Poisťovňa Allianz počíta s poistným cez 520 mil. eur


			Poisťovňa Allianz počíta s poistným cez 520 mil. eur

V minulom roku firma evidovala poistné na úrovni 544,18 mil. eur. Allianz-Slovenská poisťovňa plánuje v tomto roku dosiahnuť hrubé predpísané poistné 520,5 mil. eur.

V medziročnom porovnaní by išlo o mierny pokles, keďže v minulom roku firma evidovala poistné na úrovni 544,18 mil. eur. Spoločnosť plánuje dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 91,8 mil. eur. V roku 2015 to bol hrubý zisk v sume 67,3 mil. eur.

Životné poistenie by malo z celkového predpisu tvoriť sumu 188,2 mil. eur. V neživotnom poistení by to mal byť podľa odhadov predpis za 332,3 mil. eur. Z toho povinné zmluvné poistenie by malo tvoriť 62,2 mil. eur, havarijné poistenie 92,2 mil. eur, poistenie priemyslu a podnikateľov 111,1 mil. eur a ostatné neživotné poistenia 66,8 mil. eur. Náklady na poistné plnenia sú odhadované vo výške 272,2 mil. eur.

Allianz - Slovenská poisťovňa ku koncu roka 2015 spravovala 7 260 tisíc poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 642,5 mil. eur. Zároveň vybavila 312 tisíc poistných udalostí. Za minulý rok dosiahla firma čistý zisk v objeme 49,6 mil. eur, z toho na výplatu dividend postúpila 31,2 mil. eur. Avšak použila aj prostriedky z nerozdeleného zisku minulých období a tak na celkovú výplatu dividend išlo 79,9 mil. eur.

Allianz pôsobí na Slovensku od roku 1993, keď začala svoju činnosť ako Allianz poisťovňa. Bývalú štátnu Slovenskú poisťovňu získala v júli 2002 a zlúčila sa s ňou v januári 2003. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy. 

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články