Martin Žáček a Robert Gauci: Ako prebieha spojenie poisťovní UNIQA a AXA?


			Martin Žáček a Robert Gauci: Ako prebieha spojenie poisťovní UNIQA a AXA?
11.1.2021 Rozhovory

Rakúska spoločnosť UNIQA zvíťazila v súboji o aktíva francúzskej finančnej skupiny AXA v strednej Európe. Generálnych riaditeľov oboch poisťovní Martina Žáčka a Roberta Gauciho sme sa opýtali, ako celá akvizícia v tieni koronavírusovej pandémie prebieha.

Prevzatie dcérskych spoločností AXA v Česku, Poľsku a na slovenské predstavuje najväčšiu akvizíciu v histórii spoločnosti UNIQA, ktorá tak teraz patrí medzi top 5 poisťovateľov v strednej a východnej Európe. Aká bola hlavná motivácia pre túto akvizíciu zo strany poisťovne UNIQA a čo to prinesie spoločnostiam UNIQA v ČR a SR?

Martin Žáček: Naša skupina UNIQA má v krajinách V4 už bezmála tridsaťročnú históriu. Popri rakúskom trhu zohrávajú trhy v strednej Európe, teda v Poľsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, v rozvojovej stratégii koncernu najdôležitejšiu úlohu. Spoločnosti v týchto krajinách sú dlhodobo úspešné, dynamicky rastú a sú profitabilná.

Preto je logické, že centrála chcela práve v týchto štátoch svoje aktivity posilniť. Akvizíciou AXA tento zámer uskutočňuje: UNIQA bude patriť medzi popredné poisťovacie skupiny v regióne strednej a východnej Európy.

Vo všetkých troch krajinách (Poľsko, Česká republika, Slovensko) zaujíma UNIQA teraz pozíciu medzi top 5 poisťovňami a vďaka tejto transakcii posilní pozíciu skupiny v regióne strednej a východnej Európy o 5 miliónov zákazníkov s objemom dodatočného poistného približne 800 miliónov EUR ročne. Počet zákazníkov UNIQA sa tak na celom európskom kontinente jednorázovo zvýši na celkových 15 miliónov.

Martin Zacek 2020

A ako je transakcia vnímaná zo strany predstaviteľov AXA v ČR a SR?

Robert Gauci: AXA v priebehu minulých rokov využila svoju silnú inovačnú kultúru na rast v oblasti  nových trhových segmentoch a narušenia tradičného poistného trhu. Sme teraz radi, že môžeme otvoriť novú kapitolu našej histórie! UNIQA je popredná európska poisťovacia skupina. Fúziou s AXA získava UNIQA inovatívneho a významného hráča na českom a slovenskom trhu, čím posilňuje svoju pozíciu a rozširuje ponuku ponúkaných služieb a produktov so silným zameraním  „robiť viac" a  „robiť lepšie", teda rásť a inovovať.

AXA a UNIQA sa vhodne dopĺňajú a je našou spoločnou ambíciou vziať si z oboch strán to najlepšie. AXA prináša dôchodkové sporenie a investície, UNIQA má významný kmeň zákazníkov vo firemnom a korporátnym poistení. AXA bola silná v životnom poistení, UNIQA zase v neživotnom. To je len pár príkladov, z ktorých je zrejmé, že budúca UNIQA bude všestrannejším a silnejším poskytovateľom finančných služieb.   

Robert Gauci AXA 2 2020

Ako dlho sa táto významná transakcia pripravovala a v akých fázach prebieha?

Robert Gauci: Proces začlenenia spoločností AXA pod značku UNIQA začal vo februári 2020, keď bola oznámená dohoda medzi koncernom UNIQA Insurance Group a AXA Group. Transakcia podlieha obvyklým regulačným podmienkam pri uzatváraní takých obchodných dohôd, vrátane získania potrebných súhlasov, a až potom je možné uskutočniť reálne kroky k fúzii.

Koncom júla vydala Európska komisia pozitívne stanovisko a schválila zlúčenie oboch finančných skupín. Jej súhlas bol potrebný vzhľadom k finančnému objemu transakcie. Lokálne regulátori potom prevod odsúhlasili a k ​​15. októbru 2020 nastal tzv. closing, čím boli prevedené akcie AXA Group na UNIQA Insurance Group a skupina sa stala právne aj fakticky vlastníkom spoločností AXA na trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. 

Martin Žáček: Celá „operácia" je naplánovaná krok za krokom, pretože ide samozrejme o zložitý reťazec nielen právnych, ale aj praktických opatrení pre realizáciu fúzie. Tú je potrebné vnímať ako spojenie vízie, systémov, produktov, servisu, procesov, kancelárske a pobočkové siete, ľudských zdrojov, externých partnerských vzťahov, financií, internej kultúry a ďalších atribútov do jedinej spoločnosti UNIQA.

