Allianz – SP: Slováci si svoj život cenia stále viac


			Allianz – SP: Slováci si svoj život cenia stále viac
22.8.2016 Produkty, Poistný trh

Každý deň nahlásia klienti Allianz – SP v priemere 209 škôd na živote a zdraví. Priemerná poistná suma na riziko smrti stúpla na 11 600 eur. Jednou poistnou zmluvou odteraz pokryjete riziká celej rodiny.

Úraz na dovolenke, autonehoda s trvalými následkami, či vážna choroba a následná dlhodobá liečba. Takýmto nečakaným životným situáciám, ktoré často vyústia do dlhodobej práceneschopnosti či invalidity, sa nevyhneme.

Potvrdzujú to aj štatistiky Allianz – SP, ktorej klienti každý deň nahlásia v priemere 209 škôd na živote a zdraví. Zmierniť aspoň čiastočne ich následky pomôže životná poistka. V Allianz – SP ju má uzatvorenú takmer jeden a štvrť milióna Slovákov.

Život si ceníme stále viac

Poistná suma, teda suma, ktorú dostane rodina a pozostalí v prípade úmrtia poisteného, by mala byť nastavená tak, aby pomohla rodine predísť zlej finančnej situácii. Jej výška každým rokom rastie. Kým v roku 2004 bola na úrovni 3 385 eur, o päť rokov neskôr stúpla na vyše dvojnásobok na 6 910 eur.

V súčasnosti sa Slováci pre prípad smrti v priemere poisťujú na sumu 11 600 eur. Doteraz najvyššiu poistnú sumu si v rámci životného poistenia dojednal klient v Allianz – SP v roku 2010, a to vo výške 750-tisíc eur. Najvyššiu sumu, ktorú sme doposiaľ za úmrtie v životnom poistení vyplatili, bola 225-tisíc eur.

Najviac sa obávame úrazov

Slováci si v rámci rizík pri životnom poistení najčastejšie dojednávajú úrazové poistenie, konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úrazu, smrť po úraze a tiež trvalé následky úrazu. „Súvisí to najmä so životnou situáciou Slovákov. Mnohí sú živiteľmi rodín alebo sú zaťažení hypotékami a úvermi a chcú, aby v prípade ich úrazu či úmrtia bolo o ich rodinu finančne postarané,“ vysvetľuje riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi Allianz – SP Vladimír Halás.

Po novom si ľudia môžu dojednať len samotné riziká, bez sporenia či investičnej zložky. „Okrem štandardných rizikových pripoistení sme pridali riziko smrti pre dvojicu osôb. Ide o nastavenie jednej spoločnej poistnej sumy pre manželov, partnerov, súrodencov alebo akúkoľvek dvojicu osôb. Je to užitočné pripoistenie pre ľudí, ktorí majú spoločné záväzky ako hypotéky, pôžičky a vlastne celý spoločný život. V praxi sme už riešili prípad, keď sa na nás obrátila klientka, ktorá pri uzatvorení hypotekárneho úveru v banke v snahe ušetriť uzatvorila životnú poistku len na seba. Manžel, žiaľ, tragicky zahynul a celá ťarcha úveru tak prešla na manželku, bez možnosti náhrady zo strany poisťovne,“ hovorí Vladimír Halás.

Jednou zmluvou chránite celú rodinu

V novom produkte Šťastný život je možné na jednej zmluve poistiť až šesť osôb od detí až po seniorov, vo veku od 2 týždňov až do 70 rokov, a to už od 5 eur mesačne. Nakombinovať je možné akékoľvek riziká pre deti či dospelých pre prípad neočakávaných životných situácií. Ďalšou novinkou je rizikové životné poistenie s meniacou sa poistnou sumou v prípade úmrtia, ktoré je určené aj pre klientov s horším zdravotným stavom.

Mnoho klientov má dnes veľké záväzky, ale pre zdravotné komplikácie ich nie je možné poistiť. Práve toto pripoistenie umožní poistiť akýkoľvek prípad smrti aj pre týchto ľudí,“ uzatvára Vladimír Halás. Klienti získajú aj balíček asistenčných služieb zadarmo, napríklad telefonické poradenstvo praktického lekára, poradenstvo v súvislosti s tehotenstvom, psychologickú poradňu, či poradenstvo ohľadom nárokov zo sociálneho a zdravotného poistenia.

Viac informácií o produkte nájdete na stránke www.allianzsp.sk/rizikove-zivotne-poistenie-stastny-zivot

Zdroj: Allianz - Slovenská poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články