Dôraz na prevenciu a životný štýl: aplikácie od AXA vám zmenia život


			Dôraz na prevenciu a životný štýl: aplikácie od AXA vám zmenia život
22.10.2019 Poistný trh

V súčasnej dobe je veľmi dôležité získavať nielen nových, ale udržať si aj existujúcich zákazníkov. Tí potrebujú mať pocit výnimočnosti a produkty i služby nastavené individualizovane na mieru.

Aký marketingový prístup k zákazníkom sa osvedčuje skupine AXA Slovensko a Česko?

Keďže spokojnosť klientov je jedným z dôležitých kľúčov úspechu v poisťovníctve, treba vedieť správne nastaviť aj marketingový mix a podporovať proklientsky orientovaný prístup. Skupina AXA Slovensko a Česká republika už od jesene minulého roka intenzívne komunikuje otázku prevencie a zdravého životného štýlu.

Okrem komunikačného mixu zdôrazňuje tento odkaz aj v konkrétnych aktivitách, ktoré podporujú pohyb a aktívny prístup k životu. Hlavná myšlienka celého marketingového konceptu je jasná – prevencia je najlepšia ochrana.

Ako hovorí pre portál oPoisteni.sk Frederic Boulanger, Chief Marketing & Digital Officer skupiny AXA pre Slovensko a Českú republiku, darí sa im dosahovať nielen dobré hospodárske výsledky, ale vďaka inováciám, dátam a tiež prevencii, ktorá je jedným z nosných tém ich komunikačného mixu, pomáhajú žiť klientom lepší život. „Vnímame to ako potvrdenie správnosti cesty, pre ktorú sme sa rozhodli a výzvu ešte intenzívnejšie pokračovať v tomto snažení, na konci ktorého je vždy spokojný klient,“ dodáva Boulanger.

Frederic -2492

Správa zmlúv na jeden klik na portáli Moja AXA

Skupina AXA Slovensko a Česká republika kladie dlhodobý dôraz na včasnú prevenciu v rôznych oblastiach života a to sa odzrkadľuje aj v ich marketingových kampaniach. V prvom štvrťroku tohto roka napríklad vynovili a modernizovali klientsky portál Osobný účet Moja AXA. Ten prináša vylepšený dizajn, intuitívne ovládanie a optimalizáciu pre všetky typy zariadení. Poskytuje tak klientovi priestor spravovať svoje zmluvy a peniaze jednoducho online, kedykoľvek a kdekoľvek.

,,Moja AXA je nástrojom na efektívnejšiu komunikáciu s klientmi. Našou snahou je veci zjednodušovať, a táto platforma to dokonale spĺňa. Digitalizácia procesov je jednou z našich priorít, preto neustále vyhodnocujeme a zbierame podnety z praxe. Nastavujeme procesy tak, aby sme boli pre našich klientov partnerom na každodennej báze. Je pre dôležité, aby si nás klienti vyberali na základe dobrej skúsenosti," dodal Frederic Boulanger.

Zdravý život s pomocou aplikácie AXA Health Keeper

Ešte koncom mája tohto roka prišla AXA s novou dlhodobou preventívnou a edukatívnou platformou AXA Health Keeper, ktorej cieľom je motivovať širokú verejnosť k tomu, aby začala viac premýšľať na svojim zdravím. Uvedená aplikácia prináša na českom i slovenskom poistnom trhu užitočné funkcie, ktoré užívateľov spoločne podporujú na ceste za zdravším životným štýlom.

Okrem možnosti pripojenia na chytré hodinky a fit náramky rôznych značiek na meranie športových výkonov ponúka taktiež zdravotné testy, osobné výzvy alebo tipy ako na zdravší život.

„Súčasťou positioningu značky AXA je dlhodobo dôraz na prevenciu. Pomáhame klientom pochopiť dôležitosť prevencie a zodpovednosti k vlastnému zdraviu. Chceme im byť partnerom v každej fáze ich života, nielen pri riešení poistných udalostí,“ konštatuje riaditeľ marketingu a digitalizácie skupiny AXA.

Podľa jeho slov, uvedená kampaň AXA Health Keeper reflektuje na štyri hlavné oblasti prevencie a zodpovedného správania sa na: zdravé stravovanie, mentálne zdravie, motiváciu k pohybu a boj proti fajčeniu. „V AXA chceme poskytovať zákazníkom tie najlepšie a najkvalitnejšie riešenia v oblasti zdravého životného štýlu, nielen im dávať rady, ako majú žiť svoj život.“

Odnaučte sa fajčiť so startupom Adiquit

AXA Slovensko a Česká republika nadviazala partnerstvo so startupom Adquit. Ich aplikácia s rovnomennným názvom predstavuje vedecky overený prístup k „osobnému asistentovi“, ktorý pomáha fajčiarom počas procesu odvykania. Bola vyvinutá poprednými odborníkmi na liečbu závislosti na tabaku. Sprostredkováva intenzívny liečebný program založený na klinicky overených postupoch a poskytuje fajčiarom každodennú podporu a odbornú pomoc.

„Vďaka partnerstvu so startupom Adiquit majú užívatelia aplikácie AXA Health Keeper prístup k tomuto osobnému asistentovi. Aktivita je totiž jedným zo základných kameňov našej digitálnej platformy. Postupne rozvíjame aj ďalšie partnerstvá, napríklad ohľadom zdravého stravovania, aby sme dokázali podporiť zdravý životný štýl našich klientov,“ spresňuje Frederic Boulanger.

Prekonávajte svoju komfortnú zónu – v živote i športe

Súčasťou tejto ich dlhodobej stratégie je aj podpora rôznych podujatí s touto tematikou. Možno spomenúť nedávne najväčšie štafetové preteky družstiev Run & Fun v Bratislave, pričom AXA sa stala ich novým generálnym partnerom. „V AXA si uvedomujeme dôležitosť prevencie. Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Chceme motivovať ľudí k tomu, aby sa pokúsili prekonať svoju komfortnú zónu, a zároveň mali dobrý pocit, že urobili niečo pre seba. Sme veľmi hrdí, že sme súčasťou týchto veľkých udalostí a pomáhame ľuďom žiť zdravší život, “ uzatvoril Frederic Boulanger.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články