Potvrdené! UNIQA prevezme regionálne aktíva poisťovne AXA


			Potvrdené! UNIQA prevezme regionálne aktíva poisťovne AXA

Rakúska spoločnosť UNIQA zvíťazila v súboji o stredoeurópske aktíva francúzskej finančnej skupiny AXA v Českej republike, Poľsku a na Slovensku.

Transakcia podlieha schváleniu dozorných orgánov. Dokončená by mala byť vo štvrtom štvrťroku tohto roka. Jej predmetom je životné aj neživotné poistenie, investičné spoločnosti, penzijné fondy a servisné spoločnosti skupiny AXA. Táto zmena nebude mať žiadny vplyv na záväzky voči existujúcim klientom AXA

„Situáciu okolo spoločnosti AXA sme monitorovali už dlhšiu dobu. Súčasný výsledok tak priamo koreluje s dlhodobou stratégiou spoločnosťou UNIQA. S ťažiskom zameraným na ziskové retailové obchodovanie a s vyrovnaným produktovým mixom sa doplnia naše existujúce obchody a staneme sa päťkou v rastúcom regióne strednej a východnej Európy. Navyše naše analýzy ukazujú, že rast v tomto regióne ani zďaleka nekončí a mal by dokonca prekonať dynamiku rastu v Rakúsku. Táto akvizícia teda predstavuje investíciu do udržateľného a trvalého rozvoja. Na každom z týchto trhov si tiež výrazne zlepšíme našu pozíciu na trhu. AXA je moderná a progresívna spoločnosť a je nám cťou prevziať jej klientov," povedal CEO európskeho koncernu UNIQA Andreas Brandstetter.

Dôvodom akvizície je chystaná reštrukturalizácia spoločnosti AXA. Cena celej transakcie dosiahla výšku jednej miliardy eur. AXA, napokon ako celý finančný trh, dlhodobo zápasí s nepriaznivými úrokovými sadzbami. Reštrukturalizácia má firme pomôcť viac sa zamerať na oblasť zdravotného a majetkového poistenia a poistenia škôd. Z regionálneho hľadiska sa skupina chce sústrediť na Áziu. 

„Táto transakcia súvisí s našou stratégiou určitého zjednodušenia a utlmenia odkazu spoločnosti AXA v tomto regióne. Som pevne presvedčený, že silná pozícia spoločnosti UNIQA a dokonalá znalosť tohto regiónu pomôžu vytvoriť nové príležitosti k poskytovaniu služieb, ktoré budú klientami vnímané veľmi pozitívne. Rád by som poďakoval manažérskym tímom a všetkým zamestnancom našich poľských, českých a slovenských pobočiek za ich energiu a vysoké nasadenie v uplynulých rokoch. Želám im veľa úspechov do ďalších rokov," doplnil CEO skupiny AXA Thomas Buberl.  

Skupina AXA je svetovým lídrom v oblasti poistenia a správy majetku


Viac ako 171 000 zamestnancov skupiny AXAsa stará o 105 miliónov klientov v 63 krajinách celého sveta. V medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) boli výnosy skupiny za rok 2018 ocenené na sumu 102,9 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliardy EUR. K 31. decembru 2018 spravovala skupinaAXA aktíva vo výške 1 424 miliardy EUR. Akcie AXA sú registrované na hlavnom trhu burzy Euronext Paris pod symbolom CS (ISN FR 0000120628 - Bloomberg: CS FP - Reuters: AXAF.PA). Vo forme ADS (American depositary Share) sú akcie AXA kótované na platforme OTCQX pod symbolom AXAHY. 

Skupina AXA je zahrnutá do najvýznamnejších medzinárodných indexov SRI, ako sú Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakladajúcim členom Finančnej iniciatívy OSN (UNEP FI), Princípov udržateľného poistenie OSN (PSI) a signatárom Zásad zodpovedných investícií OSN.  

V treťom štvrťroku 2019 sa celkové hrubé výnosy medzinárodnej skupiny AXA zvýšili o 5 % na 79,7 mld. EUR, výnosy v podnikateľskom neživotnom poistení (bez súkromného zdravotného poistenia) vzrástli o 7 % na 24,9 mld. EUR a výnosy v súkromnom zdravotnom poistenie zaznamenali nárast o 6 % na 10,7 mld. EUR.

Výnosy pri poistení zaradené pod súhrnný pojem OCHRANA / PROTECTION dosiahli výšku 12,3 mld. EUR, čo znamená prírastok o 3 % a solventnostný pomer podľa režimu Solventnosť II skončil na úrovni 187 % a v porovnaní s 2. štvrťrokom 2019 sa znížil o 3 % . Tento pokles bol ovplyvnený predovšetkým nepriaznivými podmienkami na finančnom trhu (nízke úrokové sadzby) a splatením preferenčných akcií AXA XL. 

S ohľadom na veľké prírodné katastrofy, vrátane hurikánu Dorian a tajfúnov Faxai a Hagibis, vykázala spoločnosť AXA XL v 3. štvrťroku 2019 nadpriemerné škody z prírodných katastrof, a to zvlášť v zaistení. Solventnostný pomer zostal v stanovenom cieľovom rozmedzí. AXA úspešne pokračuje v napĺňaní ambicióznej stratégie 2020, do ktorej rámca možno zaradiť aj už notifikovaný predaj spoločnosti AXA Bank Belgium.

V Českej republike a na Slovensku AXA poskytuje produkty a služby v oblasti životného a neživotného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a investičných podielových fondov. Má 1,5 miliónov klientov, 523 zamestnancov a spravuje aktíva vo výške 5,3 miliardy eur.  

Zdroj: AXA, UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články