Výsledky 2020: UNIQA aj v covidovom roku rástla, na poistnom mierne posilnila o 1,1 %


			Výsledky 2020: UNIQA aj v covidovom roku rástla, na poistnom mierne posilnila o 1,1 %

UNIQA rástla rýchlejšie ako poistný trh, svoj trhový podiel zvýšila na 5,5 %. Hrubé predpísané poistné dosiahlo takmer 134 mil. eur (medziročný nárast o 1,1 %). Neživotné poistenie s predpisom 93,8 mil. eur (medziročný pokles o 1.5 %).

UNIQA poisťovňa aj napriek pandémii koronavírusu potvrdila svoju dobrú kondíciu a minulý rok si podľa predbežných výsledkov posilnila svoju pozíciu. Napriek celkovému poklesu poistného trhu o 2,1% dosiahla rast a zvýšila si tým svoj trhový podiel na 5,5 %. Zisk pred zdanením dosiahol v roku 2020 hodnotu 7,3 mil EUR.

„Aj napriek náročnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19, ktorá zasiahla rôzne segmenty, sme opäť dokázali rásť rýchlejšie ako trh a náš podiel stúpol v neživotnom i životnom poistení. Pomohla nám naša rýchla reakcia na jarný lockdown, kedy sa podarilo previesť prevádzku aj servis plnohodnotne do on-line priestoru za pár týždňov. Ukázalo sa, že investície do digitalizácie boli pre našu spoločnosť absolútne kľúčové a ich skutočný význam sa ukazuje najmä v časoch takejto krízy,zhrnul hlavné výsledky CEO Martin Žáček.

Predpísané poistné dosiahlo za rok 2020 hodnotu 133,6  milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1,1 %. Okrem poistenia motorových vozidiel rástla UNIQA vo všetkých segmentoch - v poistení majetku, poistení osôb aj v zdravotnom poistení.

Pozitívny vývoj  sme zaznamenali v majetkovom poistení  s rastom o 5,2 %. Darilo sa najmä poisteniu domácnosti a nehnuteľnosti a vďaka nárastu o 8,1% je UNIQA v tomto segmente jedným z lídrov na trhu. Poistenie motorových vozidiel vykázalo oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 6,6 %, za čo môže najmä výrazný prepad odbytu vozidiel na Slovensku spôsobený pandémiou ale aj opatrenia na zvýšenie profitability v tomto segmente. V cestovnom poistení došlo vzhľadom na striktné opatrenia súvisiace s pandémiou k poklesu o 21,0%. Predpísané poistné však rástlo v životnom poistení (+7,7%), pri bežne platenom poistení o 6,8%.

Škodovosť v neživotnom poistení mala pozitívny vývoj a poklesla oproti minulému roku z 52,3 % na 50,3%. Počet klientov UNIQA poisťovne k 31.12.2020 dosiahol 450 000 a počet poistných zmlúv je takmer 650 000 kusov. 

Z pohľadu plánovaného tohtoročného dokončenia integrácie do UNIQA sú zaujímavé aj vlaňajšie trhové podiely AXA poisťovne – v neživotnom poistení je to 3,6% a podiel AXA životnej poisťovne 6,7%. Celkové predpísané poistné oboch AXA entít 2020 predstavovalo na Slovensku 126,3 mil EUR. Integráciou s AXA si UNIQA posilňuje svoje 4. miesto na slovenskom trhu a trhový podiel dosahuje 10,6%.

Výsledky UNIQA Group

Pre materský koncern UNIQA Insurance Group, v rámci ktorého pôsobí aj slovenská UNIQA, bol minulý rok napriek zložitému obdobiu takisto úspešný. Celkové poistné skupiny UNIQA podľa predbežných výsledkov vzrástlo o 3,6% na konečných 5,565 miliardy EUR. Zisk pred zdanením predstavoval 57 miliónov EUR, čo je medziročný pokles o 76%. Pokles súvisí s minuloročnými vysokými jednorazovými investíciami do reštrukturalizácie a s nákladmi na integráciu spoločností AXA do UNIQA v 3 krajinách.

Zo zahraničia (17 európskych krajín) bol vlaňajší prísun poistného vo výške 1,705 miliardy EUR (tj. medziročný nárast o 9,2% ). Najúspešnejšími zahraničnými spoločnosťami boli sesterské spoločnosti v strednej Európe (Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko; spoločne na poistnom 931 miliónov EUR).

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články