Pozor na zosuvy snehu a ľadu zo striech, môžu spôsobiť vážne škody na zdraví či majetku


			Pozor na zosuvy snehu a ľadu zo striech, môžu spôsobiť vážne škody na zdraví či majetku
15.2.2021 Škody

Klienti UNIQA poisťovne hlásia prvé škody, ktoré spôsobilo na väčšine územia Slovenska minulotýždňové sneženie. Intenzívne snehové zrážky spôsobili vo viacerých častiach Slovenska výpadky elektriny, snehová masa poškodila napr. strechy domu či odkvapové rúry. 

Viaceré hlásenia sa týkajú aj škôd na majetku, ktoré spôsobil zosuv snehu nahromadeného na streche na okolité stavby či motorové vozidlá. Každoročne eviduje poisťovňa aj prípady zranenia okoloidúcich osôb, ktorým sneh a ľad padajúci zo striech spôsobil zranenia.

Zimné škody na majetku sú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti 

Každú zimu eviduje UNIQA poistné udalosti, ktoré sa týkajú najmä poškodenia domov a budov následkom ťarchy snehu a námrazy. Snehová masa a ľad vedia poškodiť najmä strechy domov, nosné konštrukcie budov či odkvapové rúry. Náporom snehu často nemajú šancu odolať letné altánky a prístrešky.

Ak Vám ťažký sneh či námraza poškodili strešnú krytinu, nosnú konštrukciu či odkvapové rúry a následne aj zariadenie domácnosti, tieto škody budú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti.

„Škody následkom ťarchy snehu a námrazy, zosuvu snehu zo strechy a lavíny sú zahrnuté už v základnom krytí majetkového poistenia“, hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne. Poistenie sa vzťahuje aj na škody, ktoré sneh či námraza spôsobili na vedľajších budovách, ktoré sú poistené, ako napr. garáže, prístrešky, altánky a iné.

Škody následkom zosuvu snehu zo striech a poistenie zodpovednosti

Každoročne hlásia klienti aj škody, keď padajúci sneh zo striech budov poškodil aj niekoľko osobných motorových vozidiel. Hlásenia sa týkajú najmä preliačenia kapoty či poškodenia čelného skla. Výnimkou nie sú ani prípady, keď zosuv snehu či ľadu zo strechy domu zranil okoloidúcu osobu.

V obidvoch prípadoch si poškodení môžu nárokovať náhradu škody u majiteľa nehnuteľnosti. Ak má majiteľ k nehnuteľnosti poistenú aj zodpovednosť za škodu, finančnú kompenzáciu za neho uhradí poisťovňa.

„Poistenie zodpovednosti už býva automatickou súčasťou poistenia nehnuteľnosti a kryje škody na majetku a zdraví vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti spôsobené tretím osobám  – napríklad aj tým, že sneh z jeho strechy zraní inú osobu alebo poškodí susedovi auto,“ vysvetľuje R. Koch z UNIQA poisťovne. Ak ide o komerčné priestory, je táto zodpovednosť krytá v rámci poistenia zodpovednosti z podnikateľskej činnosti.

Pripomíname, že za včasné očistenie striech, fasád, a ďalších súčastí budov od snehu a kusov ľadu zodpovedá vlastník konkrétneho objektu. Túto povinnosť môže preniesť na správcu alebo domovníka, ktorý potom vykonáva tieto úkony za majiteľa. Majitelia domov a budov alebo osoby, ktoré sú za čistenie zodpovedné, by mali prijať také preventívne opatrenia, aby k nebezpečným pádom snehu a ľadu spojeným s ohrozením majetku a zdravia ľudí nedochádzalo.

„Ak sa zistí, že škoda bola zapríčinená zásadne nedbalým prístupom alebo výrazným zanedbaním prevencie, môže poisťovňa poistné plnenie krátiť, takže zvyšok musí poškodenému uhradiť sám poistený,“ pripomína Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA.

Výnimkou je pôsobenie tzv. vyššej moci, napr. živelnej udalosti ako je napr. náhla víchrica, kedy vlastník nehnuteľnosti podľa zákona za škodu nezodpovedá, pretože nebolo v jeho moci adekvátne reagovať. Poisťovňa v takom prípade nevypláca poistné plnenie.

V prípade vzniku škody odporúčame zhotoviť si fotodokumentáciu miesta udalosti a poškodených predmetov a zaznamenať čas vzniku škody. V prípade závažnejších škôd, najmä ak ide o škody na zdraví, je potrebné privolať políciu a urobiť záznam. Škodu by ste čo najskôr mali nahlásiť poisťovni, aby likvidátor mohol urobiť čo najskôr obhliadku miesta.

Pozor na padajúci ľad a sneh z návesov nákladných automobilov

UNIQA poisťovňa tiež každoročne eviduje niekoľko prípadov, kedy osobné vozidlá poškodil sneh a ľad padajúci z návesov nákladných automobilov. Takýto nárok si môže poškodený uplatniť z PZP vodiča nákladného auta.

„Riešili sme v poisťovni prípad, keď padajúci ľad z kamióna rozbil okno za ním idúceho auta a črepiny zranili vodičku. Keďže udalosť sa stala na obchvate, ktorý je pod kamerami, polícia vedela identifikovať nič netušiaceho vodiča a škoda sa hradila z jeho PZP,“ hovorí Martin Križan z oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA poisťovne.

Vodičom odporúčame, aby v takýchto prípadoch kontaktovali políciu a ak je to možné, zapísali si ŠPZ návesu nákladného vozidla z ktorého škoda vznikla.  Ak poškodený disponuje videozáznamom, ktorý zachytáva priebeh udalosti, odporúčame predložiť ho poisťovni.

„Ak videozáznam napr. z kamery v aute jednoznačne preukazuje skutkový stav, ako je vinník nehody alebo osoba zodpovedná za poškodenia vozidla, určite naň pri plnení prihliadame a takéto video môže výrazne urýchliť vybavenie poistnej udalosti,“ vysvetľuje M. Križan z UNIQA poisťovne.V prípade, že sa nepodarí zistiť vinníka, škoda na automobile sa hradí z jeho havarijného poistenia, ak ho má uzatvorené.

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články