UNIQA obhliada škody na majetku cez video 


			UNIQA obhliada škody na majetku cez video 
16.4.2020 Škody

V súvislosti s aktuálnou situáciou okolo šírenia koronavírusu obmedzila UNIQA osobný kontakt aj pri obhliadkach škôd.

V snahe vyjsť klientom čo najviac v ústrety spustila poisťovňa pri likvidácii škôd videoobhliadky, ktoré v čase krízovej situácie uľahčujú a urýchľujú vybavenie poistnej udalosti. 

Videoobhliadky sa ako prvé nasadzujú v prípade likvidácie štandardných škôd z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Po tom, ako klient nahlási škodu cez web alebo call centrum, zodpovední pracovníci poisťovne vyhodnotia, či je možné nahlásenú udalosť obhliadať cez video.

Následne operátor call centra u klienta preverí, či má k dispozícii potrebnú techniku  - mobilný telefón s kamerou a wifi pripojenie na internet alebo mobilné dáta. Ak klient s takouto formou obhliadky súhlasí, celý proces už so zákazníkom zrealizuje technik poisťovne. 

Ako funguje videoobhliadka 

  • Technik  UNIQA kontaktuje zákazníka a dohodne si s ním čas obhliadky. Následne dostane prostredníctvom SMS alebo do mailu link, na ktorý musí v stanovený čas kliknúť a prihlásiť sa do aplikácie. V rámci aplikácie sa spustí videoprenos z miesta škody, ktorý nakrúca klient.
  • Zákazník aj technik sú počas prenosu v spojení a technik poisťovne dáva klientovi inštrukcie o konkrétnych záberoch, ktoré k dokumentácii škody potrebuje. Počas videoprenosu takisto obaja komunikujú a upresňujú detaily ohľadom okolností vzniku škody.
  • Všetky dáta z videoobhliadky sa ukladajú do elektronického škodového spisu.
  • Na základe dokumentácie škody z videoobhliaadky likvidátor spočíta výšku poistného plnenia a informuje o nej poškodeného, pričom celý proces netrvá dlhšie ako 2 dni. 

Aj keď videoobhliadky zatiaľ fungujú iba pri štandardných majetkových škodách, UNIQA ich v dohľadnom čase plánuje využiť aj na ďalšie druhy škôd, pokiaľ bude klient s takouto formou vybavenia škody súhlasiť. Aj naďalej totiž pre klientov stále zostáva možnosť vykonať obhliadku škody obvyklým spôsobom. 

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články