Výsledky za prvý polrok 2020: UNIQA opäť rástla rýchlejšie ako trh


			Výsledky za prvý polrok 2020: UNIQA opäť rástla rýchlejšie ako trh

UNIQA poisťovňa opäť potvrdila svoju dobrú kondíciu a v prvom polroku 2020 si podľa predbežných výsledkov posilnila svoju pozíciu.

Napriek poklesu poistného trhu dosiahla rast a zvýšila si tým svoj podiel v predpísanom poistnom na 5,43 %. Zisk pred zdanením dosiahol v prvom polroku hodnotu 4,1 mil eur. 

Predpísané poistné dosiahlo za prvý polrok hodnotu 68,6  milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,6 %. Okrem poistenia motorových vozidiel rástla UNIQA vo všetkých segmentoch - v poistení majetku, poistení osôb aj v zdravotnom poistení. 

Pozitívny vývoj  sme zaznamenali v majetkovom poistení  s rastom o 3,6 %. Darilo sa najmä poisteniu domácnosti a nehnuteľnosti a vďaka nárastu o 8,1 % je UNIQA v tomto segmente jedným z lídrov na trhu.

Poistenie motorových vozidiel vykázalo oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 4,3 %, môžu za to najmä opatrenia na zvýšenie profitability v tomto segmente. V cestovnom poistení došlo vzhľadom na pandémiu COVID-19 k poklesu o 7,8 %. Prepísané poistné rástlo aj v životnom poistení (+12,3 % ), pri bežne platenom poistení o 11,3 %. 

Počet klientov UNIQA poisťovne k 30.6.2020 presiahol 450 000 a počet poistných zmlúv je viac ako 650 000 kusov. 

UNIQA sa aktuálne pripravuje na dokončenie prevzatia dcérskych spoločností francúzskej skupiny AXA v Poľsku, Českej republike a Slovensku. Akvizíciu už schválila Európska komisia a  momentálne sa  čaká na nevyhnutný súhlas regulačných orgánov  vo všetkých troch krajinách. Úplne dokončenie transakcie sa očakáva vo štvrtom kvartáli tohto roka.

„Na Slovensku  získa UNIQA úspešným zavŕšením akvizície AXA 750 000 nových klientov. Upevní si tým svoje štvrté miesto medzi poisťovňami a posilní si svoj podiel na trhu na viac než 10%. Vďaka akvizícii vstúpi UNIQA na Slovensku aj do penzijného pripoistenia a zabezpečí kontinuitu pre klientov dôchodkových spoločností AXA“, hovorí generálny riaditeľ UNIQAMartin Žáček. 

Výsledky UNIQA Group

UNIQA poisťovňa pôsobí v rámci európskej skupiny UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. Predpísané poistné skupiny UNIQA v prvom polroku 2020 vzrástlo nepatrne na 2,828 miliardy EUR (medziročne +0,5%), keď ešte za prvý kvartál zaznamenalo prírastok 3,2%. Avšak pandémia COVIDU-19 a následné všeobecné utlmenie zredukovalo v období marec až máj nový biznis.

Kým neživotné a zdravotné poistenie znovu rástlo niekoľko percentným tempom, pokles zaznamenalo životné poistenie, najmä prepadom dopytu počas koronakrízy a tiež plánovaným odklonom koncernu od jednorazovo platenej formy.

Poisťovne UNIQA v regióne CEE mimo domovského Rakúska združené v koncerne UNIQA International prepísali na poistnom spolu 779 miliónov EUR.

Hrubý zisk celej skupiny za prvých šesť mesiacov predstavoval 55,4 milióna EUR, medziročne o 59% menej ako vlani, za čo môže situácia okolo pandémie COVIDU 19.

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články