Poisťovňa Allianz očakáva mierny rast neživotného poistenia


			Poisťovňa Allianz očakáva mierny rast neživotného poistenia

Allianz-Slovenská poisťovňa v tomto roku očakáva mierny nárast poistného v neživotnom poistení. V prípade životného poistenia predpokladá dosiahnutie porovnateľnej výšky celkového poistného s uplynulým rokom.

Ako ďalej vyplýva z výročnej správy, minuloročné predpísané poistné bolo na úrovni 571,8 mil. eur pri raste o 3,5 %. V neživotnom poistení dosiahla firma predpísané poistné za 364 mil. eur a v životnom poistení 207,8 mil. eur.

V minulom roku dosiahla spoločnosť zisk po zdanení 71,7 mil. eur pri medziročnom poklese o 23,2 %. Spoločnosť spravovala ku koncu minulého roka 7 394 tisíc poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 656,4 mil. eur. Náklady na poistné plnenia boli vlani vo výške 276,8 mil. eur. V rámci neživotného poistenia to bol podiel 50,39 %.

V oblasti nákladov počíta firma s negatívnym dopadom legislatívnych zmien. Ide najmä o nahradenie osempercentného odvodu z nových zmlúv neživotného poistenia daňou z poistenia. Podľa vyjadrení Allianzu má mať priamy dopad aj na celkovú ziskovosť spoločnosti.

Zisk po zdanení bude podľa firmy napriek očakávaným zvýšeným nákladom na odvod z neživotného poistenia porovnateľný s rokom 2017, pričom na výšku dosiahnutého zisku môže mať výrazne negatívny vplyv uvedená nová daň z príjmov z poistenia.

Allianz pôsobí na Slovensku od roku 1993, keď začala svoju činnosť ako Allianz poisťovňa. Bývalú štátnu Slovenskú poisťovňu získala v júli 2002 a zlúčila sa s ňou v januári 2003. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy.

Zdroj: Allianz-SP, SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS