Genetické testy majú význam aj z hľadiska prevencie


			Genetické testy majú význam aj z hľadiska prevencie

Viete o tom, že na svete nenájdete dvoch identických ľudí? Dôvod je jednoduchý. Môžu za to rozličné variácie v našich génoch.

DNA je vlastne genetický kód, stavebný plán ľudského tela. Pozostáva z 3, 2 miliardy písmen a asi 1% tohto kódu nazývame gény. Aký to má vplyv na náš celkový zdravotný stav, viac objasňuje Peter Minárik, internista a gastroenterológ, ktorý sa špecializuje na výživu a dietetiku.

DNA odhalí stav vášho tela

„My, ľudia, máme veľa spoločných vlastností, napriek tomu sa od seba istým spôsobom odlišujeme. Odlišné dedičné predispozície u rôznych jednotlivcov tak môžu ovplyvňovať metabolický potenciál laktózy, fruktózy, glukózy, mastných kyselín, bielkovín a ďalších živín. Zároveň určujú individuálne požiadavky pre príjem jednotlivých živín u každého človeka,“ objasňuje na úvod Peter Minárik.

Faktom podľa jeho slov zostáva, že hoci dvaja ľudia môžu mať rovnaké telesné predispozície, dokonca i rovnaké zamestnanie či životný štýl, majú rozdielnu kvalitu života, chorobnosť i úmrtnosť. DNA je totiž nositeľkou dedičnosti vo všetkých bunkových formách života a v mnohých vírusoch.

Zatiaľ čo gény stoja za vznikom našej zdravotnej predispozície, externé faktory, akými sú životné prostredie, stres, váš aktuálny životný štýl a stravovacie návyky, majú významný dopad na samotný vznik ochorenia. Genetické predispozície na ochorenia nie je možné zmeniť, ale podľa personalizovaných odporúčaní sa dokážeme lepšie chrániť pred ich vznikom, a ešte viac znížiť pravdepodobnosť ich prejavu,“ spresňuje lekár.

Niektorí by sa mali správať uvedomelejšie...

To má svoj praktický význam, pretože ľudia, ktorí majú túto schopnosť celoživotne slabšiu, by sa mali správať uvedomelejšie a dôslednejšie dbať na prevenciu, t.j. mali by byť k sebe konzekventnejší, než sú priemerné odporúčania lekárov.

„Zatiaľ na Slovensku dominujú všeobecné rady a odporúčania, ktoré sú spriemerované na celú populáciu. Budúcnosť bude podľa môjho názoru patriť práve zosilneným verejno-zdravotníckym aspektom celospoločenskej ochrany ľudí. V tomto smere ešte máme obrovské rezervy... Genetické vyšetrenie môže pomôcť zistiť, či u človeka došlo k zmene určitého génu, čo je výsostne individualizovaná záležitosť,“ dodáva Peter Minárik.

Ak podľa neho ľudia poznajú svoje genetické predispozície a dedičné hendikepy, cielenými zmenami svojej životosprávy dokážu znížiť potenciálne negatívne zdravotné následky a hrozby, vyplývajúce zo slabších a nevýhodnejších genetických predpokladov. Vhodnými stravovacími a diétnymi návykmi tak dokážu významnou mierou znížiť šance pre vznik závažných civilizačných chorôb.

Budúcnosť patrí individualizovaným riešeniam

Vláda a zdravotníci v USA každých päť rokov aktualizujú všeobecný návod na výživu a životný štýl pre väčšinovú populáciu. V ďalších rokoch by sa mal klásť väčší dôraz na individualizované potreby jednotlivých klientov, a to aj na základe ich genetiky. Ľudské telo je totiž organizmus, ktorý tvorí mnoho orgánových systémov fungujúcich v dokonalom zladení a súčinnosti. Úlohou genetiky a medicíny je včas a správne spoznať choroby na dedičnom podklade.

„Genetické vyšetrenia sa dnes robia vo viacerých zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku, aj u nás v Onkologickom ústave svätej Alžbety na Oddelení lekárskej genetiky. Genetické vyšetrenia a testy majú svoj význam aj z hľadiska prevencie. Ak sa na základe predispozície vyšetrením potvrdí, že pacient má náklonnosť na určitú chorobu, môže sa lepšie chrániť pred pôsobením nepriaznivých vonkajších vplyvov. Jednoducho bude vedieť, na čo si má dať pozor, čo má jesť a čomu sa vyhýbať,“ dodáva na záver Peter Minárik.  

(red)

Poznámka redakcie: Peter Minárik vystúpil na tlačovej konferencii Allianz-Slovenskej poisťovne. Tá v spolupráci so slovinskou spoločnosťou GenEplanet prišla s unikátnou novinkou na poistnom trhu – genetickou analýzou NutriFit program.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS