Záplavy po silnom daždi ničili najmä domy a pivnice, objasňuje poisťovňa UNIQA 


			Záplavy po silnom daždi ničili najmä domy a pivnice, objasňuje poisťovňa UNIQA 

Klienti UNIQA poisťovne stále nahlasujú škody, ktoré spôsobili v posledných dňoch silné dažde najmä na západnom a strednom Slovensku.

Poisťovňa UNIQA eviduje zatiaľ cca 60 nahlásených škôd v predbežnej výške takmer 100 000 EUR. Číslo však nie je konečné a predpokladáme, že bude ešte stúpať. Klienti hlásili škody aj z obce Rudno nad Hronom, kde sa pretrhla hrádza a zaplavila obec. Už dnes tam vykonávajú likvidátori obhliadky a UNIQA bude tieto udalosti vybavovať v zrýchlenom konaní.

Podľa hlásení klientov ničili silné dažde hlavne obydlia, ľudia hlásia najmä vytopenie domov a pivníc. V niektorých domoch voda dokonca vyrazila pivničné okná a doslova zaplavila pivničný priestor. Silné prívalové dažde tiež spôsobili zatečenie vody do domov cez strechy a následné poškodenie omietok a stien.

Prívalové dažde tiež spôsobili silný prietok vody v kanalizácii, následkom čoho vyrazila voda cez odpadový odtok a zaplavila miestnosti v dome. Klienti tiež hlásili poškodenie elektrických spotrebičov, následkom silnej povodne aj kompletne zničené oplotenie.

„Čo sa týka najviac zasiahnutej obce Rudno nad Hronom, call centrum už telefonicky oslovilo všetkých klientov, ktorí u nás majú uzatvorené poistenie a naši likvidátori tam dnes vykonávajú obhliadky. V snahe čo najviac pomôcť ľuďom zo zatopenej obce budeme škody likvidovať v zrýchlenom konaní a v prípade potreby sme pripravení poskytnúť klientom zálohy na poistné plnenie,“ hovorí riaditeľ oddelenia likvidácie UNIQA Daniel Červenka. Rovnako bude UNIQA postupovať aj v prípade ostatných obci, ktoré povodne silne zasiahli.

Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom povodne a záplavy sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje živelné pohromy už v základnom poistení.

Klientom odporúčame, aby škody po záplavách nahlasovali poisťovni cez rýchlu a prehľadnú online registráciu na https://skody.uniqa.sk/ alebo telefonicky na (+421) 2 32 600 100.

„Ak Vám zatopilo dom, pivnicu, či garáž, mali by ste vykonať všetky opatrenia, aby ste zamedzili zväčšeniu rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame až do vykonania obhliadky nevyhadzovať. K vybaveniu škodovej udalosti je potrebný súpis poškodených vecí s udaním rozsahu poškodenia a pokiaľ to situácia dovoľuje, je vhodné urobiť si aj vlastnú fotodokumentáciu,“ odporúča manažér vybavovania škôd UNIQA Karel Douda.

UNIQA eviduje aj niekoľko hlásení, keď valiaca sa voda poškodila osobné autá. Škody následkom záplav na motorových vozidlách budú hradené z havarijného poistenia, ktoré už v základnom poistení kryje aj škody spôsobené živelnou udalosťou. Ak došlo k poškodeniu vozidla v dôsledku živelnej udalosti, odporúčame škodu čím skôr nahlásiť, všetko zdokumentovať fotografiami či videom a počkať na obhliadku poisťovne, ktorá zistí rozsah škôd. V prípade, že je vozidlo nepojazdné, odporúčame kontaktovať asistenčnú službu a dohodnúť si odtiahnutie vozidla do servisu, ktorý vykoná jeho diagnostiku.

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články