Poisťovníctvo v roku 2017: Todor Todorov, prezident Allianz – Slovenskej poisťovne


			Poisťovníctvo v roku 2017: Todor Todorov, prezident Allianz – Slovenskej poisťovne
24.2.2017 Poistný trh

Allianz – SP má za sebou úspešný rok. Pružne reagovali na dynamický vývoj trhu a na meniace sa požiadavky klientov, zaviedli nové sofistikované nástroje. „Digitalizácia je jednou z priorít v rámci firemnej stratégie našej poisťovne aj celej skupiny Allianz,“ prezrádza pre portál oPoistení.sk Todor Todorov – predseda predstavenstva a prezident Allianz – Slovenskej poisťovne.

Todor Todorov - Allianz-SP_výška

 

Ktoré dôležité momenty najviac ovplyvnili poistný trh v roku 2016, či už u nás, alebo vo svete? Prekvapilo či potešilo vás niečo?

Rok 2016 bol pre poistný trh určite rokom mnohých zmien a veľkých výziev v oblasti regulácie a legislatívy. Od januára začal na slovenskom poistnom trhu platiť jednotný systém celoeurópskej regulácie Solvency II., ktorý Allianz – Slovenská poisťovňa po niekoľkoročnej dôkladnej príprave úspešne implementovala. Výraznou zmenou bolo určite zavedenie 8 %-ného odvodu na neživotné poistenie a zdvojnásobenie špeciálneho odvodu, ktoré vstúpili do platnosti tento rok.

Vyššie odvody sa skôr či neskôr budú musieť premietnuť do cien poistenia a menej občanov si tak bude môcť dovoliť chrániť svoj majetok poistením. Na druhej strane ma určite potešili ocenenia, ktoré Allianz – SP v minulom roku získala za svoje produkty a služby v súťažiach odbornej aj širokej verejnosti. Takáto spätná väzba je pre nás dôležitým ukazovateľom spokojnosti našich klientov.

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť?

Allianz – SP má za sebou úspešný rok, v ktorom sme potvrdili stabilitu a dôveryhodnosť našej značky a vedúcu pozíciu na trhu. Opäť sme pokračovali v skvalitňovaní procesov a služieb smerom k modernejším, rýchlejším a reflektujúcim aktuálne potreby našich klientov.

Pružné reagovanie na dynamický vývoj trhu a na meniace sa požiadavky klientov je pre nás kľúčové, preto sme sa aj v minulom roku sústredili na podporu digitalizácie a komplexnejšie sledovanie zákazníckej spokojnosti. Zaviedli sme nové sofistikované nástroje, ktorými mapujeme spokojnosť klientov počas celého priebehu ich spotrebiteľskej cesty.

Čo považujete za najväčšiu inováciu v roku 2016 v oblasti poisťovníctva? Prezraďte tiež, ako sa snažíte držať krok s modernými IT trendmi či inováciami?

Digitalizácia je jednou z priorít v rámci firemnej stratégie našej poisťovne aj celej skupiny Allianz. Chceme nielen držať krok s dobou v oblasti technologických noviniek a inovácií, ale tiež potvrdzovať pozíciu trhového lídra aj v tomto smere. Významným krokom v rámci digitalizácie bolo určite spustenie online hlásenia pre všetky poistné udalosti, čo prispelo k ich rýchlejšiemu a komfortnejšiemu vybaveniu.

Dnes nám až štvrtina poistných hlásení prichádza práve v online forme. Ako je známe, človek zistí či má dobrú poistku až vtedy, keď mu vznikne poistná udalosť. Veľký dôraz preto kladieme na rýchle, kvalitné a férové riešenie škôd. Až polovicu nahlásených škôd v životnom poistení vieme aj vďaka priloženej dokumentácii kompletne vybaviť už do 24 hodín.

Naším interným rekordom je vybavenie jednej poistnej udalosti na majetku za 52 minút od jej nahlásenia. Veľký priestor v rámci efektívnosti, rýchlosti, ale aj znižovania nákladovosti vidíme i v online komunikácii s klientom. V súčasnosti máme približne 40 percent zmlúv v digitálnej forme a máme záujem, aby toto percento rástlo.

Na čom chcete zapracovať, čo sa týka spolupráce s maklérmi, či už externými, alebo v rámci vlastnej maklérskej internej siete? Kde vidíte isté možnosti či riziká?

V rámci našich interných a externých sietí sa chceme aj naďalej sústreďovať na rast a orientáciu na zákazníka poskytovaním kvalitných produktov a služieb, profesionálneho poradenstva a servisu. Potenciál vidíme predovšetkým v zlepšovaní spolupráce s našimi obchodníkmi a maklérmi, poskytovaní podpory a nadštandardného servisu formou profesionálneho poradenstva, tréningov a školení.

Zavádzame inovatívne IT riešenia, ktoré im zjednodušia a zrýchlia prácu, čím šetria čas nielen sebe, ale aj klientom. Naši obchodníci majú k dispozícii moderné aplikácie, kde elektronicky zadajú parametre pre jednotlivé poistenia, systém následne vypočíta všetky poistné riziká, cenu a maklér môže elektronicky vypísať poistnú zmluvu, ktorá sa ihneď objaví v systéme poisťovne.

Aké témy v oblasti poisťovníctva budú podľa vás hýbať slovenským poistným trhom v roku 2017? 

Je predpoklad, že v roku 2017 bude poistný trh mierne rásť, avšak hlavným faktorom, ktorý bude na trh vplývať, budú už spomínané legislatívne zmeny, ktoré môžu viesť k stagnácii predpísaného poistného v neživotnom segmente. Chceme, aby sa tieto legislatívne zmeny čo najmenej dotkli našich klientov a preto hľadáme možnosti zefektívňovania interných procesov.

Na ktoré hlavné ciele sa budete zameriavať, či už v rámci celkovej stratégie, nových produktov či ďalšieho smerovania vašej poisťovne...

Chceme pokračovať v dlhodobom zameraní poisťovne na zákazníka a digitalizácii procesov v spoločnosti. V oblasti životného poistenia chceme pokračovať v úspešnom prechode z tradičných produktov kapitálového životného poistenia na produkty kryjúce riziká a produkty investičného životného poistenia. V oblasti neživotného poistenia sa zameriame najmä na zjednodušovanie a zefektívňovanie produktov .

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS