Živnostníci pozor! Poistné v novej výške treba zaplatiť do 8. augusta


			Živnostníci pozor! Poistné v novej výške treba zaplatiť do 8. augusta

Pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je 8. august každoročne termínom, ku ktorému prvý raz platia poistné na základe príjmov za predošlý rok.

Ide o tie SZČO, ktoré nemali predĺženú lehotu na odovzdanie daňového priznania, čiže odovzdali ho v riadnom termíne (ku koncu marca) a Sociálna poisťovňa im na základe neho v termíne do 22. júla oznámila novú výšku poistného.

Ak si doteraz informáciu zo Sociálnej poisťovne neskontrolovali (zaslanú listom alebo do e-chránky), je najvyšší čas, aby tak urobili a ak sa im zmenila výška poistného, aby si upravili platobný príkaz v banke. Termín splatnosti poistného v novej výške je podľa slov hovorcu Petra Višvádera do 8. augusta 2019. „Poistné na sociálne poistenie potom platia pravidelne vždy k 8. dňu v mesiaci (za predošlý mesiac) až do zmeny v budúcom roku."

Sociálna poisťovňa posielala oznámenia takmer 180 tisíc živnostníkom. V prípade 24 tisíc SZČO od júla vznikla odvodová povinnosť, u zhruba 10 tisíc zanikla a u zvyšných asi 140 tisíc sa výška odvodov zmenila. Najnižšie, minimálne povinné poistné zostáva (od januára 2019) vo výške 158,11 eur. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články