, už po ôsmy raz na jar tohto roka.

Trinásť inovátorských projektov získalo finančnú podporu od AXA Nadačného fondu v celkovej sume 30 tisíc eur. Do výzvy sa zapojilo 23 žiadateľov s požadovanou čiastkou 55 721,26 €. Hlavnou témou grantu bola prevencia.

AXA2

Grantová výzva bola určená študentom vo veku 15 – 26 rokov z celého Slovenska. Úlohou mladých inovátorov bolo hľadať riešenia skutočných problémov. Ich projekt mal byť zároveň prínosom aj v praxi. Tento rok bola hlavnou témou výzvy prevencia. Prevencia a zdravie sú kľúčovou témou aj v komunikačnej kampani skupiny AXA Slovensko a Česká republika.

AXA Nadačný fond rozdelil na základe rozhodnutia poroty celkovo 30 tisíc eur. Porotu tvorili zástupcovia skupiny AXA, odborní konzultanti zo Slovenskej akadémie vied a zástupca Nadácie Pontis. Získané financie môžu ocenení žiadatelia použiť na náklady spojené s výskumom, vedeckým projektom alebo prípravu na súťaže a konferencie. Novinkou v tomto ročníku grantovej výzvy bola podpora pedagógov, ktorí sú odbornými garantmi prihlásených projektov. AXA im venovala čiastku 100 € na ďalšie vzdelávanie.

,,Podpora inovácií je odvodená z našej DNA. Chceme pomáhať ľuďom žiť lepší život v rýchlo meniacom sa svete okolo nás. Našim poslaním nie je iba výplata škôd, keď sa niečo stane, ale skutočné partnerstvo s našimi klientmi na každodennej báze. Je pre nás dôležité, aby inovátori, nielen v oblasti financií, dostali príležitosť rozvíjať svoje talent a prinášali nové perspektívy. To je aj podstata spoločenskej zodpovednosti našej skupiny,“ povedal Robert Gauci, generálny riaditeľ skupiny AXA Slovensko a Česká republika.

AXA3

„Je skvelé vidieť šikovných a vzdelaných ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú vede. Je nám cťou, že sme už ôsmy rok partnerom mladých inovátorov v oblasti výskumu a pomáhame im naplniť ich ciele. Projekty, ktoré tento rok vybrala porota, sú konkurencie schopné a väčšina z nich by mohla napomôcť v rôznych oblastiach, čo je pre nás veľmi dôležité,“ dodal Robert Gauci, generálny riaditeľ skupiny AXA Slovensko a Česká republika.

Počas predchádzajúcich siedmich rokov existencie grantového programu bolo spolu ocenených 99 projektov v celkovej sume viac ako 162 tisíc eur.

„Každoročne sa do našej výzvy prihlásia desiatky mladých inovátorov. Prichádzajú s projektmi, ktoré sú na veľmi profesionálnej úrovni a majú perspektívu. Som presvedčený, že mnohé z nich raz naozaj prinesú výsledky aplikovateľné ďalej v praxi,“ hovorí Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA Slovensko a Česká republika.

Prehľad ocenených žiadateľov a projektov

 • Tomáš Lukča (Robot na hasenie ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE International 2019 v Číne)
 • Jakub Suďa (Robot na hasenie ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE International 2019 v Číne)
 • Matúš Iľko (Robot na hasenie ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE International 2019 v Číne)
 • Dária Nitrayová (Dizajn, syntéza a vlastnosti TEMPO a PROXYL (tio)amidických derivátov)
 • Jana Plavá (Molekulárna a funkčná analýza komunikácie prsníkových nádorových buniek s bunkami izolovanými z mikroprostredia nádoru)
 • Nikola Kubasová (Stanovenie rezíduí pesticídov v mlieku novými ekologickými analytickými metódami)
 • Martina Micháliková (Sledovanie dedičných metabolických porúch novorodencov)
 • Simona Gežová (Zoologický výskum – tajomný had v Európe)
 • Richard Cimerman (Čistenie ovzdušia kombináciou plazmy a katalyzátora)
 • Andrea Patlevičová (Štúdium genetických koreňov slovenskej populácie na základe analýzy DNA z archaických vzoriek)
 • Ján Maťufka (Náhrada syntetických UV-absorbentov lignínom)
 • Barbora Gromová (Výskumný pobyt na Harvarde zameraný na štúdium potenciálnej terapie zápalových črevných chorôb)
 • Martin Pekarčík (S-Case)
Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články