Takto koronavírus ovplyvňuje poistenie: radí UNIQA Poisťovňa


			Takto koronavírus ovplyvňuje poistenie: radí UNIQA Poisťovňa
27.3.2020 Tlačové správy

Vzhľadom na krízové opatrenia vlády SR v súvislosti so šírením koronavírusu UNIQA až do odvolania uzatvorila väčšinu svojich kontaktných miest, vrátane klientskeho centra ústredia na Krasovského 15 v Bratislave.

Aktuálnu dostupnosť jednotlivých pobočiek nájdete na webe:https://www.uniqa.sk/kontakt/.

Našou prioritou je aj napriek obmedzeniam udržať prevádzku a všetky služby v maximálnom možnom rozsahu, klienti sa preto na nás môžu obracať telefonicky, mailom alebo online.

Ako môžem nahlásiť škodu

Pri nahlásení škody môžu klienti kontaktovať call centrum UNIQA na čísle (+421) 2 32 600 100 v pracovných dňoch od 8:00 -16:00 hod alebo na poistovna@uniqa.sk. Pohodlne z domova alebo z miesta udalosti môžu škodu nahlásiť aj online aj na našom webe: https://skody.uniqa.sk/ do pár minút. Stačí, keď na webovej stránke prejdú na vylepšený online formulár registrácie škôd, ktorý je prispôsobený pre všetky typy zariadení, umožňuje prístup aj z mobilu alebo tabletu a je dostupný nonstop 24 hodín denne.

Ako fungujú obhliadky škôd

Kvôli minimalizácii osobného kontaktu budú aj fyzické prehliadky škôd až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. Všetky podklady ku škodám posielajte, prosím, online alebo e-mailom. Pri bežných škodách bude UNIQA žiadať od zákazníka fotodokumentáciu, likvidátor si v prípade potreby vypýta jej doplnenie.

V prípade nutnosti obhliadnuť škodu osobne pracovníkom UNIQA nie je požadovaná fyzická prítomnosť zákazníka, postup bude náš pracovník koordinovať s klientom telefonicky. Vybavenie všetkých škôd garantujeme v štandardných lehotách.

Ako sa poistiť

Poistenie môžu klienti uzatvoriť online na našej webstránke www.uniqa.sk, alebo telefonicky na čísle: (+421) 2 32 600 006 v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00. Telefonicky alebo mailom sa tiež môžu obrátiť na svojich sprostredkovateľov, ktorí im s uzatvorením poistenia radi pomôžu.

Cestovné poistenie

• Klientom, ktorí čakajú na repatriáciu na Slovensko bezplatne predlžujeme cestovné poistenie (CP) v dojednanom rozsahu po dobu nevyhnutnú na ich návrat na územie SR, maximálne však na dobu jedného mesiaca s platnosťou od 25.3.2020.

Platí to však iba pre klientov, ktorí v zahraničí neplánujú zostať a aktívne sa snažia dostať domov. Klientom odporúčame kontaktovať našu asistenčnú službu na čísle: +421 2 544 11 029. V prípade, ak dôjde počas doby bezplatného predĺženia cestovného poistenia k poistnej udalosti, musí sa klient preukázať, že elektronicky nahlásil svoj záujem o repatriáciu na stránkach Veľvyslanectiev SR v zahraničí resp. stránkach MZV SR.

• V prípade, ak klient uviazne v zahraničí z dôvodu karantény kvôli koronavírusu a nebude sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, UNIQA automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe.

• Pokiaľ ste si zakúpili cestovné poistenie v UNIQA s predstihom, zatiaľ ešte nemáte zakúpený zájazd či cestovný lístok a plánovali ste vycestovať do rizikových oblastí, vrátime Vám zaplatené poistné z dôvodu straty poistného záujmu.

Rovnako, ak bol zájazd, či cesta zrušené z dôvodu karantény v cieľovej destinácii, t.j. nie je možné cestu uskutočniť, UNIQA Vám vráti uhradené poistné. Uvedené platí len na poistné zmluvy krátkodobého cestovného poistenia uzatvorené na konkrétnu cestu do rizikovej destinácie, nevzťahuje sa na ročné cestovné poistenie.

• Zájazdy zrušené v súlade s odporúčaniami MZV SR podliehajú štandardným storno podmienkam cestovných kancelárií. Kontaktujte, prosím, cestovnú kanceláriu alebo leteckú agentúru, kde ste si zakúpili cestovný lístok alebo zájazd.

• V prípade ak ste mali cestovať individuálne, poistenie storno poplatkov sa v rámci Všeobecných poistných podmienok (VPP) nevzťahuje na aktuálny hromadný výskyt koronavírusu vo svete. Podľa VPP nárok na plnenie vznikne iba v prípade, ak by MZV SR odporučilo necestovať do krajiny postihnutej živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom. Odporúčame Vám preto čo najskôr kontaktovať poskytovateľa dopravy či ubytovania a riešiť storno v zmysle ich storno podmienok.

