Martin Šiška, Allianz - SP: „Každý klient je jedinečný. Aj jeho DNA“


			Martin Šiška, Allianz - SP: „Každý klient je jedinečný. Aj jeho DNA“
25.7.2018 Produkty, Poistný trh

Téma zdravého životného štýlu sa týka každého z nás. Allianz – Slovenská poisťovňa prišla v týchto dňoch na poistný trh s jedinečným produktom – bonusom v rámci životného poistenia.

Ako prezrádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk Martin Šiška produktový manažér Allianz – SP, v rámci poskytovania bonusov sa snažia pôsobiť na klientov preventívne. „Uvedením programu NutriFit chceme prispieť k ešte lepšej starostlivosti o našich klientov.“

V rámci vylepšovania produktov a poskytovania čo najkomplexnejších služieb klientom, prišla Allianz – Slovenská poisťovňa v spolupráci so slovinskou spoločnosťou GenEplanet s unikátnou novinkou na poistnom trhu – genetickou analýzou NutriFit program. Čo tejto spolupráci predchádzalo?

Sme jednotkou na trhu v rámci životného poistenia a neustále je našou prioritou udávať tempo inovácií v danej oblasti. Uvedením programu NutriFit chceme prispieť k ešte lepšej starostlivosti o našich klientov. Vďaka nemu môžeme s nimi prichádzať do styku nielen pri vzniku poistnej udalosti, ale aj počas trvania poistenia, ideálne preventívnou formou. Genetickú analýzu vykonáva renomovaná slovinská spoločnosť GenEplanet, ktorá má zastúpenie vo viac ako 30-tich krajinách sveta.

Na základe analýzy vzorky z ústnej sliznice v akreditovaných laboratóriách klientovi poskytneme konkrétne odporúčania, ktoré mu môžu zlepšiť jeho zdravie i životný štýl, čím prispievajú k prevencii vzniku niektorých ochorení, najmä kritických chorôb.

Zároveň kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia klienta. Poisťovňa nemá žiadny prístup k analyzovaným vzorkám ani k samotným výsledkom analýzy. Výsledky rozboru preto nemajú žiaden vplyv na určenie rizikových skupín či výšku poistného pre klientov.

NutriFit program platí pre spoluprácu Allianz-SP len v tuzemsku, alebo v rámci celej skupiny Allianz aj v iných krajinách?

Spoločnosť GenEplanet spolupracuje aj s inými krajinami, kde Allianz pôsobí. Momentálne je to Bulharsko, Maďarsko, Chorvátsko a najnovšie Slovensko. Samozrejme, uvedená firma spolupracuje aj s inými poisťovňami v ďalších krajinách sveta. Na tunajšom trhu sme jediní s týmto produktom.

Každodenne klienti prichádzajú do kontaktu s množstvom všeobecných odporúčaní o zdravom životnom štýle, ktoré však „nesedia“ úplne na každého. Každý človek je jedinečný, a to, čo funguje u jedného, u iného vôbec nemusí, dokonca mu to môže škodiť. Z nášho pohľadu bolo dôležité priniesť klientom vysokú pridanú hodnotu, či inak povedené nástroj na to, ako môžu aj zmenou životného štýlu predchádzať vzniku poistných udalostí.

Naším posolstvom je motto – Staráme sa o vás! A to nielen vtedy, keď dôjde k poistnej udalosti, ale aj vtedy, keď ste zdraví a šťastní. Nie všeobecne, ale individuálnym prístupom, ktorý zohľadňuje práve vaše potreby.

Uvedený benefit získa váš klient od 1. júla, ak si u vás uzatvorí životné poistenie. Získa ho úplne každý, alebo sú tam nejaké špecifiká?

NutriFit program získajú všetci klienti Allianz – SP, ktorý si od 1. júla 2018 v rámci životného poistenia Šťastný Život, Flexi Život alebo investičných životných produktov uzatvoria poistenie kritických chorôb a splnia stanovené podmienky. Ide o bonus k životnému poisteniu pre nových klientov, ktorý predstavuje individuálne nastavený plán pre výživu a životný štýl na základe genetickej analýzy jednotlivca.

Každý jedinec má totiž špecifickú genetickú podobu, ako aj špecifické nutričné potreby. Podmienky pri tomto produkte sú nastavené tak, že zhruba 80 percent dnešných klientov by tento bonus získalo. Nie je našou prioritou prinášať ho ako exkluzívnu novinku pre vybranú klientelu, práve naopak, chceme, aby zasiahla čo najviac ľudí a priniesla im potrebný úžitok v bežnom živote.

Kto predpokladáte bude mať záujem o daný produkt? Aké podmienky musí klient splniť, ak chce získať podrobnú genetickú analýzu o svojom tele?

Podľa našich predpokladov NutriFit program osloví hlavne mladých ľudí vo veku od 25 do 40 rokov, pretože tí sa veľmi intenzívne zaujímajú o zdravý životný štýl. Ten spočíva hlavne v správnych stravovacích návykoch, potrebnej výžive tela i pravidelnom športovaní.

Zdravým životným štýlom podporujú svoj fyzický a duševný rozvoj, pozitívny prístup k životu, k sebe samému. Zdravie je to najcennejšie, čo každý z nás má. Genetickú analýzu NutriFit dostanú vo forme písomnej personalizovanej správy na viac ako 100 stranách.

Správa, ktorú obdržia po 1. roku trvania poistnej zmluvy, obsahuje detailné informácie o fungovaní ich tela z pohľadu genetiky a odporúčania v oblasti zdravého životného štýlu na základe ich genetických predispozícií.

Dá sa povedať, že táto novinka trochu mení smerovanie životného poistenia na Slovensku?

Skôr smeruje k ponuke vyššej pridanej hodnoty pre klienta – ako Allianz-SP sa chceme o neho starať už od začiatku uzatvorenia poistenia, nie až pri vzniku poistnej udalosti. Dôležité je ešte spomenúť, že ide čisto o informáciu pre klienta, naša poisťovňa nezíska žiadne informácie o jeho zdravotnom stave.

Plánujeme však po istom čase, prostredníctvom spoločnosti GenEplanet, vyhodnotiť získané údaje od našich zákazníkov formou prieskumu, aké zmeny urobili vo svojom živote a do akej miery sú s produktom spokojní. Možno teda konštatovať, že trendy smerujú k jednoduchým riešeniam, ktoré ľuďom prinesú skutočný úžitok pre ich spokojný život.

Kam budú smerovať v budúcnosti trendy pri životnom poistení?

Trendy budú podľa môjho názoru smerovať k riešeniam v zmysle filozofie: plať ako žiješ. Kto zdravo žije, jednoducho získa istú finančnú výhodu či výhodnejšiu cenu poistenia. Klienti však musia súhlasiť s tým, že poisťovňa si bude zisťovať, ako dodržiavajú zdravý životný štýl a treba to vedieť aj zdokladovať.

To reálne môže znamenať, že poisťovne budú čoraz viac finančne odmeňovať vo forme rôznych zliav a bonusov klientov so zdravým a aktívnym životným štýlom. Tí získajú lepšiu cenu a navyše, budú viac dbať o svoje zdravie z dlhodobého hľadiska.

Tieto bonusy sú pre nás inšpiráciou zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Fínska, Veľkej Británie či Španielska. Je prirodzené, že každá poisťovňa chce mať vo svojom portfóliu čo najzdravších poistencov, čo je najlepšie dosiahnuť dlhodobým preventívnym prístupom. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články