Silné búrky ničia majetok – zaplavené domy, zničené ploty a dlažby chodníkov, nefunkčné spotrebiče


			Silné búrky ničia majetok – zaplavené domy, zničené ploty a dlažby chodníkov, nefunkčné spotrebiče
26.6.2020 Škody

Klienti UNIQA poisťovne stále nahlasujú škody, ktoré spôsobili silné búrky v druhej polovici júna prakticky na celom území Slovenska.

UNIQA eviduje zatiaľ 226 nahlásených škôd v predbežnej výške takmer 300 000 EUR. Číslo však nie je konečné a predpokladáme, že bude ešte stúpať.

Silná búrka ničila hlavne obydlia, ľudia hlásia najčastejšie vytopenie domov a pivníc. V niektorých domoch voda dokonca vyrazila pivničné okná a doslova zaplavila pivničný priestor. Silné prívalové dažde tiež spôsobili zatečenie vody do domov cez strechy a následné poškodenie omietok a stien.

„Klienti z obcí na východe Slovenska hlásili následkom silnej povodne aj kompletne zničené oplotenie či dlažby chodníkov na dvoroch“, hovorí Miroslav Dvoran z oddelenia likvidácie škôd na majetku UNIQA. Prívalové dažde tiež spôsobili silný prietok vody v kanalizácii, následkom čoho vyrazila voda cez odpadový odtok a zaplavila miestnosti v dome. „Jeden klient hlásil poškodenie prakticky celého hospodárstva – voda zatopila dom, hospodársku budovu aj garáž, kde voda a bahno zaliali všetok inventár, ktorý sa tam nachádzal,“ hovorí M. Dvoran z UNIQA.V niektorých lokalitách Slovenska sprevádzalo búrku krupobitie, ktoré ničilo najmä prístrešky a vonkajšie žalúzie.
 

Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom povodne a záplavy sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti (riziko živel).

Klientom odporúčame, aby škody po záplavách nahlásili poisťovni čo najskôr – telefonicky na (+421) 2 32 600 100 alebo online na skody.uniqa.sk/.

„Ak Vám zatopilo dom, pivnicu, či garáž, mali by ste vykonať všetky opatrenia, aby ste zamedzili zväčšeniu rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame až do vykonania obhliadky nevyhadzovať. K vybaveniu škodovej udalosti je potrebný súpis poškodených vecí s udaním rozsahu poškodenia a je vhodné urobiť si aj vlastnú fotodokumentáciu,“ hovorí Miroslav Dvoran z UNIQA.

Veľký počet škôd sa tiež týka poškodenia spotrebičov následkom úderu blesku. Ľudia hlásili nefunkčné televízory, počítače a routery, jednému klientovi tiež úder blesku znefunkčnil bezpečnostný alarm.

Poisťovne vždy rozlišujú, či škoda na majetku vznikla následkom priameho alebo nepriameho úderu blesku. Priamy úder blesku znamená, že blesk bezprostredne prešiel cez poistenú vec. Škody spôsobené priamym úderom blesku sú automaticky kryté v základnom poistení domácnosti. Nepriamy úder blesku je poškodenie alebo zničenie predmetov poistenia prepätím spôsobeným napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým prepätím.

Po nepriamom údere blesku zostávajú spotrebiče nefunkčné, aj keď zvonku nevidieť poškodenie. Väčšina zmlúv na poistenie domu a domácností sa už dnes uzatvára s balíkom pripoistení, súčasťou ktorého je aj nepriamy zásah blesku.

UNIQAeviduje aj niekoľko hlásení, keď valiaca sa voda poškodila osobné autá. Škody následkom záplav na motorových vozidlách budú hradené z havarijného poistenia, ktoré už v základnom poistení kryje aj škody spôsobené živelnou udalosťou.

Ak došlo k poškodeniu vozidla v dôsledku živelnej udalosti, odporúčame škodu čím skôr nahlásiť, všetko zdokumentovať fotografiami či videom a počkať na obhliadku poisťovne, ktorá zistí rozsah škôd. V prípade, že je vozidlo nepojazdné, odporúčame kontaktovať asistenčnú službu a dohodnúť si odtiahnutie vozidla do servisu, ktorý vykoná jeho diagnostiku.

 

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články