Cestovné poistenie kryje aj ochorenie na COVID - 19, pokiaľ nevycestujete do rizikovej krajiny


			Cestovné poistenie kryje aj ochorenie na COVID - 19, pokiaľ nevycestujete do rizikovej krajiny
10.11.2020 Tlačové správy

Od októbra sa majú občania Slovenska pri vycestovaní do zahraničia riadiť tzv. semaforom, ktorý rozdeľuje krajiny z hľadiska šírenia nákazy COVID-19 na rizikové a menej rizikové.

UNIQA Poisťovňa  pripomína, že pokiaľ vycestuje do krajín, ktoré sú z hľadiska epidémie označené za menej rizikové, cestovné poistenie Vám platí v plnom rozsahu. V prípade vycestovania do rizikových krajín, ktoré sú označené na mape červenou farbou, sa poistenie nevzťahuje na náklady súvisiace s ochorením na COVID-19.

Kedy cestovné poistenie kryje náklady súvisiace s ochorením na COVID 19

Pre krajiny, ktoré boli štátnymi orgánmi SR z hľadiska šírenia nákazy označené ako menej rizikové (zelená a žltá farba), platí cestovné poistenie UNIQA v plnom rozsahu a liečebné náklady sú  v rámci cestovného poistenia hradené v štandardnom režime v súlade s platnými poistnými podmienkami. Poistné krytie sa teda bude vzťahovať aj na poistné udalosti spojené s Covid-19. Klientom odporúčame, aby v prípade ochorenia na COVID 19 v zahraničí kontaktovali asistenčnú službu poisťovne, ktorá im poskytne všetky potrebné informácie ohľadom ďalšieho postupu.

Pokiaľ má klient v poistnej zmluve dojednané aj poistenie storno poplatkov, poisťovňa mu uhradí náklady na storno cesty do výšky poisteného limitu aj v prípade, že bol pozitívne testovaný na Covid-19 a musí ostať v povinnej domácej karanténe alebo nemôže vycestovať kvôli nákaze a následnej hospitalizácii, resp. domácej liečbe.

Ak v prípade vycestovania do bezpečných krajín ľudia uviaznu v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení) kvôli koronavírusu a nebudú sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, UNIQA automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe.

Kedy sa cestovné poistenie na ochorenie COVID 19 nevzťahuje

Ak ľudia vycestujú do krajín, ktoré sú  z hľadiska nákazy štátnymi orgánmi SR označené za rizikové (červená farba), poistenie sa nevzťahuje na úhradu poistných udalostí súvisiacich s Covid-19. Všetky ostatné riziká, ktoré má klient zahrnuté v cestovnom poistení (úrazy, ochorenia a iné) má však kryté v plnom rozsahu.

Rovnako upozorňujeme, že ak klient uzatvorí cestovné poistenie po tom, ako mu bol potvrdený pozitívny test na Covid-19 (potvrdenie z Úradu verejného zdravotníctva ÚVZ SR), nebude si môcť uplatniť krytie z poistenia storna poplatkov,“ upozorňuje Ľubomíra Hricová z UNIQA.

Klient môže prísť o poistné plnenie vo vzťahu k ochoreniu na koronavírus aj v prípade, ak vedome poruší bezpečnostné opatrenia a pokyny konkrétnej krajiny. Z cestovného poistenia tiež nie sú hradené náklady na testovanie koronavírusu, ktoré nebolo nariadené ošetrujúcim lekárom. „Ide napríklad o situácie, keď sa ľudia testujú na koronavírus z rôznych dôvodov preventívne,“ vysvetľuje Ľubomíra Hricová z UNIQA.

Cestovné poistenie sa tiež nevzťahuje na všetky dodatočné náklady súvisiace s karanténou, ako je napr. ubytovanie a strava.

Odporúčania pred vycestovaním

UNIQA ľuďom odporúča, aby pred každou cestou sledovali aktuálne zoznamy menej rizikových krajín, resp. krajín, s uvoľneným hraničným režimom, ktoré sú pravidelne aktualizované na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) na:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

Ľudom, ktorí sa aktuálne chystajú vycestovať, pripomíname hlavné zásady:  

  • Dbať na odporúčania epidemiológov a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej oblasti.
  • Po príchode z rizikovej krajiny je potrebné zaregistrovať sa na stránke http://korona.gov.sk/ehranica, RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) Vám nariadi izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení a zabezpečí termín na RT-PCR test na ochorenie Covid-19 najskôr na piaty deň po príchode.
  • Izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení nie je nutná v prípade návratu z rizikovej krajiny, ktorá je členom EÚ, pokiaľ sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukážete negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín.
  • Registrácia ani negatívny RT-PCR test na Covid-19 nie sú potrebné pri návrate z menej rizikových krajín.
Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články