Zmeny v najvyššom vedení Allianz Munich Re


			Zmeny v najvyššom vedení Allianz Munich Re

V Allianz SE a Munich Re dochádza k významným personálnym zmenám v najvyššom vedení, ktoré sú väčšinou vynútené platnými vekovými stropmi. Obe spoločnosti tým zmenia svoju tvár.

Novými členmi predstavenstva Allianz SE budú Giulio Terzariol (45) a Niran Peiris (55). Z vekových dôvodov opustí spoločnosť Werner Zedelius (59) a Dieter Wemmer (60). Novým predsedom dozornej rady sa má stať predchádzajúci predseda predstavenstva Michael Diekmann.

Giulio Terzariol prichádza do predstavenstva Allianz SE od 1. januára 2018 na obdobie do 31. decembra 2020. V jeho kompetencii budú financie, controlling a riadenie rizík. Dieterovi Wemmerovi končí zmluva koncom tohto roka. Terzariol pôsobí v Allianz už 19 rokov a zastával rôzne manažérske funkcie. Napríklad posledných 7 rokov bol finančným riaditeľom v spoločnosti Allianz Life v USA.

Niran Peiris sa stane členom predstavenstva od 1. januára 2018 a bude mať kontrakt do konca roka 2020, rovnako ako Terzariol. Bude zodpovedať za globálne poisťovacie obchody, anglosaské trhy, Rusko a podnikovú stratégiu. Nahradí Axela Theis (58), ktorý od 1. januára 2018 prevezme od Wernera Zedelia zodpovednosť za nemecky hovoriace krajiny a strednej i východnej Európy. Kontrakt Zedelia končí regulárne z vekových dôvodov ku koncu roka 2017. Ide o výraznú osobnosť a hnaciu silu Allianz. Zedelius pôsobí v Allianz už 30 rokov, z toho posledných 16 rokov v predstavenstve Allianz SE. Významne sa zaslúžil o úspešný rozvoj aktivít Allianz v nemecky hovoriacich krajinách a vo východnej Európe.

Mnohí odborníci pokladajú tieto zmeny za odvážny krok. Povolanie dvoch nových, predtým v zahraničí pôsobiacich manažérov do predstavenstva, naznačuje, že Allianz sa zameriava na internacionalizáciu. Terzariol a Peiris však Allianz dobre poznajú a podieľali sa na jej rozvoji, takže ide v podstate o kontinuitu prostredníctvom zmeny.

V Allianz sa ďalej počíta s tým, že na valnom zhromaždení 2017 bude navrhnutý do dozornej rady predchádzajúci predseda predstavenstva Michael Diekmann (62). Helmut perleť (69) sa už nebude z vekových dôvodov o funkciu v dozornej rade uchádzať. Predpokladá sa, že pri zvolení do dozornej rady bude Diekmann navrhnutý za jej predsedu.

V apríli 2017 skončí z vekových dôvodov vo svojej funkcii predseda predstavenstva Munich Re Nikolaus von Bomhard (60). Pôsobí vo vrcholných pozíciách zaisťovacieho obra už 13 rokov. Previedol Munich Re úspešne cez všetky krízové ​​situácie a udržal ju na rastovom trajektóriu. Na konci vrcholnej manažérskej kariéry má aj darček pre akcionárov. Dividenda za rok 2016 by mala oproti predchádzajúcemu roku stúpnuť o 35 % na 8,60 EUR za akciu. Jeho nástupcom bude Joachim Wenning (52). Predsedom predstavenstva Munich Re sa stane 27. apríla 2017. V predstavenstve tejto spoločnosti pôsobil od 1. januára 2009 sa zodpovednosťou za životné poistenie a ľudské zdroje.

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články