Jaroslava Zemanová, Allianz-SP: „Pri odhaľovaní podvodov sme na „jednej lodi“

26.3.2018 Poistný trh, Produkty

Poisťovňa Allianz – SP vlani odhalila 1775 poisťovacích podvodov, čím uchránila hodnotu v odhadovanej výške približne 4,31 miliónov eur. Trendy sa objavujú aj pri poisťovacích podvodoch.

Najnovšie napríklad pri povinnom zmluvnom poistení, kde sa niektorí poškodení úmyselne snažia navýšiť nárok na poistné plnenie pri škodách na zdraví. Viac prezrádza v rozhovore Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz-Slovenskej poisťovne.

Zemanova-ASP_2

Ako sa zmenila preferencia ľudí, ktorí sa snažia získať neoprávnené plnenie pri neživotnom poistení, konkrétne pri poistení vozidiel?
Počet podvodov v havarijnom poistení za minulý rok v Allianz - Slovenskej poisťovni poklesol o 11 percent. Vďaka obhliadkam každého vozidla staršieho ako 1 rok pred vstupom do poistenia sme zistili, že viac ako 60 percent jazdených vozidiel má menšie či väčšie poškodenia. A hoci počet podvodov v havarijnom poistení klesol, v povinnom zmluvnom poistení sa nám podarilo odhaliť podvody v rekordnej výške za takmer 1,1 milióna eur, čo je nárast o takmer 94 percent oproti predchádzajúcemu roku, keď to bolo 567-tisíc eur.

Ukazuje sa tam za posledné obdobie nejaký nový trend, ktorý ovplyvňuje správanie sa klientov?
Práve pri povinnom zmluvnom poistení sme zaznamenali nový trend poisťovacích podvodov pri uplatňovaní škôd na zdraví. Niektorí poškodení sa úmyselne snažia navýšiť svoj nárok na poistné plnenie a získať atraktívny zdroj obohatenia sa. Každý rok totiž narastá bodové ohodnotenie nárokov pri škodách na zdraví.

Kým v roku 2017 bola hodnota jedného bodu 18,24 eura, pre rok 2018 je to už 19,08 eura. Ak si napríklad zoberieme, že v roku 2004 predstavovala hodnota bodu 2 eurá a lekár napríklad bolestné ohodnotil na 200 bodov, poistenec vtedy získal 400 eur, dnes získa 3 816 eur. Navyšovanie škôd na zdraví sa tak stáva pre niektorých možnosťou pre rýchle zbohatnutie, čomu sa snažíme aj s pomocou najmodernejších systémov zabrániť.

Ako vám teda pri odhaľovaní podozrivých poistných plnení pomáhajú vaše moderné IT systémy?
V Allianz - SP odhaľujeme poisťovacie podvody moderným systémovým spôsobom už viac ako 10 rokov. Systém neustále dolaďujeme, aktuálne v ňom máme viac ako 200 rôznych indikátorov podozrení týkajúcich sa poistných udalostí. Je v podstate jedno, či klient nahlási poistnú udalosť osobne, cez telefón či internet, systém nás na podozrivé údaje sám upozorní automatickým podnetom.

Danú informáciu potom spracúvajú naši špecialisti – detektívi priamo v teréne. Ako riziková sa môže javiť napríklad poistná udalosť vzniknutá krátko po uzatvorení poistenia, alebo jej opakované nahlasovanie pre získanie neoprávneného, viacnásobného poistného plnenia. Za pomoci našich detektívov vieme vyhodnotiť relevanciu týchto faktov veľmi rýchlo a účinne. Vlani sme napríklad zaznamenali 95 %-nú úspešnosť pri synchronizovaní podozrivých podnetov z nášho systému.

Zaujímavé zistenia prinieslo aj šetrenie podozrivých prípadov podľa krajov v rámci Slovenska. Predchádzajúceho „rekordéra“ - Žilinský kraj tentoraz vystriedal Bratislavský kraj. Čomu to pripisujete?
Vo väčšine prípadov sme poisťovacím podvodom zamedzili vhodnou formou prevencie i dostatočnou medializáciou. Dôvodov, prečo v najnovšom rebríčku vedie práve Bratislavský kraj, môže byť niekoľko. Mnoho podnikateľov sídli v hlavnom meste, kde sme vlani zaznamenali až 45 %-ný nárast poisťovacích podvodov.