A to všetko tak, aby bol po celý čas zachovaný prvotriedny klientsky servis, na ktorý sú zákazníci a partneri oboch spoločností zvyknutí. Snažíme využiť to najlepšie z oboch strán. Aj keď niektoré legislatívne aj organizačné kroky sú už za nami, celý proces zaberie ešte veľa času. Súčasťou budú aj štrukturálne zmeny vo vnútri organizácie tak, aby zodpovedala novej veľkosti a sile firmy.


Mohlo by vás zaujímať: Pobočky AXA sa už preznačujú na UNIQA, pre klientov sa nič nemení  


Do budúcnosti sa teda budeme stretávať už len s logom UNIQA?

Martin Žáček:  Áno, je to tak. UNIQA vystupuje prakticky vo všetkých krajinách, kde je aktívna, pod svojou značkou UNIQA. Stratégii jednej značky sa budeme držať aj naďalej. Značka AXA z českého trhu odíde. Jedinú výnimku tvorí medzinárodná spoločnosť pôvodom z Belgicka, poskytujúca asistenčný servis a cestovné poistenie pod menom AXA Assistance, ktorá nemá s našou fúziou nič spoločné.  

Ako prebehne rebranding a kedy odíde značka AXA z českého a slovenského poistného trhu?

Robert Gauci: Celý proces rebrandingu je rozplánovaný na niekoľko etáp a je pre úspech prechodu kľúčový. Už v januári budú premenované na UNIQA penzijné a investičné spoločnosti v Čechách a na Slovensku. Medzitým už začne aj proces premeny log na doterajších obchodných pobočkách AXA. Aj pod značkou UNIQA tam ale naši doterajší klienti AXA dostanú plný servis.

Preto je smerujeme do pôvodných pobočiek, na ktoré boli zvyknutí, a to prakticky po celý rok 2021. Životné a neživotné poisťovne sa premenujú začiatkom leta 2021 a zlúčia sa do jednej UNIQA poisťovne. Ale aj u poistenie platí, že by zákazníci oboch značiek mali zatiaľ navštevovať doterajšie obchodné miesta, kam chodili doteraz.

Od roku 2022 chceme, aby poskytovali všetky obchodné miesta v ČR i SR všetky služby súčasným zákazníkom z oboch značiek. A postupne dôjde aj k zjednoteniu ponuky produktov a služieb, ale to ešte nejakú dobu potrvá.  

Podarilo sa celú akvizíciu finalizovať podľa predstáv oboch strán? A v čom sú podľa vašich názorov tie najväčšie problémy v rámci integračného procesu na trhoch ČR a SR?

Robert Gauci: Priebeh transakcie hodnotím veľmi pozitívne. Vysoká angažovanosť a zapojenie všetkých zamestnancov do integračného procesu, vzájomné zdieľanie znalostí a skúseností nám pomohli prekonať všetky výzvy. Najväčší oriešok je samozrejme komplexnosť tzv. technického zlúčenia.

Harmonizácia procesov a nástrojov nielen pri vlastnej ponuke produktov, ale aj v popredajnej fáze a pri likvidácii poistných udalostí – to sú najdôležitejšie oblasti, na ktoré sa dnes zameriavame, s jasným cieľom poskytnúť všetkým klientom a obchodným partnerom produkty a služby najvyššej kvality, na aké sú zvyknutí.

A do všetkých služieb, ktoré budeme poskytovať v budúcnosti, sme implementovali kľúčový princíp „žiadny krok späť", čo znamená, že kvalita všetkého, čo robíme, bude minimálne udržiavaná, ale skôr zlepšovaná prostredníctvom tohto integračného procesu pre všetky zúčastnené strany.

Martin Žáček:  Kľúčoví pre úspešné zavŕšenie celej transakcie sú naši ľudia. Som veľmi rád, že v oboch spoločnostiach máme skvelých a motivovaných spolupracovníkov. Vzhľadom k tomu, že naše spoločnosti pôsobia ako v Českej republike, tak aj na Slovensku, musíme vo všetkých našich úvahách rešpektovať odlišnosti jednotlivých trhov i spotrebiteľov.

Pre mňa je v tomto ohľade neoceniteľná skúsenosť z dnes už sedemročného vedenia našej UNIQA na Slovensku, kde sme sa vypracovali na pozíciu štvrtej najväčšej poisťovne. Pred nami je veľa práce, počas ktorej budeme musieť našim partnerom aj klientom preukázať, že sme pre nich tou správnou voľbou. To znamená nielen úplne proklientsky prístup s end-to-end procesmi, ktorý je našou filozofiou, ale aj napríklad zabezpečiť logisticky zoskupenie našich tímov v rámci našich lokalít.

Ako bude po novom vyzerať organizačná štruktúra firmy?

Martin Žáček: Cieľovou entitou bude UNIQA poisťovňa, ktorá má univerzálnu licenciu. AXA životná poisťovňa a AXA neživotná poisťovňa do nej nafúzují. 

Ako to bude so zamestnancami AXA? Prechádzajú pod UNIQA? Zmení sa pobočková sieť?

Robert Gauci: V transakcii vidíme popri efekte transformácie tiež možnosť rozšírenia expertného know-how vo vlastných radoch. Bude pre nás dôležité udržať všetky kľúčových zamestnancov na oboch stranách a docieliť čo najlepší tím prostredníctvom spojenia rozmanitých skúseností a zručností s najvyššou možnou organizačnou kvalitou. Rad manažérov bude pôsobiť pre Česko i Slovensko súčasne, aby synergie boli čo najväčšie. Štrukturálne zmeny samozrejme prinesú aj posuny v pracovných náplniach našich expertov a často aj v zaradení v organigramu. 

Martin Žáček:  Vďaka fúzii budú mať naši klienti v Čechách príležitosť konzultovať a riešiť ich finančné potreby v sieti bezmála 180 pobočiek a s tisíckou profesionálnych finančných sprostredkovateľov. Na Slovensku plánujeme celkom 120 obchodných miest a odhadom 800 poisťovacích sprostredkovateľov. Pobočkovú sieť v tejto chvíli ponecháme v súčasnom rozsahu. 


Mohlo by vás zaujímať: Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová tvárami novej imidžovej kampane UNIQA


Znamená akvizícia, že sa UNIQA pustí aj do dôchodkového sporenia a do investícií, pretože z AXA získala aj takto zamerané spoločnosti. Čo v tejto oblasti plánujete a odkiaľ bude vaše know-how pre český a slovenský trh? Čo to znamená pre klientov?

Martin Žáček: Dôchodkové spoločnosť aj investičná spoločnosť budú zaradené do UNIQA v Čechách vrátane existujúcich licencií a tiež súčasného tímu, ktorý sa o klientov staral. Tým je pre klientov zabezpečené nielen splnenie našich záväzkov, ale najmä kontinuita prvotriedneho know-how a servisu.

Súčasne samozrejme už od tohto roku ponúkneme penzijné sporenie a investície existujúcim zákazníkom UNIQA. Konkrétne to znamená, že UNIQA prevezme zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia a staršieho penzijného pripoistenia v III. pilieri.

V oblasti dôchodkov podnikala AXA v SR už od 90. rokov a v súčasnosti drží bezmála 10 % trhový podiel. Počet zmlúv dôchodkového sporenia a staršieho penzijného pripoistenia predstavuje zhruba 300 000 kusov. Investičná spoločnosť AXA začala svoju činnosť na českom trhu v roku 2005 a má teraz približne 75 000 klientov, ktorí pravidelne investujú do podielových fondov podľa zvolenej stratégie.

Na Slovensku bude UNIQA v oblasti penzií jedným z kľúčových hráčov s trhovým podielom ca 25 %. UNIQA bude prevzatím DSS a DDS aktívna ako v druhom, tak aj v treťom pilieri. Zásadnou správou pre našich klientov, je že do UNIQA prechádza kompletný tím spolupracovníkov s ich know-how a servisom, takže klienti sa môžu spoľahnúť na úroveň služieb, na ktorú boli zvyknutí. 

Robert Gauci: Pre klientov spoločností AXA v Česku a na Slovensku sa v tento okamih nič nemení. Chceme všetkých ubezpečiť, že začlenenie spoločností pod značku UNIQA a proces zmeny väčšinového akcionára neznamená pre klientov žiadnu zmenu a z ich strany nie je potreba podnikať akékoľvek kroky. Podmienky zmlúv a v nich dohodnuté dojednania sú naďalej platné a nemôžu byť zmenené bez súhlasu klienta. 

Ako sa zmení ponuka poistných produktov, prípadne sprievodných služieb?

Martin Žáček:  Ako už bolo povedané v predchádzajúcej odpovedi, UNIQA začne ako v Česku, tak aj na Slovensku podnikať aj v dôchodkovom sporení a v investíciách. Čo sa týka poistenia, po dobu tohto roka budú zákazníkom k dispozícii produkty z dielne oboch značiek, aj keď už čoskoro len s logom UNIQA, pretože brand AXA z českého trhu odíde.

Tímy produktových špecialistov oboch poisťovní už intenzívne analyzujú portfóliá, pretože do cieľovej ponuky chceme vybrať to lepšie z oboch strán. Predpokladáme, že zjednotenie produktového spektra bude dokončené so začiatkom roka 2022. 

Robert Gauci: Pod značkou UNIQA nájdu klienti aj obchodní partneri komplexné portfólio produktov a služieb životného poistenia, poistenia majetku, podnikateľov a zodpovednosti, cestovného poistenia, sporenia na dôchodok a investičných fondov. UNIQA tak bude všestrannejším finančným partnerom na pokrytie celej škály potrieb i želaní.

Sme si súčasne vedomí toho, že do budúcnosti nebude odbor poisťovníctvo len o pokrytí rizík, ale aj o sprievodnom užitočnom servise, ktorý má klientom uľahčiť život nielen po poistnej udalosti, ale aj v bežnom každodennom režime, keď sa nedeje nič mimoriadne. Aj po tejto stránke sa do budúcnosti chceme profilovať ako poskytovateľ služieb. 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články