Allianz – SP odhaľuje podvody: Preventívne opatrenia zvyšujú pravdepodobnosť odhalenia podvodov


			Allianz – SP odhaľuje podvody: Preventívne opatrenia zvyšujú pravdepodobnosť odhalenia podvodov
9.2.2017 Škody, Poistný trh

Úspešnosť odhalenia podvodov vlani stúpla na 96 percent. Až 62 percent ojazdených áut vstupuje do poistenia poškodených. Prísnejšia kontrola lekárskych správ a RTG snímok znížila počet podozrivých úrazov o 60 percent.

Allianz – Slovenská poisťovňa v minulom roku zaviedla viaceré opatrenia v boji proti poisťovacím podvodom, čím zvýšila úspešnosť odhalenia podvodov až na 96 percent. Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o ďalšie 3 percentá.

V roku 2016 sme preverili spolu 2003 podozrivých škôd v životnom aj neživotnom poistení, z ktorých v 1991 prípadoch sme šetrenie ukončili. Podozrenie na podvod sa nám potvrdilo až v 1909 prípadoch v celkovej hodnote vyše 4,1 miliónov eur“, konštatuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová. Ide pritom o porovnateľnú sumu ako v roku 2015 napriek tomu, že šetrených prípadov bolo o 113 menej.

Autičkári stále vedú

Najviac podozrivých prípadov, približne polovica, bola opäť z poistenia vozidiel, a to z havarijného aj povinného zmluvného poistenia. Experti Allianz – SP zachytili 927 podozrivých prípadov a po ich preverení odhalili pokusy o podvod za 1,59 milióna eur. V poistení privátneho majetku prešetrili 660 podozrivých škôd a odhalili podvody za vyše 380-tisíc eur. V rámci životného poistenia Allianz – SP preverila 129 podozrivých škôd, kde suma odhalených podvodov prevýšila 75-tisíc eur.

Kontroly áut už na vstupe

Okrem preverovania nahlásených podozrivých prípadov sa experti z Allianz – SP zamerali minulý rok na viaceré preventívne opatrenia, ktoré by pomohli predchádzať poisťovacím podvodom. Niektoré poistné zmluvy totiž vykazujú známky účelového poistenia s cieľom získať neoprávnené plnenie z nahlásenej škody, ktorá vznikne väčšinou veľmi skoro po uzatvorení zmluvy.

Ide o špecifický druh podvodu, známy aj ako podvod pri upisovaní rizika. V minulom roku sa Allianz - SP špeciálne zamerala najmä na havarijné poistenie vozidiel, keď zaviedla obhliadku poškodení jazdených vozidiel pri vstupe do poistenia. „Analýzou vykonanou na vzorke 3261 obhliadnutých jazdených vozidiel sme zistili, že až 62 percent vozidiel starších ako 1 rok vstupuje do poistenia s menšími či väčšími poškodeniami“, skonštatoval vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík.

Za poškodené bolo pritom považované vozidlo s predpokladaným nákladom na opravu vyšším ako 100 eur. Až 10 percent z týchto poškodených vozidiel bolo poškodených tak, že náklady na ich opravu by presiahli 1000 eur.

Zhotovením fotodokumentácie cez vytvorenú aplikáciu, ktorá fotky vozidla okamžite prenesie do systému k poistnej zmluve, sa nám podarilo znížiť prípadné neoprávnené uplatnenie toho istého poškodenia. Likvidátor poistnej udalosti má totiž pri takto nahlásenej škode prístup k fotodokumentácii zhotovenej pri vstupe do poistenia a môže ju hneď porovnať so stavom vozidla pri nahlásení škody, čím sa zjednoduší odhalenie prípadného podvodu“, dodal Vojtech Kosík.


Tabuľka 1: Prehľad šetrení podľa druhu poistenia za rok 2016:

 

1.1.2016 - 31.12.2016

Počet šetrených škôd

Počet potvrdených podozrení

% potvrdených podozrení

Šetrená hodnota (eur)

Odhalený podvod (eur)

Neživotné poistenie

Havarijné poistenie

438

409

93%

1 752 012

1 022 899

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

489

478

98%

1 624 557

567 282

Poistenie privátneho majetku

660

649

98%

521 847

387 965

Poistenie podnikateľov

127

124

98%

1 058 255

853 999

Poistenie priemyslu

160

159

99%

1 931 864

1 192 988

Spolu

1 874

1 819

97%

6 888 535

4 025 133

Životné poistenie

Úrazové poistenie

41

23

56%

48 774

21 704

Životné poistenie

86

65

76%

123 964

54 054

Choroba, ušlý zárobok

2

2

100%

120

60

Spolu

129

90

70%

172 858

75 818

CELKOM

2 003

1 909

96%

7 061 393

4 100 951


Preventívne opatrenia znížili počet podvodov pri úrazoch

Allianz – SP zaviedla rad preventívnych opatrení aj v životnom poistení. „Začali sme komplexnejšie skúmať predložené lekárske správy a röntgenové snímky pri úrazoch, ktoré sú z pohľadu podvodov najrizikovejšie. V prípade potreby využívame aj vlastného posudkového lekára. Vďaka tomu nám počet nahlásených podozrivých úrazov, najmä  mäkkých tkanív, klesol až o 60 percent, na 41 kusov oproti stavu roku 2015, keď ich bolo 105“, konštatuje Jaroslava Zemanová.

Úrazy však naďalej prevládajú medzi podozrivými škodami v životnom poistení. Zaznamenaných bolo aj niekoľko prípadov neoprávneného požadovania odškodnenia za chirurgický úkon, ktorý nebol vykonaný a vyskytli sa aj prípady neoprávnene požadovanej úhrady plnenia za PN-ku v prípade choroby, ktorá vznikla pred dátumom vzniku poistenia.

Zdroj: Allianz - SP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články