Vladimír Halás, Allianz - SP: „Poznáme štyri piliere, s ktorými bude každý maklér úspešný“


			Vladimír Halás, Allianz - SP: „Poznáme štyri piliere, s ktorými bude každý maklér úspešný“

Líder na trhu, Allianz – Slovenská poisťovňa, využíva pri predaji svojho portfólia dve vlastné siete sprostredkovateľov a viac ako 520 externých maklérskych spoločností. Ako tvrdí Vladimír Halás, riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi Allianz – SP,  pre každú firmu je dobré, keď využíva viac distribučných kanálov a nie je závislá len na jednom

„Snažíme sa správať proklientsky a neustále zjednodušovať formu a efektívnejšie komunikovať s klientom, v tomto prípade s maklérom a jeho obchodníkmi,“ otvára rozhovor pre portál oPoistení.sk Vladimír Halás, riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi Allianz – SP.

 

Ako poisťovňa máte nielen najrozsiahlejšiu, ale i najviac štruktúrovanú distribučnú sieť. Mohli by ste priblížiť, aké distribučné kanály vaša poisťovňa využíva?

V Allianz - SP využívame viac distribučných kanálov. Prvé miesto, kde klient prichádza, je front office resp. priehradka, preto sú naši zamestnanci školení na vybavovanie požiadaviek klientov na vysokej  úrovni. Klient dostane na každej pobočke všeobecné informácie, informácie o stave poistných zmlúv, o produktoch, ale môže tiež nahlásiť zmeny v zmluvách či nahlásiť poistnú udalosť.

Fungujú u nás dve interné siete, a to životná a univerzálna. Ďalším naším distribučným kanálom je digitál, teda predaj cez internet.  Klient má navyše  možnosť sledovať riešenie svojej poistnej udalosti cez internet jednoducho a rýchlo, 24 hodín denne a 7 dní v týždni, bez potreby návštevy pobočky. No a v neposlednom rade, náš biznis stojí na veľmi dôležitom distribučnom kanáli a to externých maklérskych spoločnostiach.

Do akej miery máte pokrytý trh životného poistenia externými sprostredkovateľmi a ako sa vám s nimi spolupracuje?

Máme zazmluvnených 520 maklérov (retailových i korporátnych), z ktorých 320 predáva aj životné poistenie. Zhruba 10 percent z nich robí 80 percent biznisu. Staviame na obojstranne korektnej a profesionálnej komunikácii s nimi a zaujímavej finančnej motivácii. Snažíme sa s nimi pozitívne komunikovať v každej situácii a nájsť správne riešenie, predovšetkým v prospech klienta.

Už dnes máme moderné IT aplikácie, cez ktoré si maklér zadá parametre v PZP, havarijnom poistení, poistení domácnosti, cestovnom poistení, ale aj v životnom poistení, priamo do systému. Tieto údaje sa ihneď objavia v informačnom systéme našej poisťovne. Papierová zmluva sa potom len porovná s elektronickou verziou, čo maklérom i klientom výrazne šetrí čas. 

Ktorý typ stratégie pri komunikácii s nimi sa vám najviac osvedčuje?

Naša stratégia stojí na štyroch základných pilieroch, ktoré podľa nás predstavujú základ perspektívnej a kvalitnej spolupráce a v ktorých musí byť poisťovňa nadpriemerná, ak chce byť úspešná a v žiadnej nemôže byť podpriemerná. Prvým pilierom je finančné ohodnotenie, či už cez provízie, súťaže či inú formu podpory.

Druhý pilier predstavuje atraktívny produkt, pričom obchodník musí byť o ňom presvedčený, že predstavuje pre klienta nemalú pridanú hodnotu. Tretím pilierom je kvalitný servis, teda likvidácia poistných  udalostí a rýchlosť poistného plnenia, ktorú klient aj obchodník (sprostredkovateľ) od nás dostáva. Štvrtým pilierom sú nadštandardné vzťahy a dôvera medzi obchodnými partnermi.

Aj životné poistenie sa začína digitalizovať – ako sa tieto inovácie prejavili v rámci životného poistenia, aj v rámci komunikácie s maklérmi?

Pre každého nášho obchodného partnera je k dispozícii poistná kalkulačka pre produkty životného i neživotného poistenia. Maklér môže elektronicky vypísať poistnú zmluvu a kalkulačka mu vypočíta všetky poistné riziká a určí cenu poistného. V poisťovni zatiaľ nevyužívame  biometrický podpis, túto možnosť v súčasnosti analyzujeme po technickej a po právnej stránke.

Aktuálne  diskutujeme najmä o možnosti akceptácie zmluvy zaplatením poistného. Konkurencia skúša rôzne možnosti a my nechceme zostať v tomto smere pozadu. Dnes máme okolo 35-40 percent zmlúv  v digitálnej forme a máme záujem, aby sa toto percento zvyšovalo, aj vzhľadom na efektívnosť a nákladovosť firmy.

Keďže máme veľmi striktné pravidlá, čo sa týka ochrany osobných údajov, nechceme od nich upustiť ani v súvislosti s nástupom digitálu. Snažíme sa správať proklientsky a neustále zjednodušovať formu komunikácie s klientom. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články