Poisťovňa Ping An je svetovou jednotkou


			Poisťovňa Ping An je svetovou jednotkou
22.5.2019 Zahraničie

Finančný magazín Capital zverejnil zoznam desiatich najväčších poisťovní sveta.

Finančný magazín Capital zverejnil zoznam desiatich najväčších poisťovní sveta. Podľa časopisu sa poisťovníctvu darí a poisťovne sú oporným pilierom svetového hospodárstva, pretože poskytujú poistnú ochranu jednotlivcom aj najväčším svetovým koncernom. A kto teda vyhral? 

Úspech podnikania v poisťovníctve je v magazíne Capital dokumentovaný tým, že podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2016 sa poistné podieľalo už deviatimi percentami na hrubom domácom produkte členských krajín tejto medzinárodnej organizácie. Za úspech sa považuje aj tá skutočnosť, že v roku 2017 vzrástlo poistné takmer vo všetkých krajinách sveta.

Ako pozitívny príklad magazín Capital uvádza Rusko, kde poistné životného poistenia vzrástlo približne o 41%. Autori príslušného článku si položili otázku, ktoré poisťovne najviac profitujú z „naháňačky" za istotou. K hľadanie odpovede využili zoznam najväčších firiem sveta kótovaných na burze, ktorý pravidelne zverejňuje americký ekonomický časopis „Forbes", a z neho zostavili nasledujúce poradie najväčších poisťovní: 

Ping An (Čínska ľudová republika)

Poisťovňa bola založená v roku 1988. Špecializuje sa najmä na životné poistenie, škodové poistenie a obchod s cennými papiermi. Jej obrat naposledy predstavoval 142 mld. USD a trhová hodnota bola vo výške 181 mld. USD. Dá sa predpokladať, že pri všetkých TOP 10 poisťovní ide o údaje za rok 2018. 

Allianz (SRN)

Táto univezální poisťovňa bola založená v roku 1890. V súčasnej dobe zamestnáva celosvetovo viac ako 140 000 osôb. Jej obrat predstavoval 123 mld. USD a jej trhová hodnota bola ocenená na 100 mld. USD.

AXA Group (Francúzsko)

AXA bola založená v roku 1852 a zamestnáva viac ako 95 000 osôb. Obrat bol vykázaný vo výške 150 mld. USD a trhová hodnota predstavovala 64 mld. USD. 


Mohlo by vás zaujímať: Kde americké poisťovne zlyhávajú pri vybavovaní majetkových škôd?


Na ďalších miestach v rámci TOP 10 sa umiestnili tieto poisťovne: 4. China Life Insurance (ČĽR); 5. Prudential plc (Spojené kráľovstvo); 6. Prudential Financial (USA); 7. Met Life (USA); 8. AIA Group (HongKong); 9. Zürich Versicherungs-Gesellschaft; 10. Assicurazioni Generali (Taliansko).  

Zdroj: Capital

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS