Otvárajú sa hranice: Ako je to s platnosťou cestovného poistenia?


			Otvárajú sa hranice: Ako je to s platnosťou cestovného poistenia?
12.6.2020 Produkty

Opatrenia na štátnych hraniciach sa postupne uvoľňujú a Slováci už môžu voľne cestovať do 19 krajín, ktoré slovenská vláda označila za bezpečné.

Ministerstvo zahraničných vecí však aj naďalej neodporúča cestovať do žiadnej krajiny sveta. Zdôvodňuje to bezpečnostnými opatreniami na hraniciach či obmedzeniami v doprave, ktoré môžu ľuďom skomplikovať návrat domov. V tejto situácii ponúka UNIQA Poisťovňa odpovede na základné otázky, ktoré sa týkajú platnosti cestovného poistenia.

Aj keď cestovný ruch opäť ožíva, každá krajina má svoje vlastné podmienky a bezpečnostné opatrenia. Pred cestou do zahraničia preto odporúčame klientom informovať sa o podmienkach výjazdu do zahraničia na stránkach MZV a EZ SR a preveriť si informácie o pravidlách cestovania do konkrétnych krajín na príslušných zastupiteľských úradoch.

Liečebné náklady a ochorenie na COVID 19

Pre krajiny, ktoré boli štátnymi orgánmi SR z hľadiska šírenia nákazy označené ako bezpečné, platí cestovné poistenie UNIQA v plnom rozsahu a liečebné náklady sú  v rámci cestovného poistenia hradené v štandardnom režime v súlade s platnými poistnými podmienkami.

Poistné krytie sa teda bude vzťahovať aj na poistné udalosti spojené s Covid-19. Liečebné náklady, vrátane nákladov spojených s nevyhnutným lekárskym ošetrením v prípade COVID-19 sú kryté v rámci cestovného poistenia.

Ide napr. o náklady na ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu a ošetrovanie počas hospitalizácie. Pozor! Z cestovného poistenia nie sú hradené náklady na testovanie koronavírusu, ktoré nebolo nariadené ošetrujúcim lekárom.

Ide napríklad o situácie, keď sa ľudia testujú na koronavírus z rôznych dôvodov preventívne,“ vysvetľuje produktová manažérka pre cestovné poistenie UNIQA Ľubomíra Hricová. Klientom odporúčame, aby v prípade ochorenia na COVID 19 v zahraničí kontaktovali asistenčnú službu poisťovne, ktorá im poskytne všetky potrebné informácie ohľadom ďalšieho postupu.

Iná situácia nastáva, ak ľudia napriek varovaniam vycestujú do krajín, ktoré z hľadiska nákazy nie sú štátnymi orgánmi SR považované za bezpečné. „V takom prípade sa poistenie nevzťahuje na úhradu poistných udalostí súvisiacich s Covid-19,“ upozorňuje Ľ. Hricová z UNIQA.  

Všetky ostatné riziká, ktoré má klient zahrnuté v cestovnom poistení (úrazy, ochorenia a iné) má však kryté v plnom rozsahu aj pre tieto krajiny. V prípade poistnej udalosti odporúčame vždy kontaktovať asistenčnú službu a riadiť sa podľa jej pokynov. „Ak ľudia vycestujú do krajín, kde stále platia menšie či väčšie obmedzenia, môže byť v mieste pobytu vzhľadom na reštrikčné opatrenia pri voľnom pohybe osôb či poskytovaní služieb rozsah asistenčných služieb obmedzený,“  hovorí Ľubomíra Hricová z UNIQA.

Čo ak klient uviazne v zahraničí v karanténe

V prípade, ak klient vycestuje v súlade s opatreniami týkajúcimi sa cestovania a uviazne v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení) kvôli koronavírusu a nebude sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, UNIQA automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe.

„Pripomíname, že na všetky dodatočné náklady súvisiace s karanténou ako je napr. ubytovanie a strava, sa cestovné poistenie nevzťahuje,“ vysvetľuje Ľ. Hricová z UNIQA.

Cestovné poistenie zakúpené k zájazdu od cestovnej kancelárie

Ak má klient zahrnuté cestovné poistenie UNIQA v cene zájazdu, ktorý nie je možné v dôsledku krízových opatrení uskutočniť v pôvodnom termíne a dohodne sa s cestovnou kanceláriou na novom termíne, je možné posunúť aj termín platnosti cestovného poistenia.

„Pokiaľ sa klient ešte nedohodol s cestovnou kanceláriou na náhradnom termíne zájazdu alebo spadá do skupiny osôb, ktoré majú právo odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu, má nárok zrušenie cestovného poistenia a refundáciu poistného,“ vysvetľuje Ľ. Hricová z UNIQA.  V oboch prípadoch klientom odporúčame, aby sa obrátili na cestovnú kanceláriu, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu o zájazde.

Ak si klient zakúpil cestovné poistenie k zájazdu samostatne a dohodne sa s cestovnou kanceláriou na náhradnom termíne zájazdu, takisto je možné posunúť aj termín platnosti cestovného poistenia. Mal by však čo najskôr kontaktovať poisťovňu a požiadať o zmenu termínu platnosti cestovného poistenia.

„V prípade, že sa na náhradnom termíne nedohodne resp. spadá do skupiny osôb, ktoré majú právo odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu, bude mu na základe žiadosti vrátené poistné z cestovného poistenia“, hovorí Ľubomíra Hricová z UNIQA.

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články