Allianz-SP: Partnerstvo s bankou posilnilo našu pozíciu na trhu


			Allianz-SP: Partnerstvo s bankou posilnilo našu pozíciu na trhu
6.5.2019 Poistný trh

Vybaviť všetko na jednom mieste uľahčuje ľuďom život. Trend bankopoistenia je pár mesiacov realitou medzi dvoma silnými hráčmi na finančnom trhu: Allianz - Slovenskou poisťovňou a UniCredit Bank.

Tie vlani podpísali dlhodobú strategickú dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá zaručuje unikátne služby pre klientov – šetrí im čas, peniaze a umožňuje dojednávať poistné produkty priamo v banke.

Klienti UniCredit Bank môžu od polovice minulého roka na svojich pobočkách po celom Slovensku využívať nielen bankové, ale aj poistné služby Allianz - SP. Ako prezrádza v rozhovore pre portál oPoistení.sk Vladimír Halás, riaditeľ odboru obchodu životného a retailového poistenia uvedenej poisťovne, spojenie bankových a poistných produktov je pre klientov dlhodobo logickým riešením, ktoré im prináša komplexnejšie služby, úsporu času i financií.

 

Skupina Allianz a UniCredit uzatvorili ešte vlani dlhodobú dohodu o spolupráci v oblasti bankopoistenia v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Ktoré dôvody stáli za týmto spojením?
Spolupráca je kombináciou silnej bankovej franšízy UniCreditu s bohatými znalosťami z poistného odvetvia našej skupiny Allianz. Spúšťačom bola skutočnosť, že UniCredit Bank v rámci strednej Európy vypísala v druhej polovici roka 2017 tender, kde sa mohli prihlásiť rôzni uchádzači i poisťovne. Z tendra vyšla víťazne Allianz - Slovenská poisťovňa.

Na základe toho sme podpísali začiatkom roka 2018 zmluvu s Unicredit Bank, ktorej predmetom bolo ponúkanie produktov životného a neživotného poistenia našej poisťovne v tejto banke. Nadnárodný kontrakt v oblasti bankopoistenia bol podpísaný na 15 rokov dopredu, v 7 krajinách regiónu strednej a východnej Európy. Projekt sme spoločne nazvali „Partnerstvo pre úspech“, pričom obe uvedené spoločnosti si môžu takto výrazne pomôcť vo svojich aktivitách.

Čo ste danou spoluprácou získali? Ktoré momenty boli pre vás najzaujímavejšie?
My, v Allianz - SP, sme dohodou, ktorá začala platiť v druhej polovici roka 2018, získali významného partnera v oblasti bankopoistenia. UniCredit spolupracuje výhradne s nami, pričom svojim zákazníkom poskytuje prístup k životnému a neživotnému poisteniu a poisteniu zodpovednosti na Slovensku, v Čechách, Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku. Historicky sme síce v minulosti spolupracovali s rôznymi finančnými inštitúciami, ale nie až v takej významnej miere. Napríklad v minulosti sme ponúkali klientom cestovné poistenie k bankovým kartám, skupinové poistenie či poistenie podnikateľov, avšak nie v takom medzinárodnom rozsahu ako v súčasnosti a v rôznych krajinách Európy.


Mohlo by vás zaujímať: UniCredit Bank: Bankopoistenie pre nás predstavuje dôležitý smer


Teší nás, že si nás spoločnosť UniCredit vybrala ako najlepšieho poskytovateľa poistných riešení pre svojich zákazníkov. Globálne partnerstvo považujeme za potvrdenie našej úspešnej stratégie, pričom veríme, že obidve finančné inštitúcie si vzájomne pomohli v raste. V nemeckom Mníchove bol vytvorený strategický tím na zastrešenie daných procesov, pričom v každej krajine funguje lokálny projektový tím. Na Slovensku ho riadim v rámci odboru obchodu životného a retailového poistenia. Vyskladali sme tím rôznych odborníkov z rôznych sekcií – za produktovú časť, marketing, IT i obchod. Rovnaké „dvojča“ funguje aj v rámci UniCredit Bank. Dané lokálne projektové tímy veľmi úzko medzi sebou spolupracujú na pravidelnej báze.

V akom momentálne štádiu je uvedený projekt? Čím je typický náš trh oproti iným krajinám, kde vaša skupina pôsobí?
V Allianz - SP sme daný projekt reálne spustili 2. júla minulého roka, teda máme za sebou viac ako 9 mesiacov spolupráce a optimalizácie daných procesov. Pracujeme v novom tíme bankopoistenia. Sú v ňom sústredení regionálni account manažéri, pričom ich úlohou je raz mesačne navštíviť každú z 56 pobočiek UniCredit Bank a riešiť pritom na dennej báze každodenné problémy, ktoré prináša prax v jednotlivých regiónoch. Prebiehajú pravidelné mítingy s klientami, ale aj podnetné koučingové rozhovory s manažérmi pobočiek. Všetci hľadáme správnu cestu, ako čo najefektívnejšie ponúkať naše produkty koncovým zákazníkom banky.

Nachádzame sa vo fáze vyhodnotenia doterajšej spolupráce nášho spoločného projektu bankopoistenia. Nedávno sme ocenili najlepších obchodníkov za druhý polrok 2018 a máme pred sebou nové ciele. Pripravujeme úpravu vybraných poistných produktov i ďalšie novinky pre klientov, napríklad vo forme zjednodušených balíkov. Naším cieľom je maximálne zjednodušovať predajný proces tak, aby bol pre všetkých čo najzrozumiteľnejší a čo najjednoduchší – od ponuky produktu na pobočke banky až po uzatvorenie zmluvy a následný klientsky servis.

