Jaroslava Zemanová, Allianz–SP: Poisťovacie podvody väčšinou úspešne odhalíme


			Jaroslava Zemanová, Allianz–SP: Poisťovacie podvody väčšinou úspešne odhalíme
20.3.2019 Poistný trh

Krádeže áut už nie sú v kurze – za posledný rok ich nahradili poistné podvody v oblasti poistenia podnikateľov či v priemysle.

Deficit financií riešia firmy a živnostníci rôzne, niektorí sa uchyľujú aj k poisťovacím podvodom, ktoré však zvyčajne nedopadnú úspešne.

To, že sa poisťovacie podvody neoplatia a poisťovne ich väčšinou odhalia, si zrejme podvodníci nechcú pripustiť a stále sa snažia vymyslieť nejaké fígle, ako by sa dostali k nezaslúženým peniazom. Ako prezrádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne, ide najčastejšie o naťahovanie doby prerušenia prevádzky, snahu o získanie poistného plnenia za opotrebované stroje, alebo snahu uplatniť si opravy za pokazené stroje z iných príčin, ako reálne vznikli.

Zemanova-ASP (1)

Vlani ste odhalili podvody za viac ako 6,3 milióna eur, pričom až tretinu predstavovali podvody podnikateľov. Prečo práve tie spôsobujú najväčšie škody?

Podvody v podnikateľskom prostredí predstavujú až 47 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Viac ako tretina uchránenej hodnoty v sume 3,6 milióna eur bola pritom v oblasti priemyslu a podnikateľov. Rok predtým bola výška odhalených podvodov pri podnikateľoch 1,5 milióna eur, ide teda o výrazný nárast.

Podnikanie na Slovensku má aj podľa nedávnej štúdie najväčších podnikateľských rizík Allianz Risk Barometer 2019 najväčšiu hrozbu, a to prerušenie výroby a prevádzky, pri ktorom sa niektorí podnikatelia snažia neoprávnene navýšiť či získať poistné plnenie. Podvody sa tiež často vyskytujú aj v poistení profesnej zodpovednosti, čo sú škody spôsobené zamestnávateľovi.

Myslíme si, že práve pri stratách z prerušenia prevádzky a výroby, kde môžu vzniknúť až desať- či stotisícové škody, vieme ako poisťovňa dostatočne predchádzať poisťovacím podvodom. Prirodzene, nie všetci podnikatelia zneužívajú poistenie svojho podnikania za týmto účelom, drvivá väčšina je serióznych. Nájdu sa však aj takí, ktorí chcú od nás vylákať neoprávnene poistné plnenie.

V praxi sa to deje zvyčajne vtedy, keď nám neuvedú, kedy presne sa stala škoda, alebo zavádzajú tým, že nie sú poistení v čase vzniku škody a poistia sa až dodatočne. Napríklad nepočítajú s tým, že ich subdodávateľ môže spôsobiť nejakú chybu či vadu dodaného výrobku, a tak to riešia dodatočne poistením, až keď k danej situácii dôjde.

Týkajú sa poisťovacie podvody nejakej špecifickej kategórie podnikateľov?

Pre nás je každý podnikateľ klientom, či už ide o podnikajúcu fyzickú alebo právnickú osobu, nie je v tom zásadný rozdiel. Vždy sledujeme aj to, či ide o opakovanú podozrivú činnosť, pričom v tomto smere staviame na dôkladnej prevencii. Ak zistíme, že istý spôsob podvodu v tejto oblasti prevláda, snažíme sa robiť vhodné opatrenia, aby sa to do budúcnosti neopakovalo.

V minulosti sa napríklad často pri životnom poistení vyskytovali fingované úrazy, fiktívne poistné udalosti či chirurgické zákroky, ktoré sa nám veľmi úspešne podarilo eliminovať. Pri havarijnom poistení išlo napríklad o škody vzniknuté najmä na jazdených vozidlách veľmi skoro po poistení, čo sme tiež úspešne odhalili. Je potom zákonité, že sa podvodné poisťovacie pokusy po čase objavia v inej oblasti, preto musíme byť po každej stránke pripravení.

Podvody v oblasti podnikania dominovali v určitom kraji, alebo išlo o celoplošný výskyt?

My, samozrejme, vyhodnocujeme aj geografické hľadisko poisťovacích podvodov, avšak treba povedať, že tieto boli lokalizované rovnomerne po celom Slovensku. Skôr sme registrovali isté neustále opakujúce sa modely... Pokusy o poisťovacie podvody sa objavujú najmä v priemyselnej, výrobnej a poľnohospodárskej oblasti.

