Životné poistenie si môžete uzatvoriť na diaľku bez podpisu - stačí, keď ho zaplatíte


			Životné poistenie si môžete uzatvoriť na diaľku bez podpisu - stačí, keď ho zaplatíte
16.4.2020 Produkty

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu sa UNIQA snaží maximum procesov realizovať na diaľku a bezkontaktne.

Aktuálne si takto môžu ľudia uzatvoriť aj rizikové životné poistenie. Po novom sa tak dá poistná zmluva uzatvoriť aj zaplatením prvého poistného prevodom z účtu. Pripomíname, že v rámci životného poistenia v prípade ochorenia na COVID-19 majú klienti UNIQA kryté všetky dôležité riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosti, hospitalizáciu či chirurgický zákrok.

„Keďže práve v tomto krízovom období ľudia intenzívnejšie uvažujú o zabezpečení života a zdravia, rozhodli sme sa celý proces uzatvorenia životného poistenia klientom ešte viac uľahčiť. Klienti si môžu po novom uzatvoriť rizikovú životnú poistku na diaľku s možnosťou akceptácie poistenia zaplatením poistného, t.j. bez potreby osobného kontaktu klienta so sprostredkovateľom poistenia a bez nutnosti podpisu klienta,“ hovorí riaditeľ oddelenia poistenia osôb UNIQA Roman Holček.

Ak má klient záujem o uzatvorenie životného poistenia, stačí, ak sa skontaktuje so sprostredkovateľom poistenia telefonicky alebo mailom. Obchodník po analýze potrieb klienta pripraví návrh poistnej zmluvy, ktorý si vzájomne vydiskutujú a ak s ňou klient súhlasí, sprostredkovateľ mu zašle finálny návrh poistnej zmluvy mailom.

„Od klienta bude obchodník požadovať sken alebo fotokópiu občianskeho preukazu a ďalšieho dokladu totožnosti, ako aj údajov o bankovom účte poistníka, z ktorého bude realizovaná prvá platba. Ak poistník návrh príjme a v stanovenej lehote zaplatí poistné, poistná zmluva je uzavretá,“ vysvetľuje R.Holček z UNIQA.

Nevyžadujú sa teda žiadne dodatočné podpisy poistníka ani sprostredkovateľa. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia zároveň platí, že termín dodania lekárskej dokumentácie, ktorá je potrebná pri vstupe do poistenia, je predĺžený do 31.8.2020.

Životné poistenie môže zaplatením poistného uzatvoriť jedna dospelá osoba (poistník), ktorá je zároveň prvým poisteným a v prípade pripoisťovania detí je ich zákonným zástupcom. Ročné poistné za celú poistnú zmluvu v prípade tohto poistenia môže byť do 1 000 €.

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články