Poisťovňa informuje o novej výške poistného aj SZČO s pozastavenou činnosťou


			Poisťovňa informuje o novej výške poistného aj SZČO s pozastavenou činnosťou

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO s pozastaveným výkonom činnosti a prerušeným sociálnym poistením, že oznámenie o zmene výšky poistného od 1. 1. 2018 zaslala v januári aj im.

Nová výška poistného však pre nich začne platiť až v momente, keď opäť svoju činnosť obnovia. Dovtedy je pre nich toto oznámenie len informatívne.

„Poisťovňa zasiela informáciu o zmene výšky vymeriavacieho základu a poistného aj SZČO, ktoré majú v súčasnosti vylúčenie povinnosti platiť poistné napríklad z dôvodu poberania dávky materské alebo prerušené povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie. Ak tento stav trvá v čase doručenia informácie, poistné naďalej neplatia.

Ak však svoju činnosť obnovia v období do 30. 6. 2018 (resp. 30. 9. 2018, ak budú mať odklad daňového priznania), poistné začnú platiť tak, ako je uvedené v doručenom oznámení. Oznámenie všetky tieto skutočnosti obsahuje," informoval Peter Višváder, hovorca poisťovne. 

Obnovenie činnosti a ukončenie prerušenia poistenia sú SZČO povinné Sociálnej poisťovni oznámiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS