Jaroslava Zemanová, Allianz – SP:  „Aj za najlepšou technológiou odhaľovania podvodov stoja ľudia“


			Jaroslava Zemanová, Allianz – SP:  „Aj za najlepšou technológiou odhaľovania podvodov stoja ľudia“
16.3.2017 Poistný trh, Škody

Allianz – Slovenská poisťovňa v minulom roku zaviedla viaceré opatrenia v boji proti poisťovacím podvodom, čím zvýšila úspešnosť odhalenia podvodov až na 96 percent. „Niektoré poistné zmluvy totiž vykazujú známky účelového poistenia s cieľom získať neoprávnené plnenie z nahlásenej škody, ktorá vznikne väčšinou veľmi skoro po uzatvorení zmluvy,“ prezrádza v rozhovore Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností.

Vlani ste zaviedli viaceré opatrenia v boji proti poisťovacím podvodom. Ktoré sú tie hlavné znaky, že môže ísť o poisťovací podvod?
My odhaľujeme poisťovacie podvody moderným intuitívnym spôsobom už od roku 2004. V ňom funguje aktuálne okolo 190 najrôznejších indikátorov podozrení týkajúcich sa nielen poistných udalostí. Uvedený elektronický systém nám v našej práci výrazne pomáha, pretože pracuje priebežne s údajmi na pozadí, ktoré sa pravidelne aktualizujú.

Ak sa napríklad klientovi niečo zmení v poistnej zmluve, zaregistruje to náš systém, ktorý pripraví škodu na šetrenie našim špecialistom. V roku 2016 sme takýmto spôsobom preverili spolu 2003 podozrivých škôd v životnom aj neživotnom poistení, z ktorých v 1991 prípadoch sme šetrenie ukončili. Podozrenie na podvod sa nám potvrdilo až pri 1909 konaniach v celkovej hodnote vyše 4,1 miliónov eur.

Okrem toho, po celom Slovensku máme kolegov detektívov, ktorí fungujú tým spôsobom, že keď prídu ráno do práce, systém má pre nich pripravený celý rad poistných udalostí, ktoré odporúča preveriť.

Moderný systém dokáže mnohé riziká podvodu naznačiť, veľké množstvo práce však odvádzajú práve vaši pracovníci v teréne...
Prirodzene, systém automatickej indikácie vie síce vzájomne porovnať údaje v ňom a ustrážiť zmeny v poistno-technických systémoch, ale nedokáže napríklad zhodnotiť fotodokumentáciu pri poistnej udalosti.

V tom nám pomáhajú naši likvidátori, ktorých úlohou je prešetrovanie poistných udalostí, vyhodnocovanie škôd a vypracovávanie návrhov na ich likvidáciu. Každoročne tieto indikátory upravujeme a aktualizujeme podľa vývoja spôsobov podvodov a rovnako podľa našich aktuálnych potrieb.

Vylepšovali ste tento automatický systém za posledných 12 mesiacov, alebo čo prispelo k tomu nárastu odhalených podvodov?
Ešte napríklad v roku 2008 sme mali približnú úspešnosť odhaľovania podvodov 75 percent. Postupne sme dobudovávali systém do vyššieho štádia a pridávali sme ďalšie funkcionality, čím sme dosiahli okolo 85 percent. Oproti roku 2015 úspešnosť odhalenia poistného podvodu vlani stúpla o 3 percentá, na 96 percent.

Hovorí sa, že každé euro vložené do prevencie podvodov sa vám päťkrát vráti, a my sa tejto zásady držíme. Napríklad pri poistení vozidiel sa veľmi často stáva, že nám klient nahlási škodu v prvých troch mesiacoch po vzniku poistenia, najmä pri starších vozidlách. Preto sme začali robiť povinné obhliadky vozidiel pri vstupe do poistenia a klienti to museli akceptovať, keďže my ako poisťovňa preberáme na seba poistné riziko.

Aké metódy odhaľovania podvodov sa vám v praxi osvedčujú najviac?
Pri úspešnom odhaľovaní poistných podvodov nám pomáhajú aj nové technológie, napríklad hlasový analyzátor. Je to niečo podobné ako detektor lži. Táto špičková technológia dokáže rozlíšiť vedomé klamstvo od iného stresu na základe vrstvenej analýzy hlasu. Ďalšou metódou sú simulačné softvéry. Tie sa využívajú pri dopravných nehodách, keď si poškodený nárokuje odškodnenie za škodu na vozidle.