Na aké novinky počas uplynulého roka ste v Allianz-SP najviac hrdí?
Koncom minulého roka sme spustili zjednodušený produkt poistenia domu a domácnosti s názvom Môj domov. Klient si môže vybrať z troch jednoduchých balíkov – základný, stredný a komplexný. Balíkovú ponuku preferujeme už aj pri životnom poistení, preto ideme aktualizovať rizikové, kapitálové i investičné životné poistenie. Prirodzene, neraz je v praxi potrebné zmeniť pohľad bankárov na poistenie a jeho výhody pre klientov. Mnohí bankári doteraz s týmto typom produktov nemali skúsenosti a niektorí s tým majú principiálny problém.

Na druhej strane – všetko chce svoj čas, musíme ich postupne naučiť vnímať potreby klientov aj z pohľadu poistenia – od jednoduchších produktov po zložitejšie. Slovenskí klienti sú vo veľkej miere konzervatívni – ak dôverujú svojej banke, radi riešia všetky svoje potreby na jednom mieste. Dôležité je vedieť im odborne poradiť a to je naša prioritná úloha – aby sme v čo najväčšej miere bankárom ukázali, ako má vyzerať dobre nastavená ponuka pre klienta, či už v životnom alebo neživotnom poistení.


Mohlo by vás zaujímať: Vladimír Halás, Allianz-SP: Mojou víziou je pripraviť spoločný produkt pre maklérov


Spolupracovali ste spoločne na danom koncepte v rámci vašej skupiny, alebo ho bolo možné aplikovať na špecifické lokálne podmienky, podľa vašich potrieb?
My sme daný koncept bankopoistenia v prvom rade prispôsobovali lokálnym podmienkam, či už z pohľadu banky, ale i našej poisťovne. Allianz - SP aj UniCredit Bank má v každej krajine iné nastavenie či pozíciu na trhu. My sme na Slovensku jednotkou na trhu, UniCredit patrí medzi top 3 v susednom Česku.

Tiež legislatíva je rozdielne nastavená v jednotlivých krajinách, preto sme museli pri danom koncepte preferovať individuálny prístup – čo sa týka napríklad lokálnych podmienok sprostredkovania predaja i nastavenia produktov pre potreby klientov. Pekným príkladom je napríklad smernica o distribúcii poistenia IDD, ktorá na Slovensku platila od 23. februára minulého roka, v Česku až od januára tohto roka. V rámci procesu implementácie projektu sme museli zohľadniť všetky potrebné požiadavky, ktoré na nás kládol trh.

Klienti UniCreditu získavajú jednoduchý prístup k poistným riešeniam Allianz prostredníctvom širokej siete a digitálnych platforiem. Ako túto novinku prijali klienti?
Klienti prijali túto novinku veľmi pozitívne. Obidve spoločnosti – Allianz - SP aj UniCredit Bank – majú na Slovensku veľmi dobré meno. Spojenie týchto dvoch silných značiek – našej poisťovne i banky – zákazníci hodnotili vo veľkej miere ako prínosné. Funguje to jednoducho: na konkrétnych pobočkách UniCredit Bank si klient môže prostredníctvom daného bankára dojednať sprostredkovanie poistných produktov od Allianz - SP, napríklad v prípade, ak si berie úver, alebo rieši hypotéku. Klient môže tiež odmietnuť ponúknuté poistenie a uzatvoriť si ho inde, po vlastnej línii. Nefunguje to opačne – teda na pobočkách našej poisťovne neponúkame produkty UniCredit Bank.

Nie je teda podmienkou, aby klient prijal uvedené poistné produkty, ktoré mu bankár ponúkol?
Vždy je na individuálnom rozhodnutí klienta, či ponúkané riešenie prijme alebo nie, nie je to ničím podmienené. Tiež má možnosť zvoliť si vhodný rozsah poistného krytia, teda či chce mať základné, prípadne rozšírené krytie, alebo zvolí iný variabilný variant, ktorý mu najviac vyhovuje. Zákazníci UniCreditu budú môcť využívať naše rozsiahle skúsenosti z oblasti poistenia života, zdravia, majetku a zodpovednosti. Zákazníkov tak vieme chrániť v kľúčových okamihoch ich života.

Neraz však v praxi narážame na to, že veľký objem sprostredkovaných hypoték či úverov ide priamo cez sprostredkovateľov poistenia, ktorí pokrývajú všetky potreby klienta, čiže on už nemá dôvod navštíviť priamo banku. Je to alfa a omega každodennej práce, ktorú musíme riešiť – obchodníci musia mať vytvorené vhodné podmienky a dostatok informácií, aby vedeli klientom kvalifikovane poradiť, zabezpečujeme im potrebné školenia, či už osobnou alebo e-learningovou formou.

Aké sú výhody bankopoistenia pre vás ako pre poisťovňu, banku i klientov?
Produkty bankopoistenia sú už prirodzenou súčasťou portfólia finančných služieb. Klienti si pri návšteve pobočky banky dokážu vybaviť na jednom mieste aj poistenie, napríklad rizikové životné poistenie, poistenie bývania či domova, alebo nepredvídaných udalostí. Spojenie bankových a poistných produktov je pre klientov dlhodobo logickým riešením.

UniCredit Bank poskytuje komplexné služby finančného zabezpečenia, čo okrem správy a zhodnocovania finančných prostriedkov znamená aj poskytovanie optimálnych riešení krytia rizík od našej Allianz - SP. Vieme spoločne klientom skombinovať bankové i poistné produkty tak, aby získal lepšie podmienky, výhodné krytie aj finančnú úsporu. V neposlednom rade ide o významné spojenie dvoch silných a renomovaných značiek na trhu a posilnenie našich pozícií.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články