• Cestovné poistenie je možné uzavrieť, ale vzhľadom na aktuálne varovanie MZV SR, ktoré vyhlásilo riziko 3.stupňa pre celý svet, je začiatok platnosti posunutý na 15.4. 2020. V prípade, že bude toto opatrenie predĺžené, bude upravený aj najbližší možný termín začiatku platnosti CP. Nechceme totiž klientov poisťovať na obdobie, keď aj tak nesmú vycestovať. Cestovné poistenie si však môžu stále uzatvoriť bez obmedzenia vodiči z povolania, ako napríklad kamionisti, ktorí majú výnimku a môžu cestovať za hranice Slovenska.

Poistenie motorových vozidiel

• Vzhľadom na uzatvorenie STK a EK v zmysle opatrení vlády SR nebudeme vo všeobecnosti za neplatnú STK z dôvodu uzavretých staníc technickej kontroly uplatňovať postih. Ak by sa preukázalo, že vozidlo nemalo platnú STK a EK už k 01.01.2020 a technický stav vozidla mal priamu súvislosť s okolnosťami nehody resp. s rozsahom škody, budeme neplatnú STK posudzovať individuálne.

• V prípade plnenia z PZP nebude prípadné nutne dlhšie užívanie náhradného vozidla vyvolané aktuálnou situáciou predmetom krátenia. Pokiaľ nebude stačiť klientovi dohodnutý limit poistnej čiastky z pripoistenia náhradného vozidla, bude klientom do odvolania limit pre toto krytie navýšený o 50%. To znamená, že namiesto 10 sa akceptuje 15 dní.

• Zelené karty k PZP budeme pri nových poistných zmluvách zasielať e-mailom. Klient si ich môže vytlačiť samostatne v tlačiarni. Platnosť takto zaslaných kariet je 30 dní, po úhrade prvej splátky poistného dostáva klient zelenú kartu platnú na jeden rok poštou spoločne s poistkou. Automatický systém distribúcie zelených kariet pri predlžovaní doterajších zmlúv zostáva bez zmeny.

• Vstupné obhliadky pred poistením KASKO fungujú bez obmedzení, stále je možné použiť mobilnú aplikáciu na obhliadky, obhliadku sprostredkovateľom a pri poistení zaplatením urobí obhliadku náš Insservis.

• Ak živnostníci alebo podnikajúce osoby dočasne vyradenia vozidlo z evidencie kvôli aktuálnej situácii ( pokles tržieb a pod.), jeho vyradením z evidencie (aj keď len dočasnej) už vozidlo nie je spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách (nemá EČV) a teda končí aj poistenie. O dočasnom vyradení vozidla by mal poistník informovať poisťovňu mailom, vrátane scanu dokladu, ktorý tento úkon potvrdzuje.

V prípade PZP postenie končí dňom vyradenia z evidencie. Po opätovnom zaradení vozidla do evidencie je možné uzavrieť novú poistnú zmluvu, UNIQA v takom prípade garantuje rovnakú výšku poistného.
- V prípade KASKO poistenie konč takisto. Ponúkame však možnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu KASKO, ktorá bude obsahovať špeciálne krytie na tie riziká, ktoré sa netýkajú jazdy vozidla.

Leasingy a úvery – odklady splátok a poistné

• Leasing: v prípade, že leasingová spoločnosť poskytne klientovi odklad splátok kvôli výpadku príjmu a pod., pri leasingoch sa predĺžením financovania z uvedeného dôvodu predlžuje aj poistenie do splátok. Lízingová spoločnosť nahlási o ktoré poistné zmluvy ide a na ako dlho povolí odklad. Počas odkladu je poistenie KASKO, PZP, či majetkové poistenie platné, preto sa poistné spláca aj počas odkladu.

Úvery: prípade, že si klient odloží splátky úveru (úplne alebo čiastočne), je stále je krytý na všetky dojednané riziká (smrť, invalidita, PN, strata zamestnania). Preto klient bude platiť predpísané poistné výške aj počas doby odkladu splátok úveru.

Životné poistenie

UNIQA aktuálne nemá vo výlukách v životnom poistení pandémiu/epidémiu. V rámci životného poistenia tak v prípade ochorenia na COVID-19 kryjeme smrť, PN, hospitalizácie, chirurgický zákrok, príp. iné.

• V rámci životného poistenia UNIQÁT 2019 majú klienti k dispozícii aplikáciu AIDA, , ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií ohľadom psychického zdravia. Infolinku prevádzkuje zdravotný tím vyškolený odpovedať na všetko ohľadom koronavírusu. Klienti môžu v prípade potreby volať na číslo: 02/ 26 22 60 08.

• V rámci pripoistenia dávok pri práceneschopnosti (PN) nebudú uplatňované sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti, nakoľko diagnóza koronavírusu (COVID-19) je považovaná za závažný dôvod nesplnenia povinností. Prvotné stanovenie diagnózy U07.2, ktorá je v zmysle VPP považovaná za ochorenie (podozrenie na COVID-19) a jej následné preklasifikovanie na U07.1 (potvrdenie COVID-19) bude považované za jednu poistnú udalosť a nebude opätovne plynúť karenčná doba.

• Vzhľadom na veľké poklesy hodnôt na finančných trhoch v súčasnosti neodporúčame klientom vypovedať zmluvy investičného životného poistenia (IŽP), alebo vybrať svoje úspory so stratou. Klientom naopak odporúčame vyčkať, nakoľko predpokladáme, že po uplynutí krízy finančné trhy (a s tým aj hodnoty zmlúv investičného poistenia) opäť porastú.

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články