Počítač vyhodnotí, či poškodenie, ktoré deklaruje poškodený na svojom vozidle, mohlo vzniknúť pri danej nehode. Pri skúmaní podozrivých prípadov čoraz viac využívame elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom deklarovaným zo strany klienta.

Ak máme pochybnosti, nasleduje konkrétne prešetrenie, ktoré robia naši odborníci – bývalí detektívi, ktorí sú školení na prácu súvisiacu so zberom informácií a vyšetrovaním nejasných okolností jednotlivých prípadov. Za každou, hoci aj najlepšou technológiou, či nástrojom, musí byť vždy adekvátne znalý človek, aby dokázal posúdiť výsledky, ktoré technológia odhalí.

Má každý produkt v sebe istý potenciál, že môže ho niekto chcieť zneužiť vo svoj prospech?
Principiálne sa nepoisťujeme preto, aby sme finančne podporovali poisťovňu, ale preto, aby sme boli krytí v prípade, keď sa nám niečo stane. Prirodzene, každý produkt má nejaké slabé či silnejšie miesta, dôležité však je, čo chcete mať vy ako klient kryté.

V istých prípadoch, ak existuje priestor na potenciálny podvod, snažíme sa tomu zabrániť vhodnými opatreniami. Komunikujeme aj s metodikmi, aby sa chyba do budúcnosti neopakovala a pri ďalšej aktualizácii systému vychytáme tieto potenciálne riziká.

Najviac podozrivých prípadov sme vlani zachytili v rámci poistenia vozidiel – pri havarijnom i povinnom zmluvnom poistení, ktoré tvoria viac ako polovicu zo všetkých šetrených prípadov a aj najväčšie celkové hodnoty odhalených podvodov.

Ktoré poisťovacie podvody sa týkajú skôr bežných občanov a ktoré skôr podnikateľov?
U bežných klientov ide skôr o náhodné spôsoby odhalenia poistného podvodu, teda, keď sa stane poistná udalosť. Buď škodu vôbec nemajú poistením krytú a snažia sa príčinu na ňu „našiť", aby sme im vyplatili poistné plnenie, alebo ju majú krytú iba čiastočne a chcú získať neoprávnené plnenie na základe toho, že si škodu navýšia.

Podobný spôsob funguje aj u podnikateľských subjektov. Mali sme prípad konkrétneho podnikateľa, ktorý mal poistený celý priemyselný areál a oblasťou sa prehnala veterná víchrica s rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu. Vznikla mu škoda na viacerých budovách, avšak štyri z nich nemal poistené.

Faktúry, ktoré nám predkladal o rekonštrukcii, neboli reálne vo vzťahu k zrealizovaným opravám. Na východe Slovenska sa v praxi najčastejšie objavujú podozrenia u podnikateľov v oblasti poškodení strojov. Vozidlá sú „v kurze“ prakticky všade.

Najviac podozrivých škôd bolo vlani opätovne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Čomu to pripisujete?
Pre jednotlivé regióny sú špecifické rôzne poisťovacie podvody. Z regionálneho hľadiska sme vlani odhalili v daných regiónoch podvody za takmer 3,2 milióna eur. Prevládali podozrivé škody v životnom poistení.

Ľudia tam uzatvárajú výrazne viac životných poistení na osobu ako v ostatných regiónoch. Napríklad jedna osoba si uzavrie aj 6 či 10 poistiek, prípadne 5-členná rodina má dohromady 15 životných poistiek. Zároveň v Žilinskom kraji zaznamenávame oveľa viac hlásení úrazov ako pády, podvrtnutia, drobné rezné rany, pošmyknutia, či pomliaždeniny. Objavili sa prípady, keď nám osoba nahlásila 3 či 4 úrazy za rok, pričom ich liečenie bolo neprimerane dlhé a následne si chcela uplatniť neprimerane vysoké poistné plnenie.

Pri šetrení sa preukázalo, že išlo o fiktívny úraz a pokus o poisťovací podvod. Na druhom mieste v rámci podvodných konaní skončil Nitriansky a Trenčiansky kraj, nasledoval Košický a Prešovský kraj a najmenej podozrení sa tentoraz vyskytlo v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Ako chcete pokračovať do budúcnosti, čo sa týka odhaľovania týchto podvodov?
Chceme zlepšovať náš systém automatickej indikácie. V ďalších mesiacoch sa zameriame aj na nové oblasti prevencie, napríklad na monitoring požiarov. Sú tam škody veľkého rozsahu a je ich relatívne málo...

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články