Tiež sa zvýšili podvodné aktivity pri upisovaní rizík, kde sme sa zamerali najmä na analýzu zmlúv pri vstupe do poistenia, čo nám umožnilo identifikovať potenciálne identifikátory podvodného konania. Underwriting, teda proces, na základe ktorého určujeme, či budeme akceptovať návrh poistnej zmluvy, nám v tom výrazne pomohol.

Odhalili sme napríklad, že nemálo poistných zmlúv bolo „vyrobených pre biznis“ a poistná udalosť bola hlásená krátko po uzavretí poistenia. Určenie problémových oblastí je pre odhaľovanie potenciálnych podvodov z dlhodobého hľadiska veľmi dôležité.

Ktoré typy vášho poistenia najčastejšie využíva biznis sféra?
Sú to väčšinou komplexné podnikateľské zmluvy, kde firmám poisťujeme majetok, zásoby, zodpovednosť za škodu zamestnancov a podobne. Veľa prípadov, čo sa týka početnosti, ale objemom relatívne málo – tvorí zodpovednosť za škodu pri výkone povolania.

Mnohí podnikatelia si takto poistia všetkých zamestnancov a cez nich riešia fiktívne poistné udalosti. Snažia sa nahradiť straty vzniknuté v biznise práve pri poistnom plnení. Vlani sme takto odhalili podvody za 1,24 milióna eur, čo predstavuje pri poistení podnikateľov už spomínaný 45 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku.

Naproti tomu, v privátnom majetku, teda pri poistení bytov, domov a domácností, evidujeme najmä nárast fingovaných škôd a pokusov o navyšovanie skutočne vzniknutých poškodení v domácnostiach.

Na čo sa chcete zamerať v budúcnosti v oblasti prevencie poisťovacích podvodov?
Prioritne sa zameriavame na analýzu toho, čo prinesie trh. Pravidelne si aj v súčasnosti vymieňame informácie s inými poisťovňami, aj cez register poistných udalostí. Hovoríme, že v boji proti poisťovacím podvodom nie sme konkurentmi, ale sme na „jednej lodi“. Snažíme sa vzájomne si pomáhať a vychádzať v ústrety.

Počas leta nás čaká neformálne spoločné stretnutie na danú tému. Informácie o prevencii voči podvodom si vymieňame aj v rámci Allianz holdingu, nakoľko medzi našimi jednotlivými organizačnými zložkami prebieha veľmi úzka spolupráca. Podvod nepozná hranice a myšlienka možných podvodníkov – ako veľmi rýchlo získať neoprávnené poistné plnenie – sa rýchlo šíri z krajiny do krajiny. Úzko preto spolupracujeme napríklad s Allianz v Rakúsku, Nemecku, Česku, Poľsku i Maďarsku a sme v tomto smere dlhodobo úspešní.

Spomínali ste, že poisťovací podvod prekračuje lokálne hranice v rámci jedného štátu. Viete uviesť nejaký konkrétny príklad?
Na Slovensku v minulosti prebiehal dlhé roky nelegálny predaj s poškodenými náhradnými dielmi na vozidlá. V západnej Európe tento typ podvodov vôbec nepoznali. Dôvod bol jednoduchý. Normohodina za prácu pri výmene napríklad poškodeného nárazníka na slovenskom trhu bola 8 až 10 eur na hodinu, v zahraničí 80 až 100 eur v rovnakom období.

Podvodníkom sa v cudzine neoplatilo investovať do tak „drahého biznisu“, nakoľko ich finančný zisk z danej transakcie by bol minimálny. Naopak v zahraničí, napríklad v USA či Veľkej Británii, sa kolegovia často stretávajú s krádežou osobnej identity, ktorá u nás zatiaľ nie je veľmi rozšírená. Vítame preto možnosť získavania takýchto informácií a vieme si tak do budúcnosti nastaviť isté preventívne opatrenia.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články