Nové pravidlá pri ceste do Veľkej Británie po Brexite. Pozor na správne nastavené cestovné poistenie


			Nové pravidlá pri ceste do Veľkej Británie po Brexite. Pozor na správne nastavené cestovné poistenie
21.1.2021 Tlačové správy

Pre cestovanie do Veľkej Británie platia od januára 2021 nové pravidlá. Brexit spôsobil, že pri ceste do Británie už neplatia pre Slovákov spoločné výhody Európskej únie (EÚ).

Briti síce zatiaľ akceptujú pri turistoch z EÚ aj občiansky preukaz, od októbra sa však už budete musieť pri ceste do Británie preukázať cestovným pasom. Bez víz sa zatiaľ dostanete do krajiny na krátkodobé cesty, pre dlhšie ako polročné pobyty už budete potrebovať víza. Od januára už na britských ostrovoch neplatí ani jednotný Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Odchodom Británie z EÚ tam stratil platnosť aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Do Brexitu mohli dostať naši občania v štátnych zdravotníckych zariadeniach po predložení preukazu rovnaké ošetrenie ako Briti, doplácali iba lokálnu spoluúčasť.

Teraz by bez komerčného cestovného poistenia museli zaplatiť všetky úkony zdravotnej starostlivosti v plnej výške. Napríklad v prípade angíny ide o stovky EUR, pri jednoduchej zlomenine už môžeme hovoriť o tisíckach EUR, rovnako drahý je aj pobyt v nemocniciach. Komplikovanejšie prípady sa môžu vyšplhať na desiatky až stotisíc EUR. Transport chorého alebo zraneného domov (repatriácia) môže byť vyčíslený od 4000 EUR do 80 000 EUR – závisí to od stavu pacienta a dopravného prostriedku.

Ako nastaviť vhodné poistenie do Británie?

Správne nastavené cestovné poistenie kryje okrem liečebných nákladov aj náklady na pátranie a záchranu na horách či vo vode, transport, servis asistenčných služieb, batožinu a zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám.

„Pri ceste do Británie určite odporúčame uzavrieť poistenie s vyššími poistnými sumami.  V prípade krátkodobej cesty sú to balíky s poistením liečebných nákladov až do výšky 250 000 EUR, ktoré zahŕňajú okrem iného aj akútne zubné oštrenie s limitmi od 400 EUR až do 650 EUR alebo aj poistenie dennej dávky až do výšky 20 EUR za každý deň hospitalizácie vo Veľkej Británii,“ odporúča manažérka pre cestovné poistenie UNIQA Ľubomíra Hricová.

Okrem úrazového poistenia s krytím aspoň 10 000 EUR za trvalé následky alebo smrť úrazom určite odporúčame mať poistenú aj zodpovednosť za neúmyselne spôsobené škody tretím osobám na majetku alebo zdraví, ktorú v rámci vyšších balíkov cestovného poistenia kryjeme až do výšky 200 000 EUR,“  Ľ.Hricová z UNIQA.

V prípade opakovaných ciest do Británie, napríklad za rodinnými príslušníkmi, je finančne výhodnejšie uzatvoriť si celoročné cestovné poistenie s viacnásobným výjazdom v priebehu roka. Ak na britské ostrovy cestujete pracovne alebo ako študent, môžete využiť výhodné poistenie pre študentov alebo špeciálne poistenie pre dlhodobé pracovné cesty, ktoré je nastavené presne pre tieto potreby.

„Správne nastavené cestovné poistenie hradí v Británii náklady na liečbu choroby alebo úrazu vrátane nákladov na všetky úkony súvisiace s liečbou do limitov poistných súm bez spoluúčasti klienta. Týka sa to, samozrejme aj Severného Írska,“ vysvetľuje Ľ. Hricová z UNIQA.

V rámci cestovného poistenia majú klienti k dispozícii nonstop asistenčné služby, kde môžu konzultovať akékoľvek problémy v súvislosti s cestou. Operátori asistenčnej služby  vedia v prípade potreby okrem iného zabezpečiť aj komunikáciu s miestnymi zdravotnými zariadeniami alebo úradmi.

Cestovné poistenie a Covid – 19

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie vo väčšine krajín zapríčinenej pandémiou COVID-19, MZV a EZ SR odporúča občanom Slovenska necestovať do zahraničia.  Pripomíname však, že pokiaľ vycestujete do krajín, ktoré sú z hľadiska epidémie označené za menej rizikové, cestovné poistenie Vám platí v plnom rozsahu, teda kryje aj náklady súvisiace s ochorením na koronavírus.

V prípade vycestovania do rizikových krajín, medzi ktoré sa radí aj Veľká Británia, sa cestovné poistenie nevzťahuje na náklady súvisiace s ochorením na COVID-19, všetky ostatné riziká zahrnuté v cestovnom poistení ostávajú v platnosti v súlade s poistnými podmienkami.

Pripomíname, že od 18. januára 2021 platí pre cestujúcich prichádzajúcich do Veľkej Británie povinnosť preukázania sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Otestovať sa môžete dať najskôr 3 dni pred plánovanou cestou.

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články