Zamestnávatelia sa stále viac mýlia vo výkazoch pre Sociálnu poisťovňu


			Zamestnávatelia sa stále viac mýlia vo výkazoch pre Sociálnu poisťovňu
12.8.2019 Tlačové správy

Takmer 5 tisíc zamestnávateľov (4 957) predložilo za prvý polrok tohto roku registračné listy za zamestnávateľa a za zamestnancov s chybami.

Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2019 pokračovala v kontrolách zamestnávateľov. Pobočky po celom Slovensku vykonali 7 243 kontrol, z ktorých vyplynulo, že takmer 5 tisíc zamestnávateľov (4 957) predložilo registračné listy za zamestnávateľa a za zamestnancov s chybami.

Napriek tomu, že Sociálna poisťovňa zaregistrovala o 159 menej chybujúcich zamestnávateľov ako v tom istom období roku 2018, vzrástol počet chýb v mesačných výkazoch poistného. Vlani za rovnaké obdobie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne opravili vo výkazoch zamestnávateľov 93 498 chýb, za prvý polrok 2019 ich bolo až 129 459, čo je o 35 961 chýb viac.

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Zamestnávateľom okrem toho hrozia sankcie za nesplnenie si zákonných povinností, a preto je v ich záujme, aby dbali na riadne oznamovanie všetkých údajov a prípadné nejasnosti si prekonzultovali so Sociálnou poisťovňou.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články