V poľnohospodárstve išlo najčastejšie o pokusy neoprávnene získať poistné plnenie za opotrebované stroje, ktoré neboli pravidelne udržiavané. Takto si niektorí podnikatelia chceli uplatniť generálne opravy prevodoviek rozvodoviek, motorov a zdvíhacích zariadení strojov, ktoré bývajú vystavené extrémnemu zaťaženiu napríklad v poľnohospodárstve, drevospracujúcom priemysle či v nákladnej doprave.

Ak sa pozrieme detailne na prehľad vašich šetrení podľa krajov, vyšli vám z toho nejaké zaujímavé zistenia? Aký odhadujete vývoj situácie v tomto roku?

Ak sa pozrieme na počty vlani odhalených poistných podvodov podľa krajov, najviac sme ich zaznamenali v Žilinskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji (spolu 764 šetrených podvodov, odhalená škoda 2 657 620 eur), nasledujú Nitriansky a Trnavský kraj (531 podvodov, odhalená škoda 1 216 807 eur), Košický i Prešovský kraj (379 podvodov, odhalená škoda 914 986 eur) a napokon Bratislavský kraj (300 podvodov, odhalená škoda 1889 507 eur).

Už v minulosti sme zistili, že v bývalom Stredoslovenskom kraji potrebujeme personálne posilniť detektívov, nakoľko sme tam evidovali najviac podozrivých prípadov. Kým v iných krajoch máme jedného detektíva, ktorý geograficky obsiahne celú oblasť s návštevami klientov v rámci šetrenia danej škodovej udalosti, na strednom Slovensku sme lokalitu rozdelili na sever a juh, pričom oblasť máme pokrytú tromi detektívmi.

Naše zistenia ukazujú, že škôd bolo vlani síce čo do početnosti menej, ale objemy sa vyšplhali do veľkých súm. Každý rok je špecifický, uvidíme, aké trendy sa objavia v tomto roku. Pevne však veríme, že odhalíme ešte viac poisťovacích podvodov a sami sme zvedaví, v ktorých oblastiach poistenia to napokon bude...

Pomáhajú vám v odhaľovaní prípadov poisťovacích podvodov v oblasti poistenia podnikateľov aj sociálne siete?

Určite nespíme na vavrínoch, sú pred nami mnohé nové výzvy, na ktoré musíme vedieť flexibilne reagovať. Ako sa vyvíjajú moderné technológie v spoločnosti, aj my sa snažíme zdokonaľovať naše nástroje a prostriedky, ktorými aktívne bojujeme proti poisťovacím podvodom. Poistná ochrana síce predstavuje krytie nepredvídateľných rizík, avšak niektorí podnikatelia poistenie stále považujú za investíciu, ktorú si po čase chcú z poisťovne vybrať, preto musíme byť v každom smere ostražití.

Naši detektívi v nezanedbateľnej miere preverujú aj sociálne siete, kde ľudia často radi zverejňujú informácie, ktoré môžu byť zaujímavé z pohľadu došetrovania podozrení. Treba však povedať, že pracujeme len s verejne dostupnými informáciami.

Sme komerčná spoločnosť, nemáme špecifické kompetencie, ktoré by nám dovoľovali narušiť niekoho súkromie, a o to je to náročnejšie. Poisťovací podvod je trestným činom aj v štádiu pokusu – teda nemusí byť dokonaný. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až do 15 rokov.  

Zaujímavé čísla z pohľadu šetrení podľa druhu poistenia za rok 2018 podľa Allianz - SP:

Poistenie podnikateľov

169: počet šetrených podvodov
2 681 035 eur: šetrená hodnota
2 440 084 eur: odhalený podvod v eurách v roku 2018

Poistenie priemyslu

118: počet šetrených podvodov
1 261 809 eur: šetrená hodnota
1 190 021 eur: odhalený podvod v eurách v roku 2018

 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Úvery a zabezpečené financie 2020 Slovensko | ICLG

Loan Firm,  9. 4. 2020

Financovanie - Pôžičky - Investície, Financujeme vaše projekty rýchlo a efektívne. Pre vašu osobnú pôžičku, hypotéku, dlh, voľný čas, šťastné udalosti, svadby, sme na vašej strane, aby sme dostali potrebné finančné prostriedky. Požiadajte teraz,Email: lendingcashexperts@gmail.com

RSS

Súvisiace články